Petak, 03 Lipanj 2022 21:10

Potpisan ugovor za izgradnju grobnica na Dupcu; gradit će se i nova cesta iza „Kineskog zida”

Objavljena je konačna lista prvenstva za dodjelu prvih 17 stanova u Mokošici mladima i mladim obiteljima. Uskoro se očekuje lokacijska dozvola za izgradnju prometnice iza „Kineskog zida”. Potpisan je ugovor o izgradnji II. etape groblja Dubac.

UTVRĐENA KONAČNA LISTA PRVENSTVA ZA DODJELU 17 STANOVA U MOKOŠICI

Nakon provedenog Javnog poziva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika koji je trajao 45 dana, utvrđena je Konačna lista reda prvenstva, na kojoj se nalazi 17 građana koji su u propisanom roku dostavili svu potrebnu dokumentaciju.

Početkom sljedećeg tjedna službe Grada Dubrovnika pozvat će sve sugrađane koji su ostvarili svoje pravo na odabir stana i sklapanje Ugovora o najmu.

Odluka je prethodno prošla dva javna savjetovanja te dvije rasprave na Gradskom vijeću, a u Povjerenstva nadležna za provedbu ovog javnog poziva uz službenike Grada Gradsko vijeće imenovalo je i vijećnice i vijećnike Gradskog vijeća kojima je na takav način omogućeno da kao predstavnici građana sudjeluju u svim koracima provedbe i donošenju Odluka.

Postupak je proveden transparentno uz javno otvaranje pristiglih zahtjeva prilikom kojeg je pročitan svaki dostavljeni dokument. Imena i prezimena svih podnositelja sa naznačenim uvjetima koje su zadovoljili ili nisu zadovoljili javno su objavljena.

Prije samog propisanog roka za podnošenje prigovora gradska uprava je omogućila svim podnositeljima zahtjeva uvid u dokumentaciju uz obrazloženje od strane članova Povjerenstava.

Uvidu je pristupilo 110 podnositelja zahtjeva. Od ukupno 136 podnesenih zahtjeva koji nisu zadovoljili administrativnu provjeru pristigao je 21 prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora.

Zadaća Povjerenstva za prigovore je da na temelju izjavljenih prigovora utvrdi je li u postupanju i donošenju odluka ranijih povjerenstva bilo previda, nepravilnosti i pogrešaka. Budući da nisu utvrđene nepravilnosti, Povjerenstvo je odbacilo prigovore kao neosnovane. Sami podnositelji zahtjeva su uz prigovore uglavnom dostavili dokumentaciju koja je bila propisana javnim pozivom čime su i sami pokazali kako je istu bilo moguće dostaviti u roku.

Gradonačelnik Mato Franković još jednom je pozvao sve sugrađane da, ako imaju saznanja kako osobe koje se nalaze na Konačnoj listi ne udovoljavaju uvjetima imaju mogućnost, kako je propisano i samom Odlukom, prijave navedeno Gradskoj uprave te će se ukoliko se utvrde nepravilnosti osoba brisati sa liste prvenstva.

- Na samom početku, potaknut brojnim komentarima naših sugrađana koji su sumnjali u ovaj postupak, rekao sam kako jamčim kako će ovaj postupak biti javan, transparentan i pošten. Vjerujem da upravo tome, unatoč brojnim pritiscima koje je gradska uprava imala tijekom samog postupka, svjedočimo danas. Siguran sam da će se svi oni koji su ranije sumnjali, a nakon što su se i sami uvjerili o načinu postupanja gradske uprave, javiti na novi javni poziv koji ćemo objaviti. - kazao je gradonačelnik Franković.

Svima onima koji na ovom Javnom pozivu nisu zadovoljili Grad će iznaći model za povrat dokumentacije kako bi istu, onu koja je ispravna mogli iskoristiti prilikom prijave na novi javni poziv.

FRANKOVIĆ I GLAVNI DRŽAVNI INSPEKTOR MIKULIĆ O ZBRINJAVANJU ŽIVOTINJA SA ŽARKOVICE

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković održao je sastanak s glavnim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem, na temu zbrinjavanja životinja sa Žarkovice.

Na sastanku su detaljno definirane potrebne radnje u nadolazećim tjednima, a sve sa ciljem zbrinjavanja te osiguravanja kvalitetnih uvjeta i zdravstvene skrbi za životinje koje se nalaze na području Žarkovice.

- Državni inspektorat ima izuzetno širok djelokrug rada no ono na što sam posebno osjetljivi i što nam je izuzetno važno je zaštita zdravlja i dobrobiti životinja. Upravo zato, sinergijskim djelovanjem s drugim nadležnim institucijama, kontinuirano, pa tako i u ovom slučaju, nadziremo provedbu zakonodavstva s ciljem prevencije nezakonitosti i zaštite životinja.- rekao je Mikulić, naglasivši kako je sukladno Zakonu o zaštiti životinja zbrinjavanje napuštenih životinja obaveza jedinica lokalne samouprave.

