Prikazujem sadržaj po oznakama: arena dubrovnik

Grad Dubrovnik objavio je danas Javni poziv za iskazivanje interesa za realizaciju projekta izgradnje nogometnog stadiona, s trgovačko-zabavnim i kulturnim sadržajima te podzemnim garažama u Lapadu „Arena Dubrovnik”, na temelju Zaključka Gradskog vijeća Grada Dubrovnika iz srpnja ove godine.
 
Objava ovog Poziva za Grad Dubrovnik ne predstavlja obvezu prema zainteresiranim osobama, već mu je svrha informiranje te da Grad utvrdi postoje li zainteresirane osobe za realizaciju ovog projekta kako bi pristupio daljnjem provođenju formalne procedure provedbe projekta „Arena Dubrovnik” na mjestu postojećeg gradskog stadiona na Lapadu.
 
Uz multifunkcionalnu sportsku dvoranu u Gospinom polju, Arena Dubrovnik uvelike će unaprijediti sportsku infrastrukturu Grada Dubrovnika te obilježiti razvojnu budućnost dubrovačkog sporta i pozicionirati Grad na međunarodnoj mapi kao destinaciju pogodnu za organizaciju najvećih međunarodnih natjecanja.
 
Ovi projekti predstavljaju još jedan korak u daljnjem razvoju sporta i sportske infrastrukture nakon niza ulaganja u sportske objekte koje je ova gradska uprava provela u posljednjih pet godina, a među kojima se ističu obnovljena zgrada Jugovog bazena u Gružu, nogometni teren i dvorana za borilačke sportove u Gospinom polju, judo dvorana u Mokošici, prostori za jedriličare i energetska obnove školskih dvorana.
 
Prema predmetnom Javnom pozivu definirano je da projekt Arena Dubrovnik mora uključiti izgradnju nogometnog stadiona s hibridnom travom kapaciteta 4500 natkrivenih sjedećih mjesta koji zadovoljava stopostotne standarde HNS-a, UEFA-e i FIFE-a za odigravanje međunarodnih utakmica te izgradnju prostora za parkiranje – podzemne garaže na više etaža s parkirnim mjestima u zatvorenoj i otvorenoj garaži, a može uključiti i izgradnju trgovačko-zabavno-kulturnog centra s trgovačkim, ugostiteljskim i uslužnim prostorima, raznim zabavnim sadržajima javne namjene i drugim kompatibilnim popratnim sadržajima.
 
Zainteresirane osobe svoj iskaz interesa u obliku pisma namjere mogu dostaviti najkasnije u roku od 45 dana od dana objave ovog Javnog poziva, odnosno do 13. listopada 2022. Uz ostalu dokumentaciju potrebno je dostaviti i sažetak investicijskog projekta „Arena Dubrovnik” s opisom što se namjerava graditi, okvirnom procjenom troškova ulaganja, brojem novozaposlenih osoba,  sadržaja koji bi mogli biti smješteni u objektu te predviđenim rokovima završetka projekta.
 
JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA REALIZACIJU PROJEKTA IZGRADNJE NOGOMETNOG STADIONA, S TRGOVAČKO-ZABAVNIM I KULTURNIM SADRŽAJIMA TE PODZEMNIM GARAŽAMA U LAPADU ''ARENA DUBROVNIK''

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno

Vijeće je usvojilo Prijedlog zaključka o raspisivanju Javnog poziva za iskazivanje interesa za realizaciju projekta izgradnje nogometnog stadiona s trgovačko - zabavnim i kulturnim sadržajima te podzemnim garažama u Lapadu „Arena Dubrovnik“. Gradonačelnik je kazao kako je javni poziv prvi korak prema realizaciji projekta. Rekao je kako je lokacija postojećeg dobra lokacija za novi stadion.

- Kad se održavaju velika sportska natjecanja nigdje u svijetu ne možete doći parkirati na stadion, to jednostavno nije moguće, na nama je da razvijemo park'n'ride, da se na rubovima grada parkiraju oni koji dolaze. - rekao je Franković (to parkiralište zamišljeno je na Pobrežju, op.a.)

