Prikazujem sadržaj po oznakama: arbun

Petak, 08 Svibanj 2020 12:30

U lov na lijene arbune

Arbun je uvijek rado viđena lovina sportsko - rekreativnih ribolovaca, jer je temperamentan, snažan i borac koji se ne predaje do samog kraja. Najčešće ga nije teško pronaći nakon čega lov postaje jednostavan. Ipak, u ovo doba godine ne lovi se svuda jednako uspješno. Osnovni razlog leži u čestim promjenama vremena pa zato i tlaka te osobito temperature mora koja arbuna, kao i većinu ostalih riba, tjera da potraži temperaturno stabilnije i ugodnije okruženje u dubljem moru.

Zbog svega navedenog, arbun je lijen kao što je bio na početku proljeća. Svi životni ciklusi su mu usporeni, potreba za hranom znatno manja nego u stabilnijim i ugodnijim, toplijim, uvjetima. Kako ga onda ipak privoliti da posegne za mamcima?

Ponajprije, kao mamac treba koristiti njegovu omiljenu hranu. Iako su zabilježeni slučajevi ulova na neke biljne pasture, osnovna hrana mu je mesnog porijekla. Ponajprije su to sitni rakovi poput raka samca, kozice i pjeskulja. Nadijevati ih treba cijele na način da ostanu što je moguće dulje živi i pokretni. Odmah za njima su crvi, komadi velikog ili cijeli te živi mali poput pješčanog, muljaša ili kojeg uvoznog „Korejca”, „Amerikanca”...

Od školjki je najučinkovitija mušula, a među ribama prva je dakako srđela koja kao i mušula svojim mirisom i okusom neodoljivo privlači sve ribe. Nadijevati ih treba u većim komadima koji će potpuno prekriti udicu. Od ostalih ribljih ješki, arbun je uz srdelu još posebno slab i na gavuna kojeg ješkamo cijelog ako je manji. Međutim, treba znati da nabrojani mamci nisu podjednako uspješni u svim ribolovnim područjima. Ne treba se bojati pretjerivanja jer sada više nego u ribolovu tijekom ostatka godine vrijedi pravilo – „velika ješka - velika riba, mala ješka - ništa riba”.

Kao i u rano proljeće, arbuna u ova klimatski promjenjiva doba najčešće nije moguće loviti s obale, osim „surf casting“, tehnikom vrlo dalekog bacanja. Bolje ga je barkom potražiti na nešto većoj dubini. Dubine od preko 15 - 20 metara su trenutno najčešća staništa ove vrste. Naravno, uvijek postoje mikrolokacije koje u zavisnosti od konfiguracije dna i lokalnih kurenata mogu konstantno imati stalnu povoljnu temperaturu i tako zadržavati ribu i na desetak metara dubine.

Ne treba se sidriti. Prepuštene kurentu udice će polako pretraživati dno i prije ili kasnije naići na arbuna. Udarac arbuna je prepoznatljiv, snažan i odmjeren. U trenutku udarca najčešće ne treba odmah kontrirati. Ribi valja omogućiti da proguta obrok. Ako je to učinila kontra gotovo da i nije potrebna.

No, ukoliko je ponuđenu ješku samo čupnuo s kraja, tada bi kontriranje bilo u prazno i naš bi pribor odvuklo iz lovne zone. U trenutku kad se osjeti mlitav i neodređen griz, strunu treba popustiti tako da udice ostanu na istom mjestu. Naravno, struna treba cijelo vrijeme biti napeta kako bi na vrhu štapa mogli pratiti sve što se u dubini događa. Ako je popuštanje izvedeno kako treba, ubrzo slijedi i onaj pravi griz koji se ne može pobrkati ni sa čim drugim, a za njim lagana kontra kao potvrda kačenja te uspješno izvlačenje bez taktiziranja.

