Prikazujem sadržaj po oznakama: fina

Na kraju siječnja ove godine na području Dubrovačko - neretvanske županije FINA je evidentirala 4.985 građana koji nisu podmirili dospjele osnove za plaćanjem, a kojima su računi zbog toga blokirani. Dug blokiranih građana na jugu Hrvatske iznosio je 53,5 milijuna eura i odnosi se na glavnicu bez kamata.

Prema izvještaju Fine, prema mjestu prebivališta najviše ih je području grada Dubrovnika gdje je 1.807 građana s dospjelim neizvršenim osnovama za plaćanje, a glavnica duga je iznosila je 20,4 milijuna eura.

Inače, 31. siječnja u Hrvatskoj je 227.519 građana imalo blokirane račune, s glavnicom duga od 2,4 milijarde eura. Broj hrvatkih dužnika je za 0,5 posto manji nego u prethodnom mjesecu, a 5,4 posto manji nego prije godinu dana.

Glavnica duga od 2,4 milijarde eura, je za 1,1 posto manja u odnosu na prosinac 2022. godine te za 1,9 posto u odnosu na siječanj prošle godine.
Po podacima FINA-e, kada se glavnici od 2,4 milijarde eura pridoda i dug po osnovi kamata u visini od 841,9 milijuna eura, ukupan je dug građana s blokiranim računima krajem siječnja iznosio 3,2 milijarde eura.

Iz FINA-e su naveli kako se najveći dio glavničnog duga, u iznosu od 700 milijuna eura, odnosio na dug potrošača prema bankama kao vjerovnicima, a prema svim financijskim institucijama dug je iznosio 800 milijuna eura.

Objavljeno u Aktualno
Petak, 11 Lipanj 2021 16:10

U dubrovačkoj FINA -i prijetio bombom

Oko 13 sati u dubrovačkoj poslovnici FINA -e došlo je do incidenta nakon kojeg je priveden muškarac koji je prijetio jednoj od djelatnica kako će je raznijeti bombom.

Iz dubrovačke policije još se nisu službeno oglasili o ovom događaju.

dpp

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Gradonačelnik nastavlja svoju retoriku obmanjivanja javnosti i manipulacije građana u svrhu vlastite političke kampanje. Nakon „Potvrđujem/Potvrđujem“ ankete, koju je ponudio građanima bez prava na slobodu izbora, gradonačelnik ide dalje i bezočno, neistinito, potpuno pogrešno tumači zakonske propise kako njemu odgovaraju, svojatajući privatnu imovinu Laus Centra d.o.o. Stoga, dužni smo ponoviti i ponavljati građanima: Tvrtka Laus Centar d.o.o postavila je kućicu čuvarske službe na svom vlastitom zemljištu sukladno svim zakonima i propisima u sklopu obuhvata građevinske parcele na čest.zem. 514/1 k.o. Gruž, a na temelju članka 2. stavka 2., članka 3.a. i članka 6. stavka 1. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. (NN, br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20). - piše danas u novok odgovoru gradonačelniku Matu Frankoviću i Gradu Dubrovniku iz tvrtke Laus centar.

U međuvremenu Igor Legaz „iskopao” je vizual kako bi trebali izgledati skalini koji bi ubuduće povezivali Put od Republike i Ulicu dr. Ante Starčevića, a vizal možete vidjeti na naslovnoj fotografiji, dok ostatak odgovora tvtrke Laus Centar prenosimo u cijelosti:

„Potpuno je jasno da su zakonske odredbe na strani Laus Centar d.o.o., jedinog vlasnika predmetnog zemljišta.

Sukladno čl. 2. Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima propisano je:
„Bez građevinske dozvole i glavnog projekta može se graditi: Zgrada čuvarske službe tlocrtne površine do 12 m2 u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu: na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojeće građevine ili zahvata u prostoru;“

Predmetnom odredbom dopuštena je gradnja zgrade čuvarske službe površine do 12 m2 bez građevinske dozvole i glavnog projekta u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu, na građevnoj čestici.