Grad Dubrovnik će po primitku Rješenja postupati sukladno daljnjim naputcima nadležnih tijela, a svoje obveze će izvršavati putem ugovorene suradnje s ovlaštenim skloništima za životinje s područja Republike Hrvatske. Isto tako, po primitku službenog rješenja kojim će biti utvrđeni svi daljnji koraci postupanja, Grad Dubrovnik će izvijestiti zainteresiranu javnost.

Na području Žarkovice izvršen je nadzor s ciljem uvida u zdravlje i dobrobit životinja. Nadzorom su utvrđene nepravilnosti te je Državni inspektorat naložio hitno zbrinjavanje bolesnih i ozlijeđenih životinja s lokacije Žarkovica.

POTPISAN UGOVOR O IZGRADNJI II. ETAPE GROBLJA DUBAC

Direktor Groblja Dubac Đuro Lonza potpisao je s izvođačem radova tvrtkom Trag i stručnim nadzorom, tvrtkom Trames, ugovor za drugu etapu izgradnje groblja Dubac koja uključuje gradnju 1 686 grobnica. Potpisivanju su nazočili i gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković i pročelnica Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Paula Pikunić Vugdelija te načelnik Općine Župa dubrovačka Silvio Nardelli.

Gradonačelnik Franković osvrnuo se na proteklih desetak godina u kojima su dva najveća komunalna problema za građane Grada Dubrovnika bili nedostatak pročistača za vodu i grobnih mjesta. Nakon izgradnje pročistača, izrazio je zadovoljstvo ulaskom projekta Groblja Dubac u završnu fazu i skorim početkom radova na korist stanovnika Grada Dubrovnika i Župe dubrovačke.

dubactjedni030622

Rok za završetak gradnje grobnica je 18 mjeseci, a za desetak dana očekuje se početak gradnje. Rečeno je kako su javne nabave za izvođača i nadzor trajale skoro tri mjeseca te nije bilo žalbi.

- Druga etapa obuhvaća izgradnju 1686 grobnih mjesta s popratnim objektima, ali ne uključuje izgradnju glavne poslovne zgrade i kapelice. Nadam se da ćemo u narednih 18 mjeseci dobro i uspješno surađivati, da ćemo projekt uspješno privesti kraju i da neće biti nekih problema iako nas čeka izazovnih 18 mjeseci po pitanju rokova i po pitanju nestabilnog tržišta, cijena materijala i svega što nas zadnjih mjeseci tišti. – istaknuo je direktor Đuro Lonza.

Izvijestio je i o postupcima dodjele grobnih mjesta koji su prethodili raspisivanju javne nabave.

- Dosad smo donijeli 1486 rješenja, koje se odnose na ukupno 1280 grobnih mjesta. Ukupno zaduženje prema našim sugrađanima je bilo 67 milijuna i 400 tisuća kuna, a naplatili smo 64 milijuna i 550 tisuća kuna, što je dobar postotak naplate i što nam je omogućilo kretanje u izgradnju druge etape. – rekao je Lonza.

Općina Župa dubrovačka i Grad Dubrovnik dosada su u projekt uložili 94 milijuna kuna, što obuhvaća nepuna 23 milijuna kuna za kupnju zemljišta, 54,5 milijuna kuna dosadašnje izgradnje, projektne dokumentacije, detaljnih planova te materijalnih troškova.

USKORO LOKACIJSKA DOZVOLA ZA CESTU IZA „KINESKOG ZIDA”

Nakon što je izrađen idejni projekt za izgradnju javne prometnice s uzdužnim parkiralištem na predjelu gradskog naselja Montovjerna, Grad Dubrovnik uputio je i zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za ovu cestu. Riječ je o novoj prometnici kroz naselje, iza zgrada "Kineskog zida", koja će rasteretiti promet ovog dijela Montovjerne. Trasa je ucrtana u GUP Grada Dubrovnika.

Spojna jednosmjerna gradska prometnica povezat će Ulice Mihajla Hamzića i kneza Branimira, čiji se kolnik i nogostup trenutačno koriste i za parkiranje i za dvosmjerno prometovanje vozila. Na taj način dobit će se kružni protok oko zgrada i dodatna parkirališna mjesta.

kineskizidtjedni030622

Novoplanirana prometnica dužine je oko 630 metara, minimalne širine kolnika 3 i pol metra, s jednostranim nogostupom širine 1,6 metara i novih 30 parkirališnih mjesta, na predjelima gdje terenske prilike to dopuštaju.

Kroz trup prometnice položit će se potrebna komunalna infrastruktura - kolektor oborinske odvodnje, vodoopskrbni cjevovod, nova instalacija javne rasvjete i distributivna telekomunikacijska kanalizacija.

Po ishođenju lokacijske dozvole potrebno je pristupiti parcelaciji i izvlaštenju, što je preduvjet za podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole.

Grad je pristupio izradi sve potrebne dokumentacije temeljem koje će se ishodovati sve potrebne dozvole i suglasnosti, a samom realizacijom ovog projekta značajno će se poboljšati promet ovog dijela grada.

