Prikazujem sadržaj po oznakama: bukve

U najtoplijem dijelu godine malo je riba koje se dobro love kao bukva, sve brojnija, inače jedna od najbrojnijih jadranskih riba. Unatoč tome, mnogi koji je ciljano love, umjesto najtežeg dozvoljenog dnevnog od pet kilograma tijekom dva, tri sata lova, kao što rade najvještiji, jedva tijekom dana ostvare ulov od nekoliko primjeraka. Razloga neuspjeha je više, a sve ih je lako izbjeći.

Prvo i osnovno, kako bi se što više smanjio „prazan hod“, potrebno je loviti priborom kojeg neće trebati svako malo mijenjati jer su mu priveze poviše udica bukve svojim sitnim zubima oštetile ili čak pregrizle. To je moguće na dva načina. Prvi je da se u dužini od 2 do 3, čak i 5 cm poviše udice privez, pjok podupla, veže i usuče. Druga mogućnost je da se poviše udice veže komad debljeg, najlona promjera 0,21- 0,23 mm, dok je ostatak priveza od najlona debljine 0,15 do 0,18 mm. Izrada cijelog priveza od debljeg najlona nije dobro rješenje jer bukva dobro vidi i izbjegava napadati mamac na njemu, čak i kad u jatu bjesomučno napada sve što joj se čini probavljivim.

Bitan razlog lošeg ulova jesu i male dimenzije dijelova završnjaka, sistema. Naime, završnjak, obvezno tipa „patenoster“ , očenaš treba biti što duži, od 2 do 4 metra. Njegova tri priveza, pjoka, primule dužine 40 do 60 cm, moraju međusobno biti razmaknuti barem 10 cm više nego što je dužina priveza. Predvez, osnova završnjaka ne treba biti deblja od 0,20 do 0,23 mm.

S toliko dugačim završnjakom nije lako loviti bez štapa s rolom. Najbolji je onaj dužine barem 4 m s osjetljivim vrhom koji reagira i na najmanji ugriz. Takav štap vještim ribolovcima omogućava i upotrebu tanjih struna, za predvez od 0,18 do 0,20 mm, čak i 0,14 do 0,18 mm za dnevni ribolov, osobito po suncu, mirnom i bistrom moru, a za priveze od 0,10 do 0,12 mm. Važno je da štap može biti opterećen olovnicom težine 30 do 60 grama.

F22781Bukva230721

Iako jede sve, bukvu je najbolje loviti s tri vrste mamaca - sarđelom, olignjem i mušulom. Ribolov je najbolje početi sa sarđelom jer ona jakikm mirisom najbrže privuče ribe. Kad bukve dobro rade i istovremeno se lovi po više njih odjednom, najbolje je koristiti filete lignje, koji su najžilaviji. S mušulom se love veći komadi, ali nešto sporijim tempom i s više mamčenja jer mekana školjka lako spada s udice, a nije je lako ni nadjenuti na udicu dugog vrata.

Loviti treba tako da se pribor spusti na dno pa podigne toliko da donja udica bude oko metar poviše njega. Čak i najgladnija bukva najčešće malo kruži oko mamca prije nego se zaleti i uzme ga. No, ne guta ga odmah svaki put. Ako ga proguta to se na priboru osjeti kao udarac i tada treba dati kratku i odlučnu kontru. Kad, pak, uzme ješku i zaplovi s njom dok je lagano guta, ne treba davati kontru nego popuštati do momenta kad će je progutati. Iskusni ribolovci to osjete, a oni drugima je bolje da sačekaju da se riba sama zakači. Tijekom izvlačenja će se odupirati jednakom žestinom kojom napadaju mamac, ali im ne treba popuštati, osim kad su u pitanju krupnije.

Najbolje vrijeme za lov bukava je suton i noć s mjesečinom, ali se odlični rezultati postiži u danju kad je sunce zaklonjeno oblacima.

Bukva ima vrlo dugi probavni trakt u kome su bakterije koje vrlo brzo razgrađuju njegov sadržaj. Zbog toga se trbuh bukve u kratkom roku po izvlačenju iz mora napuše, a meso zagađuje. Osim toga, odmah po izvlačenju iz mora, osobito po skidanju s udice bukva intenzivno prazni sadržaj crijeva pa ako se tijekom lova skladišti s ostalom ribom koja se lovi s bukvom može i nju zagaditi. Zato je neophodno ulovljenu bukvu što prije očistiti ili barem oprati.

Objavljeno u esPRESSo
Označeno u
Petak, 05 Ožujak 2021 11:33

U ovo vrijeme najbolje je ići na bukve i gere

Temperature more ovih dana dosežu najniže godišnje vrijednosti pa je dobar ulov udicom moguće ostvariti samo dalje od obale i površine, a obilat samo ako se ciljano love ribe od jata, osobito bukva i girovke.

