laus banner 2021 2

Petak, 23 Listopad 2020 13:43

Razvija se projekt Park n' Ride na Pobrežju; vrijedna donacija Dječjim vrtićima

Grad Dubrovnik objavio je otvoreni postupak javne nabave za izvođenje radova i proširenja Lapadske obale koji će započeti u travnju iduće godine. Nakon što je izrađen projekt, uskoro se očekuje i Park 'n' Ride parkiralište za 624 vozila na Pobrežju. Između Grada Dubrovnika i dubrovačkog Sveučilišta potpisan je sporazum o znanstveno-razvojnoj i stručnoj suradnji. Za Dječje vrtiće Dubrovnik nabavljeno je dostavno vozilo financirano kroz EU projekt "Grad za djecu". Roditelji srednjoškolaca do 31. listopada trebaju predati zahtjeve za sufinanciranje nabavke udžbenika za srednjoškolce.

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI I PROŠIRENJU LAPADSKE OBALE POČINJU U TRAVNJU

Grad Dubrovnik objavio je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za izvođenje radova rekonstrukcije i proširenja Lapadske obale II., III. i IV. faza izgradnje. Predmet nabave su radovi rekonstrukcije i proširenja prometnice u ukupnoj dužini 840 metara uz uređenje parkirališnih i pješačkih površina te stajališta javnog gradskog prijevoza. Ovim projektom izmijenit će se regulacija prometa iz jednosmjerne u dvosmjernu cestu, izgradit će se nova obalna konstrukcija i šetnica, povećat će se razina sigurnosti prometa i kvaliteta javnog gradskog prijevoza uz rasterećenje postojećih dominantnih prometnih pravaca.

tjedni231020 1

Predviđeni rok početka izvođenja radova je travanj 2021., a rok počinje teći od dana uvođenja odabranog izvođača u posao. Grad Dubrovnik namjerava izvođača radova uvesti u posao najkasnije u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora, odnosno po ispunjenju svih potrebnih uvjeta. Dokumentacijom se kao propisani rok završetka izvođenja svih radova navodi rok od 30 mjeseci od dana uvođenja u posao.

Paralelno s objavom javne nabave za izvođenje radova objavljena je i nabava za poslove stručnog nadzora. Rok za dostavu ponuda za izvođenje radova je 25. studenog, dok je ponude za nadzor potrebno dostaviti do 10. studenog 2020. godine.

Kapitalno ulaganje u prometnu infrastrukturu u samom centru Dubrovnika ukupno vrijedno 70 milijuna kuna u cijelosti je financirano fondovima Europske unije i državnim sredstvima. Odobreni prihvatljivi troškovi projekta iznose 69, 8 kuna uz financiranje iz Kohezijskog fonda u razini 85 posto što iznosi 59, 3 milijuna kuna. Ostatak od 15 posto, odnosno 10, 4 milijuna kuna financirat će se iz Državnog proračuna.

Usporedbe radi, povijesni kompleks dubrovačkih Lazareta obnovljen je uz 26 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava, dok se Lapadska obala sufinancira s gotovo 60 milijuna kuna iz Kohezijskog fonda. Sredstvima iz Europskih fondova sufinancirat će se i plaće projektnog tima, odnosno šest zaposlenika Grada Dubrovnika, i to u ukupnom iznosu nešto manjem od 2.2 milijuna kuna.

USKORO PARK 'N' RIDE PARKIRALIŠTE ZA 624 VOZILA NA POBREŽJU

Promišljajući daljnji razvoj i urbanizaciju Grada Dubrovnika, gradska uprava nastavlja s razvojem infrastrukturnih projekata s ciljem rasterećenja gradskog središta opterećenog prometnim zagušenjima. Jedna od ključnih investicija, kao dio integriranog razvojnog programa Dubrovnik 2030 i projekta Poštujmo Grad, je Park 'n' Ride sustav na području Pobrežja.

Park 'n' Ride sustav uključuje uređenje javnog parkirališta za osobna i taksi vozila te autobuse s prometnim priključkom na bivšu županijsku cestu Ž6235 i javnim prijevozom do užeg središta grada. Završena je izrada glavnog projekta kojim je predviđeno ukupno 624 parkirališnih mjesta, kao i dva terminala za ukrcaj i iskrcaj putnika iz autobusa. Od 550 parkirnih mjesta za osobna vozila, 30 mjesta bit će označeno za vozila osoba s invaliditetom. Stajalište za autotaksi vozila obuhvatit će 18 mjesta, dok je za autobuse planirano 20 parkirnih mjesta.

tjedni231020 3

Osim uređenja kolnih površina, na području cijelog sustava uredit će se i pješačke i zelene površine, a detaljno osmišljen projekt obuhvaća i funkcionalno rješenje odvodnjavanja i pročišćavanja oborinskih voda s kolnih i pješačkih površina. Kako bi se omogućila maksimalna iskorištenost prostora s obzirom na specifičnosti terena, parking će se graditi kaskadno i to izvedbom armiranobetonskih potpornih zidova. Projektom je izrađeno i tehničko rješenje javne rasvjete prilagođeno prostoru u sigurnosnom i vizualnom smislu.