Dakle, obuhvat zahvata u prostoru postojeće građevine samo je jedna od mogućnosti za takvu gradnju, a ne i jedina, kako to pogrešno zaključuje gradonačelnik pogrešnim nomotehničkim tumačenjem odredbi pravilnika.

Nadalje, odredbom čl. 3a istoga pravilnika propisano je:
„Građevine i radovi koji se prema odredbama članaka 2. i 3. ovoga Pravilnika mogu graditi, odnosno izvoditi u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu, mogu se, umjesto u skladu s tim projektom, odnosno ocjenom, graditi, odnosno izvoditi u skladu s glavnim projektom.“

Obzirom da investitor ima glavni projekt za izgradnju zgrade čuvarske službe tlocrtne površine do 12m2 na građevnoj čestici isti ju je ovlašten izgraditi sukladno odredbi čl. 2. i čl. 3a Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima.

Koristimo prigodu podsjetiti javnost da novi projekt Laus centra predviđa dvije staze između puta Dr. Ante Starčevića i puta od Republike i Vukovarske ulice kojima će građani imati mogućnost izbora prolaziti parkom ili kroz zgradu kao što su to radili i ranije.

I na kraju želimo podsjetiti gradonačelnika da je nepovredivost prava vlasništva jedna od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske te će tvrtka Laus centar d.o.o. poduzet sve zakonom dopuštene pravne radnje u cilju osporavanja bespravnog postupanja Grada Dubrovnika.”

dm

Objavljeno u Aktualno

Povodom Dana grada Dubrovnika Financijska agencija izradila je kratku analizu rezultata poduzetnika sa sjedištem u Dubrovniku. U razdoblju od 2010. do 2019. godine broj poduzetnika povećao se s 1.765 na 2.341, što je povećanje broja za 576 poduzetnika ili 32,6%.

U istom razdoblju, broj zaposlenih porastao je za 2.969 ili 29,9%, (s 9.921 na 12.890). Ukupni prihodi bili su najveći 2019. godine i iznosili su 8 milijardi kuna, u odnosu na 4,9 milijardi kuna, koliko je ostvareno 2010. godine. Najveća dobit razdoblja ostvarena je također u 2019. godini, u iznosu od 597,6 milijuna kuna, a najveći gubitak razdoblja iskazan je u 2014. godini, u iznosu od 601,3 milijuna kuna. U proteklih 10 godina poduzetnici u Dubrovniku četiri su godine završili s negativnim, a šest s pozitivnim financijskim rezultatom (neto dobit). Zadnjih pet godina (2014.-2019.), poduzetnici u Dubrovniku poslovali su s neto dobiti. U promatranom razdoblju, izvoz je smanjen s 1,4 milijarde kuna, koliko je ostvareno 2010. godine, na 1,3 milijarde kuna u 2019. godini. Najveći izvoz ostvaren je 2010. godine (1,4 milijarde kuna), a najmanji 2014. (842,6 milijuna kuna).

Najveće ukupne prihode u Dubrovniku u 2019. godini ostvarili su JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.d. (547,9 milijuna kuna), PEMO d.o.o. (367,7 milijuna kuna) i ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. (342,5 milijuna kuna). Najveću dobit razdoblja ostvarili su JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.d. (95,2 milijuna kuna), IMPORTANNE RESORT d.o.o.  (42,8 milijuna kuna) i PEMO d.o.o. (32,8 milijuna kuna). Najveći izvoznik kroz cijelo promatrano razdoblje je ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.

Prosječna mjesečna neto obračunana plaća kod zaposlenih poduzetnika sa sjedištem u Dubrovniku, u 2019. godini, iznosila je 6.161 kn, što je 8,5% više u odnosu na prosječnu plaću obračunanu zaposlenima kod poduzetnika na području Dubrovačko-neretvanske županije (5.679 kn) te gotovo 6% više od prosječne mjesečne neto plaće obračunane zaposlenima kod poduzetnika na razini RH (5.815 kn).