Kad je u pitanju izgradnja stadiona, rekao je kako Grad daje svoj najvrjedniji resurs, ali i dodao kako tek treba vidjeti s kim će to grad pregovarati o izgradnji tog stadiona.

Upozorivši kako ne gradimo stadion nego trgovački centar nezavisni vijećnik Andro Vlahušić naglasio je kako će onaj tko bude gradio taj projekt na njemu zaraditi 150 milijuna eura.

- Na 50 godina ćemo nekome dati da na vlasništvu Grada ubire prihode i provede urbanističko - arhitektonski natječaj. - rekao je Vlahušić.

Franković mu je odgovorio kako smo, kad je u pitanju izgradnja stadiona, još uvijek daleko od lopate.

- Čega se bojimo, zašto se bojimo iskazivanja javnog interesa kad se u svakom trenutku možemo sve povući? Škare su u našim rukama. Hoće li tamo netko zaraditi, pa da bi naravno da hoće. Naš je benefit da mi nećemo morati graditi. - kazao je gradonačelnik.

Istaknuvši kako je pažljivo slušao raspravu između struje koja gura arenu i Vlahušića koji je protiv, Đuro Capor (SJG) je rekao kako ga čudi da se te dvije struje ne mogu sporazumjeti oko toga tko će uzeti pare na tom projektu.

- Svaki put kad smo slušali priču da će grad nešto dobiti, dogodio se Srđ i arbitražna tužba, uz Lapadsku obalu dobili smo marinu i svaki put kad se nešto podmazuje da će građani nešto dobiti, građani to skupo i plate. - rekao je Capor i dodao kako se „arena” gradi radi Vićana.

- On je taj koji vuče taj kompozicijski vlak. Stvarno mislim da bi interese građana Lapada trebalo pretpostaviti interesima Vićana. - istaknuo je Capor, kojega je Franković potom pitao na čemu je.

- To na čemu ste vi se može protumačiti na više načina, može zlonamjerno i dobronamjerno, možda niste dobro pročitali točku pa vas zato pitam na čemu ste vi. - pitao je Capora Franković kojemu je Capor odvrati kako je stadion samo paravan za shopping centar.

- Smokvin list je termin koji smo koristili za vašu priču o golfu, tako je i ovdje neko vrhunsko prvoklasno nogometno igralište smokvin list, a ideja je ući u Lapad s još jednim shoping centrom kakav smo nakon remize uvalili na područje stadiona i kakav se namjerava uvaliti na područje DOC-a. - kazao je Capor, a Franković mu je uzvratio kako je trgovački centar u Dubrovniku nasušna potreba.

- Možemo ostavit kako je danas, ledina, malo je podorat traktorom, ostavit navodnjavanje i posadit travu. Imamo priliku za korak naprijed. Razumijem vaše stavke i postavke, ali kad ih dovodite u koleraciju smokvina lista to je nepotrebno. - odgovorio je Franković

Prvo je prethodno tijekom rasprave Krešimir Marković (HS)s uzdahom ispalio „eh kad bi Dubrovnik imao stadion kao Posušje”, a potom je od Capora tražio da iznese jedan argument zašto je protiv stadiona.

Capor je odgovorio kako se prostorom u Lapadu upravlja na način da se podvodi pod koalicijskog partnera i njegove neostvarene ambicije.

Podsjetio je kako su slične arene građane po Hrvatskoj propali projekti.
- Spaladium arena u Splitu je godinama bila uteg koji je grad vodio u bankrot. Hoto centar na Cvjetnom trgu je bankrotirao, a najgori primjer je Arena Zagreb koja je izgrađena za 115 milijuna eura, a građani će je na kraju platiti u iznosu od do 300 milijuna eura. - rekao je Capor.

