lausnekretninebanner

Petak, 13 Studeni 2020 14:31

Predstavljen proračun Grada za 2021. godinu, krenula javna rasprava o GUP - u

Gradonačelnik Mato Franković je uoči sjednice Gradskog vijeća predstavio proračun za 2021. koji je unatoč krizi izazvanom pandemijom koronavirusa planiran na 597,3 milijuna kuna. Franković je kazao kako je proračun ne samo realan i razvojan već i usmjeren podizanju kvalitete života građana. Najavljena ja i javna rasprava o izmjenama i dopunama GUP-a i PPU-a Grada Dubrovnika.

Uskoro bi trebalo započeti uređenja parkinga Gradac. Opremljena je sportska dvorana Osnovne škole Montovjerna, a Osnovna škola Ivana Gundulića dobit će novu kotlovnicu.

FRANKOVIĆ: PRORAČUN ZA 2021. TEŽAK 579,3 MILIJUNA KUNA JE REALAN I RAZVOJAN

Uoči sjednice Gradskog vijeća gradonačelnik Mato Franković predstavio je prijedlog Proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu, vrijedan 579.335.780,00 kuna.

- Proračun je izbalansiran, sadrži razvojnu komponentu, nastavlja kontinuitet ranije započetih projekata i programa te ujedno predstavlja odgovorno i transparentno financiranje svih ciljanih skupina Grada Dubrovnika. -kazao je gradonačelnik Mato Franković, ističući kako se za proračunske korisnike izdvaja iznos od 81,9 milijuna kuna. U skupinu proračunskih korisnika, pojasnio je gradonačelnik, spadaju sve ustanove Grada, od muzeja, vrtića, vatrogasne postrojbe, knjižnica, sportskih objekata, osnovnih škola i svih ostalih za koje Grad osigurava plaće iz svog proračuna.

tjedni tekst 131120 2

Proračun Grada Dubrovnika rastao je proteklih godina, od 2017. kada je iznosio 432 milijuna kuna do 2020. kada je bio planiran na rekordnih 769 milijuna kuna te je uslijed korona krize rebalansom smanjen na 629 milijuna kuna. S današnjih planiranih 579 milijuna kuna na razini je otprilike proračuna iz 2018. godine.

Glavni razlog rasta proračuna Grada leži u korištenju EU fondova, što je od početka mandata ove gradske uprave isticano kao vrlo važan izvor financiranja kapitalnih projekata te će do kraja ovog mandata Grad zabilježiti više od milijardu kuna ugovorenih EU sredstava, što je veličina čak dva proračuna Grada Dubrovnika.

- Pripremili smo se posebno za 2021. godinu na način da smo brojne projekte doveli do građevinske dozvole kako bi ih upravo kroz instrument EU-a Recovery and Resilience prijavili na europske fondove. Među projektima spremnima za prijavljivanje na ovaj fond su azil za životinje, smještaj za beskućnike, dom umirovljenika ispod Opće bolnice, škola u Mokošici, Vrtić Pčelica, cesta Tamarić, stanovi Solitudo i sportska dvorana. Samo oni su vrijedni 636 milijuna kuna. Znači da smo potpuno spremni za novu europsku perspektivu koja počinje 2021. godine. - rekao je Franković.

Izdvojio i nekoliko važnih gradskih projekata za čiju su realizaciju osigurana sredstva u proračunu za iduću godinu, poput Parka Gradac, za koji je planirano milijun kuna, ceste za zgrade HRVI u Mokošici devet milijuna kuna, za Groblje Dubac izdvojit će se pet milijuna kuna, za cestu Most dr. F. Tuđmana – Osojnik 12,8 milijuna kuna, za Lapadsku obalu 16 milijuna kuna, novu školu u Ulici Ilije Sarake 14 milijuna, rekonstrukciju Jugovog bazena 16,9 milijuna kuna.