Velika jata tih riba u ožujku zalaze i u manje uvale, čak i luke te tu ostaju barem do lipnja. Zadržavaju se nad svim vrstama terena, ali nešto više nad obraslim, kako tvrdim tako i mekanim. Bukve se ovo doba godine najradije hrane oko plitkih brakova, a girovke na pozicijama s izraženim strujama, kurentima, čak i nad golim dnima. Za ishranu su raspoložene skoro uvijek, ali im je apetit posebno dobar po sunčanom ili barem vedrom danu, s mirnim ili jedva namreškanim morem. Gire oblice se najbolje love u ranu zoru i suton, oštrulje danju, a modraci tijekom noći s mjesečinom. Kurenti unutar i izvan uvala, osobito s vanjskih strana lukobrana, omiljena su mjesta zadržavanja girovki u ovo doba godine. Iako se hrane i organizmima s dna, bukve i girovke radije jedu manje ili više poviše njega.

Zato što su često pomiješane i sličnog ponašanja, bukve i girovke se mogu loviti istim priborom i načinom. Najbolje štapom velike dužine, od barem četiri metra, s mekanim osjetljivim vrhom koji će reagirati i na najmanji dodir. No, ostatak pribora te tehniku lova bolje je prilagoditi ribi koja je dominantna u zoni ribolova.

bukve050321 1

Najvažnije je prilagoditi završnjak, sistem, obvezno tipa očenaš s tri udice. Za ciljani ili pretežiti lov bukve on mora biti dugačak barem 2, a može imati i 4 metra i debljine 0,20 do 0,23 mm. Privezi, odnosno primule moraju biti dužine 40, kad bukve dobro grizu, a do 60 cm kad loše rade. Prvi privez treba biti na metar poviše olovnice čija težina može biti 30 do 60 grama. Kako se ne bi međusobno mrsili razmak između priveza mora biti barem 10 cm veća od njihove dužine.

Ukoliko se lovi na većim dubinama između završnjaka i olovnice je potrebno staviti produžetak - komad tanjeg najlona koji na jednom kraju ima kopču za olovo, a na drugom malu omču za brzo spajanje sa završnjakom. Dužina mu ovisi o dubini lova i kreće se između 0,5 do 2 metra.

Bukva se najuspješnije lovi komadima lignje, mušule i srdele. Srdela je najbolje rješenje za početak lova jer mirisom i okusom najbrže privuće ribe. S mušulom se love krupniji primjerci, ali nešto sporijim intezitetom i s nešto više mamčenja, dok je filetirana lignja svakako najbolji izbor kad bukva dobro radi i kad se lovi po više primjeraka odjednom.

Za razliku od bukve, gere se drže nešto bliže, često i na samom dnu. Završnjak za njihov lov mora biti manjih dimenzija. Najboljim su se pokazali oni s razmakom između olovnice i prvog priveza od od 20 do 80 cm te s privezima dužine 20 kad su dobro, a do 40 cm kad su slabije raspoložene za ishranu.

bukve050321 2

Girovke su nešto manje oprezne nego bukva pa se privezi za njihov ciljani lov mogu izraditi i od najlona debljine od 0,18 do 0,20 mm. Pribor se može opteretiti istom olovnicom kao z za lov bukve, ali se mođe koristiti i nešto teža, od 60 do 100 grama, kako bi se lakše i obilatije elovilo bez jake kpntre, koja može uzrokovati kidanje usne girovke i gubitak plijena.

Gere radije uzimaju sitno nasjeckanu mušulu nego lignje, ali kad se intenzivno lovi u velikom jatu obje su ješke podjednako dobre. Srdela u lovu girovke može poslužiti samo za primamljivanje jer girovke svojim nježnim ustima jednostavno posišu srdelu te rijetko progutaju cijelu udicu pa je mamčenje srdele samo gubljenje vremena.

Bukve i girovke imaju relativno mala usta pa se moraju loviti malim, udicama broj 13 do 14, čak i samo 18, širine luka 3 do 7, a samo krupne bukve onima širine do 10 mm. Uz to, girovke između tankih usnica imaju opnu za koju se uglavnom udica kači, pa ona mora biti tanka. Zbog brojnih sitnih, ali oštrih zuba bukvi i girovki, udice moraju imati više ili manje dugi vrat. Najprimjerenije su one tipa „Crystal“.

Objavljeno u esPRESSo
Označeno u
Petak, 18 Siječanj 2019 11:18

Sad su bukve najukusnije i lako dostupne

Na Jadranu je siječanj najčešće i najvjetrovitiji mjesec s čestom hladnom i olujnom burom. Srednja temperatura zraka na moru se u siječnju kreće od 5 na sjevernom do 8 stupnjeva Celzijevih na južnom Jadranu. U slučaju bure osjećaj hladnoće je znatno niži, ovisno o jačini vjetra čak i preko 10 stupnjeva razlike.

Situacija s temperaturom je slična i kad je mora u pitanju. Površina Jadrana u siječnju se ohladi do 11 na sjeveru, odnosno do 13 Celzija na jugu, jer na južni dio Jadrana djeluje topla struja što dotiče iz Sredozemlja. Pri takvim niskim temperaturama većina riba smanjuje aktivnost pa time i hranjenje, bira što će jesti, a mnoge od njih se i udaljavaju od obale te površine, odnosno spuštaju u toplije predjele. Zato je ribolov u siječnju, osobito uz obalu ograničen na malobrojne vrste koje dobro podnose temperaturne razlike.

