Petak, 02 Veljača 2024 12:07

PREDSTAVLJENA MONOGRAFIJA „ARHITEKTURA DUBROVNIKA IZMEĐU DVA SVJETSKA RATA”

PREDSTAVLJENA MONOGRAFIJA „ARHITEKTURA DUBROVNIKA IZMEĐU DVA SVJETSKA RATA” Foto: Miho Skvrce

U Umjetničkoj galeriji Dubrovnik predstavljena je jučer monografija „Arhitektura Dubrovnika između dva svjetska rata” autora Antuna Baće, a koju je objavila ArTresor naklada u suizdanju s Institutom za povijest umjetnosti. Knjigu su predstavili Katarina Horvat-Levaj, Tamara Bjažić Klarin, Ivan Viđen i Antun Baće.

Kako autor monografije Baće navodi: „Cilj rada bio je steći što cjelovitiji uvid u korpus arhitekture međuratnog razdoblja u Dubrovniku i njegovoj užoj okolici (od Cavtata na istoku, do Trstenog na zapadu, uključujući i Elafitske otoke), utvrditi opće karakteristike izgradnje i urbanog razvoja te ih postaviti u širi društveni kontekst vremena. Obrađena su najznačajnija ostvarenja i nerealizirani projekti te se pokušao ocijeniti njihov značaj u kontekstu hrvatske arhitekture 20. stoljeća. Preispitale su se pojedine atribucije i datacije, donijele nove, što je pridonijelo poznavanju opusa pojedinih arhitekata i graditelja, od kojih su neki do sada bili slabo poznati ili potpuno zaboravljeni.“

Knjiga je tiskana 2023. godine. Urednica monografije je Katarina Horvat-Levaj, recenzenti su dr. sc. Borka Bobovec i dr. sc. Berislav Valušek, fotografije u knjizi potpisuju Marko Ercegović i Antun Baće, za oblikovanje je zaslužan Franjo Kiš, ArTresor naklada, a lekturu i korekturu radila je Rosanda Tometić.

Objavljivanje knjige potpomogli su: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Društvo prijatelja dubrovačke starine, Fedor Devidé Glavić, Grad Dubrovnik, Zaklada Blaga djela i Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

dpp