Pribor za proljetni lov arbuna nije bitno drukčiji od onog uobičajenog. Zbog lova na većoj dubini i relativno rijetkih i slabašnih napada, osnovna struna mora biti od neistezljive „PE“ višenitke, debljine 0,16 mm, kojom se može izvući i riba od 8 kg. Cijeli završnjak treba biti od „FC“, fluorougljične strune debljine 0,20 do 0,22 mm i nešto dulji od uobičajenog kako ne bi probudio nepovjerenje lijenih arbuna. Privezi ne bi trebale biti deblji od 0,16 mm i kraće od 40 centimetara, s tim da je donji obavezno vezan neposredno uz olovnicu tako da lovi na dnu, a ostali međusobno razmaknuti barem koliko su dugački. Idealno je ne loviti direktno ispod plovila već nekoliko do deset metara iza. Na taj će način zbog ostvarenog kuta svi privezi biti na najdostupniji arbunu na dnu i neposredno iznad njega. Zato što je arbun radoznala riba, dobro je koristiti obojenu olovnicu, najbolje oblika kapljice i crvene, narančaste ili žute boje.

Preporučene udice za one manje vješte ribolovce su tipa „Crystal“ širine luka do 10 mm jer će s njima imati lakša kačenja. Kako su plijen najčešće krupniji arbuni, najbolje je koristiti nešto veće udice, širine luka 9 do 12 mm. To mogu biti „parangalke“, odnosno udice oblika „Aberdeen“, ali je puno bolje koristiti one oblika „Crystal“ i „Limerick“. Zbog oblika posve prilagođenog zubalu arbuna, posebno je dobra udica „Abumi“ veličine 1 do 6 tvrtke „Sasame“.

Ako se lovi štapom, poželjno je da bude duži kako bi se u trenucima neodlučnih grizeva lakše manevriralo s otpuštanje i zatezanjem strune. Rola je stvar osobnih sklonosti s tim da ipak ne bi trebalo koristiti najjeftinije modele, pogotovo ako je osnovna struna višenitka.

Tijekom svibnja, a tako će biti sve do rujna, arbun najintenzivnije jede od izlaska sunca do 10 ili 11 sati te poslije podne sat i pol prije sumraka.

Objavljeno u esPRESSo
Označeno u
Petak, 19 Srpanj 2019 13:27

Parangalom na arbuna

Rekreacijski te sportski ribolovci, ali samo oni koji posjeduju godišnju dozvolu uz koju su kupili i dozvolu za parangal, smiju loviti i s jednim ili više parangala s maksimalnim brojem od 100 udica. Onima koji u ovo doba godine žele iskoristiti tu mogućnost predlažemo da se opredijele za parangale prvenstveno namijenjene lovu arbuna. Zašto?

Arbun je jedna od najrasprostranjenijih riba našeg mora, ukusnog je mesa, dobro se lovi tijekom ljeta, osobito u srpnju dok je još u velikim jatima zbog dovršenja mrijesta. Sada se najradije zadržava na bijelom pjeskovitom dnu prošaranom kamenom i travom u području slivova rijeka, ali i na malim ljušturastim i kamenitim oazama na muljevitom dnu u kanalima i zaljevima.

Arbuni se mogu loviti „svaštarskim“ laganim parangalom s maksimalno dopuštenim brojem udica. Međutim, naši udičari specijalizirani za njegov lov radije koriste one s 50 udica. Naime, parangal s više udica, pa zato i duži, najčešće neće pasti svom dužinom na dobar teren za lov arbuna, jer su njegova obitavališta vrlo ograničena. Kratki će, pak, parangal poleći samo na željeno dno, ako slučajno zapne, lakše će se osloboditi, a ako se i izgubi, šteta nije velika. Struk kratkog parangala uobičajeno se pravi od klasičnog, najjeftinijeg najlona promjera 0,60 do 0,80 mm. Na razmacima od dva do tri metra na struk se vezuju privezi od istog najlona i dužine oko jedan metar. Na njihovim krajevima su udice širine luka 9 do 12 mm.To mogu biti klasične „parangalke“, udice oblika „Aberdeen“, ali i one oblika „Crystal“.