Uz velike projekte i dalje će se financirati programi za djecu i učenike poput produženog boravka u osnovnim školama, dara za novorođeno dijete, obrazovnih materijala i udžbenika, stipendija, subvencija za najam stanova, projekti udruga osoba s invaliditetom, kao i zdravstvenog nadstandarda poput pedijatra u Mokošici, ambulante na Koločepu i hitnog medicinskog tima na Elafitima. Osigurana su i sredstva za izmjene GUP-a Grada Dubrovnika te niz drugih prostornih dokumenata

USKORO JAVNA RASPRAVA O IZMJENAMA GUP-a i PPU-a GRADA DUBROVNIKA

Od 12. do 21. studenog trajat će javna rasprava, odnosno javni uvid i javno izlaganje o Prijedlogu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika i Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika.

Javni uvid u dokumentaciju moguće je obaviti u navedenom razdoblju, svaki dan od 09:00 do 19:00 sati u Luži, na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika ( GUP i PPU ) te u informacijskom sustavu prostornog uređenja.

Javna izlaganja održat će se u utorak, 17. studenog u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, uz primjenu svih aktualnih protuepidemijskih mjera, a novost je da će se izlaganje po prvi put moći pratiti online. Sudionici se prethodno trebaju prijaviti putem e-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. na način da pošalju svoje podatke (ime, prezime i e-mail adresa) najkasnije do 9:00 sati na dan održavanja javnog izlaganja kako bi im se na vrijeme mogla uputiti pozivnica za online video poziv i upute. Javno izlaganje za PPU je u 11 sati, a za GUP u 13 sati.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog izmjena i dopuna mogu se dati na način da sudionici u javnoj raspravi postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, svoje prijedloge i primjedbe u pisanom obliku dostave na adresu: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik, od 12. do zaključno 21. studenog 2020. godine.

Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisane te moraju sadržavati ime i prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Važna napomena! Prilikom predmetnih izmjena i dopuna NIJE MOGUĆA PRENAMJENA ZEMLJIŠTA.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, na telefon: +385 (0)20 351 811 ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

DUBROVAČKIM VATROGASCIMA OSIGURANA SREDSTVA ZA 2021. GODINU

Na sjednicama Predsjedništva i Skupštine Vatrogasne zajednice Grada Dubrovnika, na kojoj su sudjelovali gradonačelnik Mato Franković, glavni zapovjednik dubrovačke Vatrogasne zajednice Stijepko Krilanović, tajnik Emilio Puljizević, predstavnici JVP Dubrovački vatrogasci i dobrovoljnih vatrogasnih društava, usvojen je financijski plan za iduću godinu.

Unatoč pandemiji koronavirusa, koja je uvelike utjecala na financijske tokove Grada Dubrovnik, sva sredstva u gradskom proračunu namijenjena Vatrogasnoj zajednici ostaju nepromijenjena. Istaknuto je i kako se vatrogascima, unatoč krizi, ni u jednom trenutku nisu smanjile plaće.

tjedni tekst 131120 1

- Možemo zahvaliti gradonačelniku jer nam je financijski plan isti kao i prošle godine, dakle sva naša traženja su ispoštovana i ulazimo u sljedeću godinu kao što smo ušli i u proteklu godinu. Financijska sredstva nam nisu smanjena i ona će zasigurno biti dostatna za narednu godinu. Ujedno, ta će financijska sredstva osim plaća zaposlenika obuhvaćati i nabavku planirane opreme za rad, primjerice nabavke radne zaštitna odjeća za vatrogasce. - rekao je glavni zapovjednik Vatrogasne zajednice Stijepko Krilanović.

Razgovaralo se i o promjenama Pravilnika o unutarnjem redu koji se odnosi na ustrojstvo Vatrogasne zajednice i sistematizaciju radnih mjesta, a završena je jednoglasnim usvajanjem novog statuta Vatrogasne zajednice Grada Dubrovnika.

GRAD DUBROVNIK PARTNER NA NOVOM EU PROJEKTU DiMaND

Grad Dubrovnik partner je na novom projektu DiMaND. Projekt je financiran u sklopu Programa Mehanizama Unije za civilnu zaštitu.

Naime, projektne aktivnosti u sklopu DiMaND-a imaju za cilj poboljšanje međunarodne/regionalne suradnje u smislu djelovanja i reakcija na prirodne katastrofe. Također, Grad Dubrovnik je vodeći partner u projektnoj aktivnosti koja će se baviti suradnjom i djelovanjem općina/gradova sa svojim postrojbama civilne zaštite.