Objavljeno u Aktualno

Na sam spomen Arene Dubrovnik, kako se naziva stadion koji bi se trebao graditi na mjestu sadašnjeg u Lapadu, u dubrovačkim političkim krugovima odmah se može čuti kako je taj projekt samo nova igračka koju je Peru Vićanu dao Mato Franković da ga smiri. Zapravo bi bilo dobro kad bi taj projekt ostao tek nova igračka kojom će se neko vrijeme zabavljati Pero Vićan, ali čini se da nije, ukoliko se ne nađe netko pametan da to sve zaustavi ili jednostavno rečeno, ukoliko HDZ ne bude imao političku snagu da tu glupost zaustavi.

Hrvati su narod zaluđen nogometom i gotovo cijela nacija padne s vremena na vrijeme u trans. U Dubrovniku, koji trenutno nema kvalitetan klub godinama se sanja o primjerenom stadionu. Bilo je i polemika gdje ga graditi, u Gospinom polju ili na mjestu sadašnjeg lapadskog stadiona.

Kocka je izgleda pala na mjesto današnjeg lapadskog stadiona. Na starom bi naime trebao niknuti novi stadion, „arena” s 4.500 sjedećih mjesta.

Inače se stadioni u novije vrijeme u normalnim zemljama grade izvan centara gradova. Postalo je to normalna praksa i u gradovima čiji je prostor puno širi od našega, u gradovima koji imaju normalnu i modernu prometnu infrastrukturu. Ali u Dubrovniku, u kojem se od Pošte Lapad do Gruža znamo voziti i po pola sata, u gradu skučena prostora za manevar s uskim prometnim koridorima, nogometna arena će se graditi na mjestu sadašnjeg lapadskog stadiona samo zato što vladajuća politička garnitura fanatičnom nogometnom lobiju predvođenim Perom Vićanom nema snage reći da novom stadionu takvih gabarita tu nije mjesto.

Graditi stadion s 4.500 sjedećih mjesta u centru Lapada, stadion sa shopping centrom, kulturnim i zabavnim sadržajima i podzemnim garažama, na prostoru gdje prometna infrastruktura to ne može podnijeti nije logično. Nije riječ samo o stadionu, to su i postojeći hoteli na Babinu kuku, i oni novi čija je gradnja predviđena, tu je naime i rekonstrukcija DOC-a u novi stambeno – poslovni centar. Sav bi taj promet trebala „posaugati” Lapadska obala? Kako da ne!

Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog poziva za iskazivanje interesa za realizaciju projekta izgradnje nogometnog stadiona s trgovačko – zabavnim i kulturnim sadržajima te podzemnim garažama u Lapadu „Arena Lapad” tako ide na sljedeću sjednicu Gradskog vijeća.

Dokument je to za kojega niti jedan od 21 vijećnika, uključujući i njegova autora ne bi trebao dignuti ruku. Osim toga, iščitavanjem dokumenta autor ni sam ne znam zove li mu se stadion Arena Dubrovnik ili Arena Lapad. Ali, ajde da vidimo koji ga to vijećnici, osim srđevaca neće podržati. Ah, da, i Vlahušić će vjerojatno biti protiv.

Tko će graditi tu arenu, e to se još ne zna pa će Grad neodređenom broju osobu uputiti javni poziv za iskazivanjem interesa za gradnju.

„S ciljem ostvarivanja učinkovitog i transparentnog upravljanja i raspolaganja nekretninama koje u naravi čine postojeći gradski stadion u Lapadu, predlaže da Grad Dubrovnik uputi neodređenom krugu osoba poziv za iskazivanjem interesa za realizaciju projekta nogometnog stadiona s trgovačko – zabavnim i kulturnim sadržajima te podzemnim garažama u Lapadu.” - navodi se u aktu upućenom vijećnicima.

Stoji dalje kako je „svrha javnog poziva informiranje svih zainteresiranih osoba o planovima i zahtjevima Grada vezanim za projekt Arena Dubrovnik”.

„Predmet predloženog javnog poziva je iskazivanje interesa neodređenog kruga osoba dostavom pisma namjere za realizaciju projekta izgradnje nogometnog stadiona sa zabavnim i kulturim sadržajima. Nekretnine su u naravi stadion Lapad, a Grad Dubrovnik je u svrhu rješavanja imovinsko pravnih odnosa na navedenim nekretninama pokrenuo postupak izadavanja uporabne dozvole pred Upravnim odjelom za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje!” - navodi se.

