Prikazujem sadržaj po oznakama: kijerna

Petak, 27 Kolovoz 2021 08:45

Gdje pronaći koju vrstu kijerna...

Zadnjeg dana kolovoza prestaje ovogodišnja zabrana lova kijerna. Osim podvodnih ribolovaca, kojima su te ribe jedna od najdražih lovina, tome se raduje i sve veći broj udičara, a upravo je rana jesen, predstojećih mjesec, možda i dva, najbolje vrijeme za takav lov.

Iako su se iz toplijih mora doselile, razmnožile i rasprostranile nove pa ih sada ima čak sedam vrsta, ukupno brojno stanje kijerni u Jadranu stagnira, a najveća lovna težina opada. Unatoč tome, udičari ih sve masovnije i uspješnije love zahvaljujući u prvom redu usavršavanju tradicionalnog načina lova te sve uspješnijoj primjeni „vertical jigging“ tehnike. Ako ih i ne ulove, u takvom ribolovu u pravilu uhvate pagra, krunaša ili koju drugu cijenjenu ribu. Zbog svega toga, isplati se pokušati ciljano loviti kijerne.

Kijene nisu ravnomjerno rasprostranjene, niti su sve vrste podjednako brojne, pa je za njihov uspješan lov presudno znati gdje bi mogle biti, osobito tri najbrojnije vrste: obična ili golema, galinjača ili dugulja te zlatica ili bjelica. Posao pronalaženja staništa olakšava činjenica da se sve odrasle kijerne, a samo takve se smiju loviti jer im je minimalna lovna dužina 45 cm, zadržavaju na dnu na kome ima rupa i procjepa za skrivanje.

kijerne 270821 2

Najbrojnija golema ili obična kijerna najčešće je na strmim obalama s velikim kamenim gromadama. Izbjegava pučinske brakove, a omiljena staništa su joj položeni dubinski brakovima južnog Jadrana. Rado se zadržava i po vanjskim obalama i unutarnjim kanalima. Najradije je na užoj lokaciji gdje može vertikalno migrirati, u hladnijem dijelu godine u dublje. Takve su lokacije često veoma blizu obale, osobito na krajnjem jugu, gdje se i na svega desetak metara od obale nalaze strmine koje poniru i 50 do 70 metara u dubinu.

Dugulja ili galinjača voli mjesta s jakim kurentom, strme zidove brakova, odvojene manje brakove te kamene gromade na pjeskovitom dnu. U plovu do nekoliko desetaka primjeraka naseljava duboke brakove gdje lebdeći uz njihove strmije dijelove dočekuju plijen. Obilazi i položene, naoko puste terene u blizini kakvog zida ili odvojene gromade.

Zlatica obitava na dubljim muljevitim i pjeskovitim dnima s usamljenim kamenim gromadama, ispod kojih „ispuše“ rupe za skrivanje. Zadržava se i na livadama morske trave. Takvi mekani tereni najčešće su u velikim uvalama, unutarnjim kanalima, a idealna staništa su joj olupine, komadi potopljenih brodova ili otpada na mekanom dnu, osobito onima izvan dosega podvodnih ribolovaca.

Početkom rujna većina kijerna, osobito odraslih, u pravilu je na dubinama od oko 15, 20 metara. Kasnije, sa spuštanjem termokline i one će se spuštati sve dublje. Znači, u ranu jesen kijerne je najbolje tražiti na dnima koja su između 20 i 50 do 70 metara pod površinom.

Za razliku od mlađih, odrasle kijerne su usamljenice s izraženim teritorijalnim nagonom. No, u vrijeme mrijesta, koji na nekim lokacijama traje i u prvoj polovini rujna, veliki mužjaci okupljaju grupe od nekoliko ženki. Kao i u mrijestu, i danima nakon njega mužjaci će biti znatiželjni i agresivni prema svemu što se pojavi na teritoriji njihovog „harema“, što znatno olakšava njihov lov udicom, posebice varaličarenjem.

Objavljeno u esPRESSo
Označeno u

 

fabrio250 2019

konavle 250

zupa 250

zupanija 250

oglasavanje 250x349 2019