Petak, 10 Travanj 2020 11:13

Sipa kao mamac

Piše:

Glavonošci su jedna od najkvalitetnijih skupina mamaca. Iako je većina udičara smatra manje kvalitetnom od lignje, najcjenjenijeg mamca među glavonošcima, sipa je u mnogim situacijama bolje ili barem podjednako dobro rješenje. Kako je u tijeku period najboljeg lova sipe, sada je pravo vrijeme za njeno mamčenje.

Meso sipe je veoma slično mesu lignje, ali deblje i žilavije. Bijelo je i ima više luciferina, svjetlucave tvari, što ga čini boljim za noćni ribolov. Zbog svega toga, poput lignje, sipa istovremeno može biti i selektivan i univerzalan mamac, ovisno o načinu mamčenja, koji je najčešće istovjetan mamčenju lignje.

Veće tvrdoće te bolje podnošenje mamčenja, živa ili barem cijela sipa je odlično, a za zimsko i najbolje rješenje za lov pendulom najkrupnijih grabljivica. Male sipe su, pak, odlični mamci za lov „cara“ zubaca i „carice“ ovrate ometcem srednje i teške konstrukcije. Osim toga, sipica je odličan mamac za lov čekanjem i treće morske „okrunjene glave“, smuduta, ali i pagra, gruja te murine. U istu svrhu, osim cijele male, odlično može poslužiti i glava velike sipe.

Kao i cijeli muzgavac ili glava lignje, glava sipe s krakovima je odličan mamac za lov skosavanjem orhana, zubaca, kijerne i, osobito, pagra, „vertical jigging“, tehnikom okomitog skosavanja.

Sipe težine 300 do 400 grama idealne su za „heavy casting“, ribolov krupnih grabljivica dalekim bacanjem. U istu svrhu se mogu koristiti i nešto veće, ali njih, zbog debljeg mesa, treba omekšati i stanjiti udarcima kuhinjskog čekića. Komad mesa sipe dobro je, pak, omekšati kad se ciljano lovi kantor.

Ako je ikako moguće, mora li se tući mamac, to treba učiniti kod kuće. Tako se izbjegava buka na mjestu ribolova, što je važno, ne samo u lovu iz plovila. Naime, dokazano je da buka izaziva poremećaje u ponašanju ribe.

Komadi sipe su dokazano dobri, čak i odlični mamci za lov ne samo spomenutih nego i brojnih ostalih riba. Čak i onih koje se inače njom ne hrane nego su, što više, njen plijen, poput girovki. Osim modraka, gire oštrulje i oblice, za komadima sipe će posegnuti i druge manje ribe: arbun, bukva, fratar, glavoč, kanjac, knez, pauk, pic, sarak, širun, šparmić, škrpina, škrpun... Filet sipe i njen krak odlični su mamci na penduli, za lov polande, lokarde, iglice, brancina, vrnuta, širuna i ukjate.

Kad se mamče njeni komadi, sipa se može obrađivati na više načina. Čišćenje i komadanje je najbolje obavljati nožem za obradu riba. Posao počinje uzdužnim rezanjem jedne strane plašta. Kad se plašt otvori pristupa se uklanjanju iznutrice s glavom pa sipine „kosti“. Zatim se za mamčenje može koristiti cijela ili uzdužno prepolovljena glava, ovisno o njenoj veličini, pojedini kraci i uzdužno izrezane trake od plašta, poput krakova namamčeni kao crvi.

sipa10042020

Najviše luciferena ima na trbuhu sipe pa od tog dijela tijela treba rezati mamce za noćni ribolov.

Poput lignje, sipa se podjednako uspješno može koristiti svježa i odmrznuta, jer zamrzavanjem ne gubi na kvaliteti, posebice u pogledu čvrstoće. Kao i lignja, svježa i zamrznuta, sipa treba imati bijelo meso. Crvenkasto - ljubičasta boja je znak da je bila odmrzavana i ponovo zamrznuta.

Bez obzira koji njen dio i kako se mamčio, sipu prije upotrebe nikako ne treba prati, pogotovo ne slatkom vodom jer tako znatno gubi miris pa zato i privlačnost.

 

fabrio250 2019

konavle 250

zupa 250

zupanija 250

oglasavanje 250x349 2019