Idejno rješenje i glavni projekt s troškovnikom te ostalu nabavom obuhvaćenu projektnu dokumentaciju izradila je tvrtka Proposta iz Splita, a izradu geodetskih podloga i parcelacijskog elaborata napravila je tvrtka Reljef, također iz Splita.

Sustav se naslanja na radove na izgradnji ceste od Mosta do Pobrežja, odnosno do ceste za Osojnik. Uređenjem Park 'n' Ride parkirališta Grad Dubrovnik je korak bliže planiranom ograničenju pristupa automobilima do granica kontaktne zone povijesne jezgre za sve osim za lokalno stanovništvo, što je jedan od ciljeva strateškog projekta Poštujmo grad. Posjetiteljima koji svoja vozila ostave na Pobrežju na raspolaganju će biti prijevoz autobusima JGP Libertas uključen u cijenu parkiranja. Projekt je prijavljen na EU projekt Recovery and Resilience.

GRAD DUBROVNIK I DUBROVAČKO SVEUČILIŠTE POTPISALI SPORAZUM O ZNANSTVENO – RAZVOJNOJ I STRUČNOJ SURADNJI

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković i rektor Sveučilišta u Dubrovniku prof. dr. sc. Nikša Burum potpisali su Sporazum o znanstveno-razvojnoj i stručnoj suradnji kao temelj međusobne suradnje u području djelovanja potpisnica Sporazuma, a posebice u području djelovanja Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika te Odjela za akvakulturu Sveučilišta u Dubrovniku.

Suradnja će se odvijati prvenstveno u provedbi zajedničkih projekata u suradnji sa zainteresiranim dionicima. Koristit će se potencijali Sveučilišta i Grada Dubrovnika radi poticanja znanstvenika za izradu razvojnih projekata u interesu gospodarstva Grada.

U predmetnoj suradnji potpisnici Sporazuma posebno će uvažavati kriterije korisnosti održivoga razvitka, raspoloživosti ljudskih (znanstvenih i stručnih) i materijalnih (financijska sredstva, oprema i drugo) resursa, mogućnosti aktivnog angažiranja na projektima, mogućnosti da se omogući zapošljavanje mladih znanstvenika i stručnjaka, dostupnosti međunarodne podrške, provedivosti projekata u praksi, ekonomičnosti projekata.

DJEČJI VRTIĆ DUBROVNIK DOBILI DOSTAVNO VOZILO

Ključeve dostavnog vozila za potrebe vrtića gradonačelnik Mato Franković uručio je ravnateljici Dječjih vrtića Dubrovnik Boji Milan Musta. Vozilo je vrijedno 136.598,79 kuna, a financirano je sredstvima Europskog socijalnog fonda kroz EU projekt „Grad ZA djecu“.

- Više puta smo isticali važnost korištenja EU fondova, a ova gradska uprava do sada je osigurala financiranje preko 200 milijuna kuna bespovratnih sredstava, s tim da do kraja mandata možemo dosegnuti milijardu kuna iz europskih fondova. - rekao je gradonačelnik Franković, poručivši kako se posebno u vremenima ekonomske krize projekti Grada Dubrovnika mogu i moraju izvoditi financiranjem putem dostupnih fondova Europske unije, a s ciljem podizanja kvalitete života svih skupina naših sugrađana.

tjedni231020 2

Ravnateljica DV Dubrovnik Milan Mustać zahvalila je na donaciji koja će Ustanovi u prvom redu pomoći u segmentu prijevoza hrane za potrebe jedinica Dječjeg vrtića „Pčelica“. Ravnateljica je rekla kako programe dječjih vrtića na području Mokošice pohađa preko 500 djece.

Pročelnica Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Zrinka Raguž podsjetila je da je u sklopu projekta „Grad za djecu“ u prethodnom razdoblju već nabavljena oprema za uređenje igrališta DV Pile te oprema za provođenje Montessori programa, oprema za provođenje sportskog programa i senzorne sobe u ukupnoj vrijednosti od 820 tisuća kuna. Nabavljena je i informatička oprema za DV Pčelica (video nadzor, prijenosno računalo i projektor). U sklopu projekta uvedena je usluga poslijepodnevne smjene, kao i rad subotom u određenim dječjim vrtićima, pružanje usluge u vrtiću na Lopudu i tijekom ljeta, zaposlili su se brojni odgojitelji, asistenti, djelatnici u tehničkom osoblju i u drugom stručnom kadru poput psihologa, a financiraju se i brojne edukacije usmjerene ka jačanju stručnih kompetencija za kojim je stručna služba vrtića iskazala interes.

