Petak, 13 Listopad 2023 15:56

SANJA PUTICA IZABRANA ZA PREDSJEDNICU KRUGA

Na izbornoj sjednici Hrvatske udruge poslovnih žena Krug – ogranak Dubrovnik za novu predsjednicu u dvogodišnjem mandatu jednoglasno je izabrana Sanja Putica, dok je dosadašnja predsjednica Petrica Šanje izabrana za potpredsjednicu.

Krug je udruga koja se bavi osnaživanjem žena koje su se već upustile u poduzetništvo ili to planiraju. Osnovan je davne 1992. godine i temeljem aktivnosti ove Udruge donesena je prvi put Strategija razvoja ženskog poduzetništva, kao krovni dokument u micanju barijera te razbijanju predrasuda o ženama u poslovnim vodama.

Udruga Krug – ogranak Dubrovnik partner je Gradu Dubrovniku i HGK – Županijskoj komori Dubrovnik u provođenju projekta „Dodjela potpore male vrijednosti za žene poduzetnice na prostoru Grada Dubrovnika".

dpp