Petak, 09 Prosinac 2022 23:43

Svjetsko rukometno prvenstvo '25. igrat će se u Dubrovniku, dvorana će biti gotova

Počinje izrada projektne dokumentacije za novu dvoranu u Gospinu polju, koja će, najavio je gradonačelnik Mato Franković, biti spremna za Svjetsko rukometno prvenstvo 2025. godine. Dubrovnik i Imotski postaju gradovi prijatelji, Nastavljeno je stipendiranje 20 vukovarskih studenata.

NOVA DVORANA U GOSPINU POLJU BIT ĆE SPREMNA ZA SVJETSKO RUKOMETNO PRVENSTVO 2025.

Nova sportska multifunkcionalna dvorana u Gospinu polju bit će završena do zadanih rokova, odnosno spremna za Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., a njezinom izgradnjom ujedno ćemo riješiti problem dvoranskog sporta u Dubrovniku za narednih 50 godina, rekao je gradonačelnik Mato Franković, prigodom potpisivanja ugovora s odabranim izvođačem za izradu projektne dokumentacije buduće dvorane.

Predmet ugovora je izrada glavnog i izvedbenog projekta s troškovnikom dvorane u Gospinu polju na temelju Idejnog rješenja. Slijedi ishođenje građevinske dozvole i osiguravanje potrebnih financijskih sredstava.

- Već smo započeli razgovore po pitanju financija za samu gradnju, gdje računamo dijelom i na EU fondove te druge izvore jer postoji cijeli niz mogućnosti i gledamo što je od toga najrealnije.- kazao je gradonačelnik Franković.

tjedni dvorana091222

Izgradnjom nove i obnovom postojeće dvorane, Dubrovnik će dobiti dvoranski kompleks, prvi takvog opsega u Europi, koji će omogućiti da u budućnosti budemo domaćin brojnim svjetskim natjecanjima u dvoranskim sportovima. Osim za sport, multifunkcionalni prostor koristit će se za održavanje kongresa, koncerata i druge kulturne sadržaje.

Prema prihvaćenom idejnom rješenju, objekt će na tri etaže imati dvije dvorane, veću - koja zadovoljava rukometne standarde i manju - za zagrijavanje. Veća dvorana ujedno će se moći podijeliti na šest dijelova. Kapacitet gledališta bit će oko 4.000 sjedala, dok će u podzemnoj garaži biti smješteno 400 parkirališnih mjesta za osobne automobile.
Ugovor za izradu glavnog i izvedbenog projekta multifunkcionalne dvorane Gospino polje, vrijedan 3.681.250,00 kuna s PDV-om, danas su potpisali u ime Grada Dubrovnika gradonačelnik Mato Franković te u ime tvrtke KAP4 d.o.o. iz Zagreba, koja je posao dobila na javnom natječaju, direktor Nikola Miletić.

Rok za izvedbu prve faze - izradu glavnog projekta s pripadajućim troškovnicima dostatnim za provođenje postupka javne nabave usluga je 60 dana od dana potpisa Ugovora, dok je rok za drugu fazu - izradu izvedbenog projekta, također 60 dana, od dana usvajanja glavnog projekta od strane naručitelja.

UPORABNA DOZVOLA ZA HIDRANTSKU MREŽU NA LOKRUMU

Javna ustanova Rezervat Lokrum ishodila je uporabnu dozvolu za izgrađenu hidrantsku mrežu visoke zone otoka Lokruma, a na temelju prethodno provedenog tehničkog pregleda građevine.

Sustav se sastoji od 16 novih hidranata, cjevovoda ukupne duljine 2735 metara, vodospreme volumena 250 kubika i crpne stanice Royal s pripadajućim cjevovodima duljine 403 metara.

Izgradnjom nedostajuće hidrantske mreže visoke zone otoka Lokrum osigurana je adekvatna protupožarna zaštita i vodoopskrba pitkom područja iznad kote 30 metara nadmorske visine, omogućena je brza intervencija vatrogasaca te je povećana razina zaštite od požara cijelog otoka.