Projekt „Grad ZA djecu - poboljšanje usluga i uvjeta za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Dubrovnika“ ukupne vrijednosti 14.080.986,10 kuna u potpunosti je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Nakon faze I ovog projekta, koja završava u travnju 2021. godine, Grad Dubrovnik će nastavak projektnih aktivnosti osigurati prijavom na fazu II.

UNAPRIJEĐEN SUSTAV FUNKCIONIRANJA I ODRŽAVANJA DIZALA ZA OSOBE S INVALIDITETOM NA DUBROVAČKIM PLAŽAMA

Nakon završetka svake kupališne sezone demontiraju se i odvoze na servisiranje dizala za osobe s invaliditetom s dubrovačkih plaža. Inko centar iz Zadra, ugovorni partner Grada Dubrovnika u postavljanju i održavanju dizala, završio je demontažu sedam dizala na plažama Copacapana, Mandrač, Veliki Zaton, Lopud, Suđurađ, Donje Čelo na Kalamoti te plaže kod postaje Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Zatonu.

tjedni231020 4

Temeljem višegodišnjeg iskustva s održavanjem, kvarovima i popravcima dizala, a s ciljem unapređenja funkcioniranja i ažurnosti u otklanjanju kvarova,gradonačelnik je imenovao Koordinacijski tim za poslove svakodnevnog praćenja korištenja i održavanja dizala za osobe s invaliditetom na području Grada Dubrovnika. Osnivanjem Koordinacijskog tima uspostavila se čvršća struktura i koordinacija svih dionika u korištenju i održavanju dizala, čija je primarna zadaća svakodnevni nadzor i međusobno obavještavanje o pravilnom funkcioniranju te možebitnim kvarovima i potrebnim popravcima.

Primjer brzog djelovanja tima zasigurno je intervencija na dizalu u Suđurđu. Odmah nakon dojave o nestabilnosti tamošnjeg dizala, detektirali smo da je problem u slaboj podlozi za konstrukciju dizala. Brzom intervencijom Upravnog odjela za turizam ugradila se nova betonska podloga, čime je dizalo dobilo potrebnu stabilnost i sigurnost za osobe s invaliditetom.

ISTJEČE ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJEM SREDNJOŠKOLSKIH UDŽBENIKA

Rok za zaprimanje zahtjeva za financiranje nabavke udžbenika za učenike srednjih škola ističe u subotu, 31. listopada 2020., podsjećaju iz nadležnog Upravnog odjela obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Grada Dubrovnika.

Grad Dubrovnik i ove godine sufinancira kupnju udžbenika u iznosu do 1.000 kuna, za što je u ovogodišnjem proračunu bilo planirano 600 tisuća kuna. Novim rebalansom proračuna koji je bio na dnevnom redu posljednje sjednice Gradskog vijeća 5.listopada taj iznos je uvećan za 200 tisuća kuna, a u konačnici će za ovu namjenu biti izdvojeno 800 tisuća kuna.

Zahtjev je potrebno dostaviti na propisanom obrascu nadležnom upravnom odjelu, a uz njega je potrebno priložiti:

- originalni račun za kupnju udžbenika
- potvrdu o redovitom pohađanju srednje škole
- potvrdu o prebivalištu na području Grada za oba roditelja, ne stariju od 6 mjeseci.

Više informacija i obrazac za prijavu može se pronaći OVDJE.

Jedna je to od mjera kojima gradska uprava potpomaže kućni budžet roditelja osnovnoškolaca i srednjoškolaca koji pohađaju škole na području Grada. Za školsku godinu 2020./2021., Grad Dubrovnik je osigurao 1,5 milijuna kuna za radne bilježnice, tehničke kutije i likovne mape.

VOĆNI OBROK ZA SVE ŠKOLARCE

Grad Dubrovnik i ove školske godine nastavlja provedbu programa "Shema školskog voća" u svih sedam gradskih škola. Naime, djeca od 1. do 8. razreda u osnovnim školama na gradskom području jednom tjedno dobivat će obroke voća. Omogućeno je to kroz program koji se provodi na razini Europske unije i za kojeg je aplicirao i Grad Dubrovnik.

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na podneseni zahtjev Grada Dubrovnika odgovorila je pozitivno te odobrila tražena sredstva. Ukupni iznos prava na potporu uza školsku godinu 2020./2021. iznosi 144.355,89 kuna bez PDV-a, a odnosi se na 3.599 učenika. Podjela voća počinje idući tjedan, nakon potpisivanja ugovora s odabranim dobavljačima.

Sadržaj Grada Dubrovnika

fabrio250 2019

konavle 250

zupa 250

zupanija 250

oglasavanje 250x349 2019

dubrovackaplacabanner250px28042020