Posljednjih godina sve više se koristi malo drukčije kompletirani parangal. Struk mu se pravi od milimetar debelog najlona koji nosi 0,40 mm debele i 120 cm duge priveze (primule, pjoke). Na sredini struka, a kad se radi parangal s više od 50 udica, poslije svakih 20 priveza s udicama, postavlja se 180 cm dugi privez koji na kraju nosi 300 grama tešku olovnicu. Jasno, utezi se, također pomoću priveza, postavljaju i na krajeve struka. Dužina struka ovisi o razmaku između priveza. Taj razmak je dva paša (oko 350 cm), ali i duplo veći želi li se parangalom pokriti veća površina dna.
arbunparn1907Osim preciznom polaganju na željeno mjesto, kod parangala namijenjenog prvenstveno lovu arbuna punu pozornost treba posvetiti mamcima i njihovom postavljanju. Najbolje je koristiti najstandardnije mamce - komade velikog crva, lignjice i svježe srdele.

Međutim, isplati se mamčiti i komade skupog bibija, golog štrcaljca, jer ga neće „obrstiti“ sitne i malo cijenjene ribe. Parangali se mogu polagati noću ili tijekom prvih jutarnjih sati, najbolje bliže obali ili na brakovima na malim dubinama. Tijekom dana polagati ih treba dublje, čak do 50 metara pod površinom. Polaže li se parangal na postu okruženu muljevitim dnom, osim arbuna može se očekivati ulov mola i ugotice, a nerijetko i manjih pasa, mačaka, raža i goluba. Bez obzira gdje i kada se polažu, parangale je najbolje dizati i kontrolirati svaka dva sata.

Objavljeno u esPRESSo
Označeno u

Arbun je uvijek rado viđena lovina sportsko - rekreativnih ribolovaca, kako zbog njegovih gastronomskih tako i ribolovnih vrijednosti. Osim toga, jedna je od najrasprostranjenijih riba našeg mora, a nije ni osobito oprezan. Može se loviti u svako doba godine, čak i u najhladnije, u veljači kad je najmanji broj riba aktivna.

Proljetni rast temperature mora dovodi do velikog rasta intenziteta ishrane, pa time i uspješnosti lova arbuna. Međutim, u periodu od sredine travnja do kraja lipnja, ovisno o području, unatoč porastu temperature mora, arbun neočekivano smanjuje intenzitet hranjenja. To je vjerojatno posljedica mrijesta, kad arbun zaustavlja rast i smanjuje hranjenje, da bi zatim nakon mrijesta u srpnju naglo povećao i dosegao vrhunac hranjenje pa zato i dobrog lova udicom.

No, arbun se može uspješno loviti i u vrijeme mrijesta, samo ga trebaju dodatno poticati na hranjenje. Ponajprije najkvalitetnijom ponudom, delicijama. Iako u većem dijelu godine jede i biljne pasture, u mrijestu će jesti isključivo mesne obroke, koje, ovisi o njegovoj veličini. Arbuni svih veličina najradije jedu sitne račiće pa im treba ponuditi raka samca, pjeskulja ili kozici. Mamčiti ih je najbolje cijele na način da ostanu što je moguće dulje živi i pokretni.

Delicije svim arbunima su i crvi, pa im sada treba nuditi komade svježeg velikog te cijele male pješčane ili uvozne poput korejskog, prvenstveno zbog obilnog krvarenja i neprestanog uvijanja na udici. Od školjki je, pak, najbolje mamčiti dagnju zbog njenog prepoznatljivog okusa i mirisa.
arbuni0706 1Upotrebom riba kao mamca preferira se lov krupnijih arbuna. Prva izbor je srdela koju treba nadijevati i u većim komadima koji će potpuno prekriti udicu. Drugi je gavun, kojeg je najbolje nadjenuti cijelog ako je manji ili u komadima ako je veći. Češćem ulovu krupnijih pridonijet će i lov komadima crva „bibija“, golog štrcaljca, te bodljikaša trpa.