Na rang listi gradova i općina RH, poduzetnici Dubrovnika na 7. su mjestu po broju poduzetnika, na 9. mjestu po broju zaposlenih, na 11. mjestu po ukupnim prihodima i na 5. mjestu po neto dobiti.

dpp

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Izgradnja 200 stanova u Ulici Ante Starčevića koja je itekako zaintrigirala i zabrinula dubrovačku javnost, dijelom zbog megalomanskog projekta, a dijelom zbog potkopane ceste Ulicom bana Josipa Jelačića, nije jedini građevinski pothvat kojega namjeravaju realizirati sinovi mostarskog poduzetnika Dinka Slezaka Dike, Mario i Nino Slezak, dubrovačkoj javnosti poznatiji kao jedni od osnivača društva Projekt Gružu koje je investitor u Ulici dr. Ante Starčevića.

Navodno već imaju izrađen projekt za zgradu na zemljištu između Policijske uprave dubrovačko – neretvanske, odnosno Villa Palme i FINA-e.
zgr14022109 3Zemljište ispod Ville Palme, koje je je dijelom uređeno kao parkiralište donedavno je bilo u vlasništvu Zaklade braće Nikole i Miha Mihanovića za unapređenje Župe Doli i sela Smokvine. Odnedavno je na tri čestice uknjižena tvrtka Editus Tali, a Zaklada je uknjižila založno pravo radi osiguranja novčane tražbine od 1,92 milijuna eura, a po sporazumu solemiziranom po javnom bilježniku Luci Bronzan za korist Zaklade.

Osnivač tvrtke Editus Tali, koja je uknjižena na tri zemljišne čestice Zaklade braće Nikole i Miha Mihanovića i osoba ovlaštena za zastupanje je Mario Slezak, jedan od sinova Dike Slezaka, nekadšnjeg vozača šlepera, a danas poduzetnika u dobroj vezi s Draganom Čovićem, predsjednikom HDZ-a BiH i bivšim članom Predsjedništva BiH. Upravo Čović prije nekoliko dana „ukazao” se u Dubrovniku u neslužbenom posjetu, upravo nakon što se dogodio problem u Ulici dr. Ante Starčevića. Gdje je Čović bio i što je radio nije poznato, ali eto vrijedan je spomen tih koincidencija.

O kakvoj se novčanoj tražbini radi i u kakvom su odnosu Zaklada braće Nikole i Miha Mihanovića i Slezakova tvrtka Editus Tali kao i temeljem čega se navedena tvrtka uknjižila na tri Zakladine parcele pitanja su to na koja upravitelj Zaklade Pero Brbora na poziv Dubrovnikpress.hr portala nije htio odgovoriti. U telefonskom razgovoru kazao je kako to neće komentirati.
zgr14022109 1Prema logici stvari Zaklada je prodala zemljište tvrtki Editus Tali, no nije dobila još novce za to ili je ostvaren dogovor da dobije dio buduće zgrade te je stoga uknjižila založno pravo na iznos od 1,92 milijuna eura.

Inače, u Statutu Zaklade navodi se kako se njezina osnovna imovina ne smije umanjivati ili gubiti, a smije se promijeniti samo ako se time ne smanjuje njena vrijednost i ne dovodi u pitanje ispunjenje svrhe Zaklade. Navodi se i kako imovinu Zaklade čini i imovina koju ona stekne gospodarskim iskorištavanjem svoje imovine (npr. zakupnina, najamnina, kamate, dividende, prihodi od zemljišta i slično), a radi stjecanja imovine Zaklada može organizirati određene aktivnosti( dobrotvorne priredbe, prigodnu lutriju, izradu i prodaju prigodnih tiskovina, amblema, znački i slično).

Zemljište na koje je krajem studenoga 2018. uknjižena tvrtka Editus Tali je građevinsko, a projekt zgrade koju bi uskoro trebali početi graditi na toj parceli izradila je jedna zagrebačka tvrtka.
zgr14022109 2

Objavljeno u Aktualno