Unatoč svemu tome, iako je nešto manje ugodno iskustvo, ribolov u siječnju može biti uspješan. Osim lova smuduta svim tehnikama, te sve više strijeljke i škarma varaličarenjem s obale, loviti se može i s plovila, i to ne samo olignje, što većina ribolovaca zimi čini, nego i brojne ribe. Štoviše, brojni iskusni ribolovci tvrde da zimski ribolov može biti izuzetno uspješan. Mnogi od njih baš u siječnju češće nego inače se otiskuju na more, jer je ono u ovo vrijeme samo njihovo, oslobođeno brojnih vikend kapetana.

U prilog im ide činjenica da nisu svi dijelovi siječnja podjednako hladni i vjetroviti, odnosno da između prodora bure i hladnog zraka nastupaju utihe i zatopljenja, kraća ili duža. Prvi prodor hladnog zraka s olujnom burom u najčešći je u prvih 10 dana siječnja. U pravilu, u Dalmaciji se u prvom siječanjskom tjednu pojavljuju najhladniji dani u godini, dok je srednji dio mjeseca najhladniji dio godine. Posljednjih dana siječnja, pak, bura je rjeđa i slabija, temperatura počinje lagano rasti, dan se produžava i time se povećava i količina sunčevog zračenja. Zbog svega toga uz praćenje sve točnije vremenske prognoze u siječnju se može naći termin za relativno udobno otiskivanje na more, barem kratkotrajno, oko 15 sati kad su more i zrak najtopliji.

Osnovni uvjet uspješnosti svakog pa tako i zimskog ribolova jest poznavanje dobrih pozicija. Kao i u ostatku godine, najbolje zimske pozicije su kamenita dna. No, dobri ulovi se mogu postići i na mekšem, posebice pjeskovitom dnu.

Upravo nad muljevito-pjeskovitom i ljušturastom dnu tijekom zime u velikom broju osim arbuna i kanjca zadržava se i bukva. S obzirom da je ona najukusnija baš sada te da se radi o vrlo borbenoj ribi čija je prosječna lovna težina sve veća, a maksimalna čak i preko pola kilograma, isplati se tražiti jata te ribe. Najradije malo poviše obraslog dna uz stjenovite obale i plitke brakove, u uvalama, lukama i marinama.

Osim da im je ribolovac izvan vidokruga, preduvjet uspješnog lova bukve je i fini pribor. Osnovna struna pribora ne treba biti tanja od 0,20 do 0,18 mm, a za noćni ribolov može biti imati promjer i od 0,25 mm. Završnjak mora biti još tanja, između 0,18 i 0,15 mm. Najbolje ga je izraditi od „FC“, fluorougljične strune.

Kako bukve imaju mala usta širina luka udica treba biti 4 do 7 mm, ali se mogu koristiti i manje i veće, ovisno o veličini plijena, najbolje oblika „Crystal“, što duže to bolje, da bi se privez poviše udice zaštitio od opasnih zuba bukve.

Pribor se može kompletirati na brojne načine, a klasični završnjak ima tri priveza (pjoka, primule) od najlona dužine 40 do 50 cm, raspoređeni na međusobnom rastojanju od 50 do 60 cm. Najniži privez je neposredno poviše olovnice čija je težina najčešće 5 do 10 grama. Sve spojeve završnjaka najbolje je izvesti preko rotirajućih elemenata, vrtilica ili perlica, a predveza s osnovnom strunom i olovnicom kopčom s vrtilicom.
bukve18012019 1Za tradicionalni lov „preko prsta“ kako s obale tako i iz plovila, odlično je rješenje završnjak poznat kao „brk“- dva priveza (pjoka) nejednake dužine vezana na kraj osnovne strune. Takav pribor se s plovila ili obale, najbolje onu koja naglo ponire, odbacuje u valovito more. Bukva će u pravilu tako ponuđeni mamac najradije uzimati „a volo“, odnosno dok on lagano propada k dnu.

Bukva jede gotovo sve što može probaviti pa se zbog toga može loviti brojnim mamcima: mušulom, pastelom, gamborom, komadima lignje i crvićima. Mamac treba jedva pokrivati udicu. Za daleko bacanje mekane je mamce potrebno vezati.

Najbolje je loviti po utihi u vrijeme kad sunce zaklanjaju oblaci i u suton. Kad se nađe plov bukava lovi se bez predaha pa je dovoljan i samo jedan pribor. Nasrtljivim bukvama je najbolje prepustiti da se same zakvače. Tijekom izvlačenja će se odupirati jednakom žestinom kojom napadaju mamac, ali im ne treba popuštati, osim kad su u pitanju najkrupnije, a takvih je u ovo doba godine puno.

Objavljeno u esPRESSo

 

fabrio250 2019

konavle 250

zupa 250

zupanija 250

oglasavanje 250x349 2019