Osiguranje održivog i odgovornog korištenja i očuvanje otoka Lokruma,  posebnog rezervata šumske vegetacije, jedna je od aktivnosti definiranih Akcijskim planom Plana upravljanja zaštićenom povijesnom cjelinom Dubrovnika. U tom pogledu, ispunjavajući obveze iz Plana upravljanja, putem nadležnog Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, izrađen je Plan nosivog kapaciteta s Akcijskim planom upravljanja posjetiteljima u rezervatu Lokrum te je definiran sadržaj samostanskog kompleksa kao i pokrenuta izrada projektne dokumentacije obnove benediktinskog samostana. Izrađena je i krajobrazna studija za administrativno područje Grada Dubrovnika, koja uključuje i područje otoka Lokruma.

DUBROVNIK I IMOTSKI POSTAJU GRADOVI PRIJATELJI

Gradonačelnici Dubrovnika i Imotskog, Mato Franković i Ivan Budalić sa suradnicima održali su danas radni sastanak na temu bratimljenja dvaju gradova.

Kako je istaknuo dubrovački gradonačelnik Mato Franković, ovo će biti prvo bratimljenje Dubrovnika s nekim gradom u njegovom mandatu i to prvi hrvatski grad nakon Vukovara, među dvanaest trenutačnih gradova prijatelja.

- Puno toga kroz povijest, od vremena Dubrovačke Republike do danas, vezuje Dubrovnik i Imotski, a posebno razdoblje Domovinskog rata kada su se Imoćani istaknuli na našem bojištu i sudjelovali u oslobađanju hrvatskog juga. - kazao je u ovoj prigodi gradonačelnik Franković.

imotskitjedni091222

Imotski gradonačelnik Ivan Budalić prisjetio se svog sudjelovanja u Domovinskom ratu na dubrovačkom području ističući kako takvu povezanost želi i za buduće naraštaje, ali kroz suradnju na projektima iz kulture, sporta, gospodarstva.

U imotskom izaslanstvu bio je predsjednik Gradskog vijeća Grada Imotskog Perica Tucak, a u dubrovačkom predsjednik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika Marko Potrebica, pročelnica Upravnog odjela za europske fondove, međunarodnu i regionalnu suradnju Zrinka Raguž, pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin, predsjednica Odbora za međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika Katarina Doršner i predstavnik Zavičajnog kluba Imoćana u Dubrovniku Blaž Pezo.

Prijedlog o bratimljenju dva grada prvo ide Gradskom vijeću na suglasnost, nakon čega se za Dan Grada i Festu svetog Vlaha očekuje i svečano potpisivanje Protokola o suradnji.

GRAD DUBROVNIK STIPENDIRA VUKOVARSKE STUDENTE

Grad Dubrovnik nastavlja provoditi dugogodišnji program stipendiranja vukovarskih studenata i u akademskoj 2022./2023. godini.

Naime, Grad Dubrovnik već dugi niz godina stipendira studente grada prijatelja Vukovara i to na način da 10 vukovarskih studenata stipendira s iznosom od 800,00 kuna mjesečno tijekom 10 mjeseci trajanja akademske godine.

Sporazum se potpisuje za svaku pedagošku godinu nakon donošenja proračuna Grada Dubrovnika, a sredstva potrebna za isplatu stipendija Grad Dubrovik uplaćuje Gradu Vukovaru u mjesečnim iznosima u razdoblju siječanj – rujan, osim za mjesece srpanj i kolovoz, kada se ne uplaćuju stipendije. U siječnju svake godine doznačuju se sredstva za stipendije koje se odnose na listopad, studeni i prosinac tekuće godine te siječanj iduće.

Prema dostavljenim izvješćima o provođenju mjere stipendiranja od strane Grada Vukovara, vukovarske studentice i studenti, korisnici stipendija, studijske programe pohađaju na sveučilištima u Zagrebu i Osijeku, ali i u Varaždinu, Zadru ili Puli.

Dva grada prijatelja, ujedno simboli Domovinskog rata, Sporazum o suradnji potpisali su još ratne 1993. godine u Dubrovniku, a stipendiranje vukovarskih studenata, tek je jedan od brojnih primjera međusobne suradnje.

Sadržaj Grada Dubrovnika