Ne treba se bojati pretjerivanja u veličini mamca, jer u proljetnom ribolovu više nego u ribolovu tijekom ostatka godine vrijedi pravilo – velika ješka velika riba, mala ješka mala riba.

Arbuna u ovo doba godine treba tražiti na nešto većoj dubini nego u travnju - na onima od 30 do 35 m. Naravno, postoje mikrolokacije koje u zavisnosti od konfiguracije dna i lokalnih kurenata mogu konstantno imati stalnu povoljnu temperaturu i tako zadržavati arbune i na dvadesetak metara dubine.

Ribu je najbolje potražiti tehnikom lova bulentinom iz plovila koje nije usidreno. Prepuštene kurentu udice će polako pretraživati pridneni sloj mora i prije ili kasnije naići na arbuna. Kad se to dogodi na priboru će se osjetiti prepoznatljiv udarac, snažan i odmjeren. Najčešće neće trebati odmah kontrirati, arbunu je bolje omogućiti da nesmetano dovrši započet obrok.
arbuni0706 2Odmah kontrirati ne treba ni ukoliko bi ponuđeno samo čupnuo s kraja, jer bi tada kontriranje bilo u prazno, a pribor odvučen iz lovne zone. Ne treba ni potegnuti pribor metar- dva, što pomaže u ostalim dijelovima godine, jer je arbun lijen i neće pojuriti za mamcem. Dakle, kad se osjeti mlitav i neodređen griz, strunu treba lagano popustiti tako da udice ostanu na istom mjestu. Naravno, struna treba cijelo vrijeme biti napeta kako bi na vrhu štapa mogli pratiti sve što se u dubini događa. Ako je popuštanje izvedeno kako treba, ubrzo će uslijedi i pravi griz koji se ne može pobrkati ni sa čim drugim. Nakon njega valja lagano kontrirati da bi se potvrdilo kačenje.

Pribor za lov arbuna u mrijestu ne treba biti bitno drukčiji od onog uobičajenog. Zbog lova na većoj dubini i relativno rijetkih napada, koje ne bi trebali previdjeti, osnovnu strunu pribora treba izraditi od „PE“ višenitke. Završnjak, najbolje od nevidljive „FC“ strune i oblika očenaš, trebao biti nešto dulji od uobičajenog. Privezi, (primule, prame) mu ne bi trebale biti kraće od 40 centimetara, s tim da je donja obavezno vezana neposredno uz olovnicu tako da lovi na dnu. Idealno je ne loviti direktno ispod plovila već desetak metara iza. Na taj će način zbog ostvarenog kuta svi mamci tamo gdje su sada i arbuni- na dnu i neposredno iznad njega.

Preporučljivo je koristiti malo veće udice, širine luka oko 10 mm, jer će se na njih arbuni lakše kvačiti. Najprimjerenije su one oblika „Crystal“. Također, preporučuje se upotreba obojene olovnice, najbolje oblika kapi, i to crvene, narančaste ili žute boje, koje privlače pozornost arbuna.

Ako se lovi štapom i rolom, poželjno je da štap bude duži jer on u slučajevima neodlučnih napada omogućava lakše manevriranje te otpuštanje i zatezanje strune. Ako je osnovna struna „PE“ višenitka, štap , ali i rola moraju biti kvalitetniji, sa „SiC“ provodnicima i valjkom motalice s presvlakom od titana.

Objavljeno u esPRESSo
Označeno u

 

fabrio250 2019

konavle 250

zupa 250

zupanija 250

oglasavanje 250x349 2019