ZBOG KRŠENJA ODLUKE O ZAUSTAVLJANJU I PARKIRANJU NA PILAMA IZDANO 138 PREKRŠAJNIH NALOGA

Odsjek komunalnog redarstva Grada Dubrovnika je od 1. ožujka do 27. svibnja izdao 138 Obaveznih prekršajnih naloga zbog počinjenja prekršaja iz članka 2. stavka 1. Odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila kategorije M1 kapaciteta (7+1) i (8+1) u zoni posebnog prometnog režima, odnosno zbog zaustavljanja i parkiranja vozila na predjelu Pila radi ukrcaja/iskrcaja putnika bez valjanog odobrenja.

Ukupna vrijednost propisanih novčanih kazni iznosi 1.275.000,00 kuna. Od sveukupnog broja naloga, 84 se odnose na trgovačka društva, za što je propisana novčana kazna 10 000 kuna za pravnu osobu i 2000 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi. Na obrte se odnosi 53 naloga s propisanom kaznom u iznosu 5000 kuna, dok se jedan nalog izdan fizičkoj osobi (propisana je novčana kazna od 2000 kuna).

U vremenskom periodu od 1. ožujka do 25. travnja prekršaji su evidentirani isključivo pregledom snimki video nadzora i osobnim zapažanjem komunalnih redara na terenu, dok je u preostalom obuhvaćenom periodu korišten gradski elektronski sustav upravljanja prometom koji automatski bilježi vozila koja posjeduju, odnosno ne posjeduju odobrenje za zaustavljanje i parkiranje na predjelu Pila sukladno važećoj odluci.

Grad Dubrovnik podsjeća sve korisnike usluga da za rezervaciju termina dolaska na Pile ili Ploče koriste elektronički sustav reguliranja statusa zaustavljanja i parkiranja turističkih autobusa i osobnih automobila kategorije M1 kapaciteta (7+1) i (8+1) u u zoni posebnog prometnog režima. Navedeni sustav automatski evidentira prekršitelje, a kazne su višestruko veće od podmirenja naknade za zaustavljanje.

NA ČETIRI PLAŽE POSTAVLJENA DIZALA ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Postavljena su dizala za osobe s invaliditetom na četiri dubrovačke plaže: u Zatonu Velikom, u Zatonu kod tamošnje vatrogasne postrojbe te na plažama Mandrač i Copacabana.

liftovi030622

Sve poslove oko nabave, postavljanja i održavanja koordinirano vode dva gradska odjela, Upravni odjel za turizam, more i poduzetništvo te Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo. Dizala postavlja, skladišti i održava odabrani izvođač radova, INKO CENTAR iz Zadra.

U sljedećih desetak dana postavit će se i dizala za osobe s invaliditetom u Suđurđu na Šipanu te u Donjem Čelu na Kalamoti.

CENTAR ZA MLADE OSTAJE U LUCI DUBROVNIK DO KRAJA 2025.

Ugovorom o korištenju objekta lučke suprastrukture između Grada Dubrovnika i Luke Dubrovnik d.d. produžen je rok korištenja prostora Centra za mlade Dubrovnik do konca 2025. Ovim se ugovorom Grad Dubrovnik obvezuje iz svog proračuna snositi troškove zakupa prostora i sve zavisne troškove, što na godišnjoj razini iznosi oko 200 tisuća kuna.

Centar za mlade uspostavljen je usprkos teškim posljedicama pandemije, uz veliku financijsku i logističku potporu Grada Dubrovnika, partnera i donatora. Grad Dubrovnik je uložio oko 1,5 miljuna kuna za uređenje i opremanje Centra za mlade, ali je osigurao i 500.000 kuna za djelatnike Centra za mlade kroz takozvano izravno financiranje za vrijeme pandemije. No, svoj puni smisao Centar za mlade pokazao je kroz činjenicu da su udruge članice Centra za mlade za manje od godinu dana donijele lokalnoj zajednici višestruko veći iznos iz europskih fondova. Naime, za četiri kandidirana projekta osigurano je oko 6,5 milijuna kuna. Radi se pretežito o lokalnim programima za mlade, koji su potpuno besplatni, raznoliki, edukativni i zabavni. U krizi izazvanoj pandemijom, koja je snažno pogodila dubrovačko gospodarstvo, ovo iznimno postignuće Centra za mlade pokazuje i dokazuje izniman potencijal ulaganja u kulturu, znanost i tehnologiju te vezane nove industrije koje proizlaze upravo iz civilnog sektora.

U svom se dosadašnjem djelovanju Centar za mlade profilirao kao središnje mjesto brojnih projekata za mlade u području znanosti, tehnologije, umjetnosti, informiranja i obrazovanja. Centar za mlade istaknut je kao primjer dobre prakse kroz nekoliko nacionalnih i međunarodnih projekata, kao što su Europe Goes Local, European Youth Capital, Youth Adrinet, Nacionalna konferencija savjeta mladih Hrvatske te Motovunska ljetna škola Hrvatske mreže zdravih gradova.

Sadržaj Grada Dubrovnika

 

fabrio250 2019

konavle 250

zupa 250

zupanija 250

oglasavanje 250x349 2019