Nedjelja, 13 Prosinac 2020 14:06

Sjednica 18. prosinca; župski proračun bit će 47,21 milijuna kuna

Piše:

Sjednica Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka održat će se 18. prosinca. Na dnevnom redu posljednje ovogodišnje sjednice župskog Općinskog vijeća je 47 točaka među kojima je i prijedlog proračuna za 2021. godinu.

Pred župskim vijećnicima je između ostalog Prihvaćanje Izvješća Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka i usvajanje ponovnog Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Župa dubrovačka te Program Potpore male vrijednosti u poljoprivredi Općine Župa dubrovačka za razdoblje od 2021.-2027. godine.

Na dnevnom redu je i Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o oslobađanju od plaćanja zakupnine za korištenje poslovnog prostora i javne površine.

Nakon rebalansa Proračuna za 2020. godinu, župsko Općinsko vijeće usvojit će proračun za 2021. godinu koji je planiran u iznosu od 47,21 milijuna kuna.

Načelnik Općine Župa dubrovačka Silvio Nardelli nedavno je javnim pismom predstavio „Proračun za građane” kako bi Župljane upoznao s projektima u koje će biti utrošeno najviše sredstava u nadolazećoj godini.

Naime, iz ukupnog proračuna Općine Župa dubrovačka za aktivnosti komunalnog gospodarstva planiran je iznos od 22,7 milijuna kuna. Kroz navedeni iznos osigurana su sredstva u iznosu od 3,5 milijuna kuna za održavanje javnih i zelenih površina na cijelom području Općine te 7,8 milijuna kuna za nastavak izgradnje Groblje Dubac.

Nadalje, osigurano je i 1,3 milijuna kuna za potrebe redovnog održavanja javne rasvjete, plaćanja električne energije, kao i za izgradnju iste na javnim površinama.

Za potrebe tekućeg investicijskog održavanja cesta osigurano je ukupno 2,3 milijuna kuna, a odnose se na lokalne nerazvrstane ceste i županijske ceste na području Općine Župa dubrovačka.

Na dnevnom redu je i Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Župa dubrovačka namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Općinskog vijeća u 2021. godini, Zaključak o povećanju temeljnog kapitala Općine Župa dubrovačka u društvu Vodovod Dubrovnik, Prijedlog dodatka Ugovora s društvom Libertas Dubrovnik...

Pred župskim vijećnicima na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici Općinskog vijeća je i Prijedlog zaključka o raspisivanju Javnog poziva za otkup zemljišta za proširenje ceste LC69049 u naselju Gornji Brgat, Prijedlog zaključka o raspisivanju Javnog poziva za otkup zemljišta za proširenje ceste LC69050 u naselju Čibača prema naselju Čelopeci, Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Srebreno I” te Prijedlog ponude za kupnju zemljišta potrebnog za izgradnju Reciklažnog dvorišta.