Srijeda, 23 Studeni 2022 10:45

Pokrenut postupak za predlaganje kandidata za javna priznanja Grada Dubrovnika

Dodjelu javnih priznanja mogu predložiti Odboru, uz obrazloženje, svi zainteresirani Dodjelu javnih priznanja mogu predložiti Odboru, uz obrazloženje, svi zainteresirani Foto: Arhiva DPP

Odbor za javna priznanja Gradskog vijeća Grada Dubrovnika pokrenuo je postupak za predlaganje kandidata za javna priznanja koja se dodjeljuju prigodom blagdana Svetog Vlaha - Dana Grada Dubrovnika. Javna priznanja su proglašenje počasnim građaninom Grada Dubrovnika, „Nagrada Dubrovnika za životno djelo“ i „Nagrada Dubrovnika“.

Počasnim građaninom Grada Dubrovnika može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili stranac koji je svojim djelovanjem i postupcima znatno doprinio promicanju, značenju i ugledu Grada Dubrovnika, ostvarivanju i razvijanju međusobnih odnosa Grada Dubrovnika i drugih gradova, naroda i država, razvoju demokracije, mira u svijetu i općem napretku čovječanstva.

„Nagrada Dubrovnika za životno djelo“ dodjeljuje se pojedincima, hrvatskim i stranim državljanima za iznimna postignuća važna za Grad Dubrovnik na raznim područjima djelovanja i stvaralaštva.                         

„Nagrada Dubrovnika“ dodjeljuje se za postignuća važna za Grad Dubrovnik na raznim područjima djelovanja i stvaralaštva i to pojedincima, trgovačkim društvima, ustanovama i drugima.        
 
Postignuća u znanstveno - istraživačkom radu kandidata i zasluge za razvitak znanosti s bilo kojeg područja, te postignuća književnim i umjetničkim djelima ocjenjuje se na temelju objavljenih i javnosti dostupnih djela. 

Predlagač mora osigurati recenzije, odnosno kritičke ocjene najmanje dva priznata stručnjaka za određeno područje.  
               
Dodjelu javnih priznanja mogu predložiti Odboru, uz obrazloženje, svi zainteresirani. To pravo jedino nemaju vijećnici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika i zaposleni u tijelima Grada Dubrovnika. Potencijalni predlagači mogu dodjelu javnih priznanja  predložiti Odboru za javna priznanja, uz obrazloženje, najkasnije do 30. prosinca ove godine. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja dostavlja se Odboru za javna priznanja Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 351-842, ili 351-823.


dpp