Stoji i kako bi projektom bile obuhvaćene i nekretnine izvan stadiona koje se odnose na zid iza tribina i parking koje su upisani kao vlasništvo Grada.

„Projekt Arena Dubrovnik podrazumijeva opis projektne ideje, izgradnju i financiranje nogometnog stadiona s trgovačko zabavnim sadržajem te podzemnim garažama kao potpuno funkcionalne građevine u skladu sa zakonima RH. Zainteresirana osoba dužna je o vlastitom trošku na zemljištu Grada Dubrovnika izgraditi nogometni stadion, podzemne garaže te ostali sadržaj. Projekt mora uključivati izgradnju nogometnog stadiona s hibridnom travom kapaciteta 4 5000 natkrivenih sjedećih mjesta. Stadion treba biti izgrađen na način da ima sve prateće sadržaje koji zadovoljavaju stopostotne standarde HNS-a, UEFE i FIFA-e za odigravanje međunarodnih utakmica.” - navodi se.

Također stoji kako projekt mora uključivati „izgradnju prostora za parkiranje - podzemne garaže na više etaža s parkirnim mjestima u zatvorenoj i otvorenoj garaži. Dio parkirnih mjesta mora zadovoljiti potrebe za autobusima i automobilima sukladno međunarodnim standardima za nogometni stadion predmetne veličine i namjene.”- stoji u dokumentu.

Stoji i kako „projekt može uključivati i izgradnju trgovačko zabavnog centra s trgovačkim, ugostiteljskim i uslužnim prostorima te raznim zabavnim sadržajima javne namjene i drugim kompaktibilnim popratnim sadržajima”.

Navodi se i kako „sukladno navedenim obveznim i fakultativnim stavkama, zaintersirana osoba za projekt mora opisati projektnu ideju cjelovite arene s prijedlogom financiranja cjelokupne izgradnje sa zatvorenom financijskom konstrukcijom uz navođenje izvora sredstava za izgradnju”.

U aktu se također navodi kako je „zainteresirana osoba dužna financirati sve troškove vezane za ishođenje dozvola te provođenje postupka javne nabave i drugih sličnih postupaka ukoliko će isti bit potrebno provesti za projektiranje i izgradnju Arene Dubrovnik, a grad neće imati bilo kakvih financijskih obveza u razvoju i izgradnji”.

Osobe zainteresirane za izgradnju i financiranje moraju pribaviti i sve potrebne dozvole i suglasnosti jer cilj projekta je, kako se između ostalog navodi, „da Dubrovnik dobije građevinu koja je tehnički besprijekorna, funkcionalna i koja u trenutku preuzimanja građevine odgovara zadnjem stanju tehnike s ugrađenom prvoklasnom opremom te pripadajućim zakonima i propisima nadležnih tijela s obveznom zainteresirane osobe da u cijelosti financira sve troškove za realizaciju projekta Arena Dubrovnik”.

Inače, bit će zanimljivo vidjeti koji će se to investitori javiti na ovaj poziv kad ga objavi Grad Dubrovnik. Posebno će biti zanimljivo vidjeti u kojem će segmentu ovog projekta, investitori pronaći svoju računicu. U samom nogometnom igralištu u sklopu te trgovačko – sportske arene svakako je nema.

Ipak, najzanimljivije od svega je kako u Dubrovniku na najavu izgradnje ovog suludog projekta nema nikakve reakcije struke, arhitekata, urbanista. Društvo arthitekata Dubrovnik donedavno je inače bilo vrlo glasno. Od golfa do niza drugih projekata često su znali reagirati. Kad je u pitanju arena nema ih za čuti, a oni sami najbolje znaju zašto šute. Možda se nadaju kakvom posliću.

Objavljeno u Aktualno

 

fabrio250 2019

konavle 250

zupa 250

zupanija 250

oglasavanje 250x349 2019