Grad Dubrovnik pridaje veliku važnost prevenciji i djelovanju u slučajevima prirodnih ugroza. Naime, zbog svog geografskog položaja i obilježja brojne su prirodne katastrofe kojima je izložen grad Dubrovnik. S tim u vezi, iznimno je važno raditi na unaprjeđenju spremnosti za operativno djelovanje; stanja mobilnosti snaga i veza; mogućnostima materijalne potpore operativnim kapacitetima tijekom provođenja mjera civilne zaštite u katastrofama kao i drugih potreba snaga  za potrebe planiranja civilne zaštite. Nadalje, prekogranična suradnja i dijeljenje primjera dobre prakse među zemljama koje su pod rizikom od prirodnih katastrofa je jedan od korisnih elemenata u smislu poboljšanja reakcije i spremnosti postrojbi civilne zaštite, te ostalih žurnih službi koje djeluju u slučajevima prirodnih katastrofa, a čemu će ovaj projekt regionalne suradnje svakako doprinijeti.

Grad Dubrovnik u projektu sudjeluje kao projektni partner dok je Javna vatrogasna postrojba Dubrovački vatrogasci pridruženi partner na projektu.

Projektna prijava je okupila 18 relevantnih partnera i pridruženih partnera iz 8 zemalja (Mađarske, Slovačke, Bugarske, Rumunjske, Austrije, Hrvatske, Srbije i Slovenije) dok je vodeći partner Vatrogasna zajednica grada Budimpešte.

Ukupan proračun projekta iznosi 341,608.20 eura, dok proračun Grada Dubrovnika iznosi ukupno 42.158,00 eura te je u 85-postotnom iznosu sufinanciran sredstvima Europske unije.

OPREMLJENA SPORTSKA DVORANA OŠ MONTOVJERNA

Završeno je opremanje i uređenje suvremene sportske dvorane Osnovne škole Montovjerna. Sportska dvorana je multifunkcionalna i opremljena za rukomet, košarku, odbojku, badminton i stolni tenis te sadržava sve potrebne elemente za gimnastički razvoj, tjelovježbu i nastavni program osnovnoškolaca. Za košarku su montirani električni podizni stropni i zidni koševi, kao i bočni električno podizni i sklopivi koševi, zatim rukometni golovi, multifunkcionalni semafor, a osigurana je i odbojkaška oprema, kao i lopte za različite sportove. Postavljene su i četiri ormarne tribine s funkcijom zatvaranja kada nisu u upotrebi, a mogu primiti do 130 gledatelja.

tjedni tekst 131120 3

Još jedna od posebnosti dvorane jest to da je zamišljena kao dvodijelna jedinica, a pregrađuje se električnom podiznom mrežom kako bi u prostoru mogla neometano vježbati dva razredna odjeljenja ili dvije sportske grupe. Uz nju su smještene sve prateće prostorije za školu i dvoranu poput muških i ženskih svlačionica opremljenih ormarićima, praonica, strojarnice i prolaza na vanjsko igralište.

Sukladno ugovoru sklopljenim s Gradom Dubrovnikom, namještaj i opremu vrijedne 941.311,25 kuna s PDV-om je nabavila, isporučila i montirala tvrtka MULTI-SPORT d.o.o. Nova OŠ Montovjerna u rujnu je primila nove polaznike koji će od sada tjelesni odgoj prakticirati u najmodernijoj dvorani u Dubrovniku. Riječ je o prvoj školi koja se u Dubrovniku izgradila nakon 1985. godine, a ukupna vrijednost investicije je preko 75 milijuna kuna.

OŠ IVANA GUNDULIĆA DOBIVA NOVU KOTLOVNICU

Objavljen je postupak javne nabave za rekonstrukciju kotlovnice Osnovne škole Ivana Gundulića koja podrazumijeva nabavu i ugradnju toplovodnog niskotemperaturnog čeličnog kotla za centralno grijanje na loživo ulje s pripadajućom opremom uz prethodnu demontažu postojećeg kotla i popratne građevinske radove.

tjedni tekst 131120 4

Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 400 tisuća kuna (+ PDV). Rok za predaju ponuda ističe 24. studenog, a isporuka i uspješna montaža opreme te puštanje u rad cjelokupnog sustava propisano je unutar razdoblja od 90 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora s odabranim izvođačem.

Podsjetimo i da je na proljeće ove godine završena 7,8 milijuna kuna vrijedna energetska obnova zgrada OŠ Ivana Gundulića, koja je većim udjelom od čak 64 posto sredstava financirana bespovratnim van proračunskim sredstvima. Realizacijom tog projekta gruška škola je iz energetskog razreda C prešla u razred B uz značajne uštede potrošnje toplinske energije, smanjenje emisije C02 te više nego dvostruko smanjenje ukupne energetske potrošnje objekta.

Energetska obnova uz sufinanciranje sredstvima EU fondova i sredstvima iz drugih van proračunskih izvora provedena je i na objektima škole Marina Držića te ranije i OŠ Lapad, a obnovljeni su i objekti vrtića Izviđač i Ciciban.

KREĆE UREĐENJE PARKINGA GRADAC

Ugovor za izvođenje radova na projektu hortikulturne revitalizacije i ozelenjivanja platoa Gradac potpisan je u nazočnosti gradonačelnika Mata Frankovića.

Ugovor o izvođenju radova na cjelovitom uređenju platoa, koji će i nakon uređenja zadržati postojeću namjenu parkirališta na otvorenom za građane s povlaštenim parkirnim kartama, potpisali su direktor tvrtke Sanitat Tomislav Tabak i direktor tvrtke Texo Molior Antonio Deranja, predstavnik izvođača radova odabranog u postupku javne nabave.

Investicijom, koju će tvrtka Sanitat provesti iz vlastitih sredstava, obuhvatit će se ukupna površina od 2.400 metara kvadratnih. Cjelokupni projekt izrađen je sukladno strogim smjernicama Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, a glavni projekt izradila je tvrtka Proto-Arch na čelu s glavnom projektanticom Leom Đurović Ruso te projektanticom suradnicom Miom Erak, koje su pred potpisivanje ugovora javnosti pobliže i predstavile sam projekt.

Izmijenit će se podloga platoa, koja će se izvesti tzv. dekorativnim betonom uz adekvatno niveliranje. Plato parkirališta će se ozeleniti uz nadogradnju postojećih nasada. U središnjem dijelu platoa formira se zeleni otok s autohtonim vrstama i drvoredom hrasta i česvine, a u sklopu radova na krajobraznom uređenju planirana je i izvedba sustava za automatsko navodnjavanje, oborinska odvodnja i rasvjeta.

- Predio parkinga Gradac područje je kojim se do sada nismo mogli pohvaliti, a zahvaljujući ovom iskoraku tvrtke Sanitat, ali i temeljem suradnje s Konzervatorskim odjelom te Dubrovačkom biskupijom kao suvlasnikom zemljišta, to će se uskoro promijeniti, a prostor platoa će dobiti posve novu vizuru i dodatnu vrijednost. rekao je gradonačelnik Mato Franković.

Direktor tvrtke Sanitat Tomislav Tabak izrazio je zadovoljstvo što će ovaj prostor konačno dobiti prijeko potreban adekvatan izgled te je zahvalio svima koji su sudjelovali na realizaciji projekta na kojem se radilo pune dvije godine, posebno se osvrnuvši na ostvarenu izvrsnu suradnju s Konzervatorskim odjelom u Dubrovniku.

tjedni tekst 131120 sanitat

Broj parkirališnih mjesta, otkrio je direktor Sanitata, zadržat će se na postojeće, ali će se osigurati nesmetano kretanje parkiralištem. Sami radovi, započet će kroz dva tjedna, odnosno nakon završetka započetog postupka odabira nadzora i prijave gradilišta.

Naime, u postupak javne nabave uključile su se ukupno tri tvrtke s našeg područja te je od njih odabrana ekonomski najpovoljnija ponuda, ona tvrtke Texo Molior iz Cavtata. Ugovoreni rok završetka izvođenja radova je 120 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao, a danas potpisani ugovor vrijedan je 3.359.712,18 kuna + PDV.

Sadržaj Grada Dubrovnika

fabrio250 2019

konavle 250

zupa 250

zupanija 250

oglasavanje 250x349 2019

dubrovackaplacabanner250px28042020