Prikazujem sadržaj po oznakama: silvio nardelli

Nekoliko majki uputile su proteklih dana anonimno pismo u kojem ističu zabrinutost zbog događanja oko Osnove škole u Župi dubrovačkoj. U pismu, majke, koje se, kako navode, nisu potpisale „zbog straha, a poznavajući ljude i način komunikacije”, upozoravaju na događanja u obližnjem ugostiteljskom objektu, ne navode kojem, već tvrde kako je nelegalan. Pitaju se i zašto šute svi oni koji znaju što se u oko škole događa.

„Što se događa u nelegalnom ugostiteljskom objektu koji je praktički spojen sa školskim dvorištem. Tko ga posjećuje? Koliko je puta bila policija i što je poduzela? Koliko je puta bila inspekcija i što je poduzela? Znate li kolike količine droge kolaju?” - pitaju majke u pismu koje su uputili na više adresa.

Pitaju i služe li parkirališta oko škole za roditelje koji na nastavu odvoze i dovoze djecu te zaposlene u školi ili je parking namijenjen za neke od vijećnika „s autokućama i njihove prijatelje”.

Majke brine i pas u obližnjem dvorištu, kojega, kako navode od djece dijeli tanka žičana ograda . Pitaju se zašto netko ne provjeri uvjete u kojima vlasnici drže svog psa. Strahuju da bi taj pas koji se nalazi u neposrednoj blizini školskog dvorišta mogao djecu čak i ozlijediti.

„Dokad i zašto svi šutite i ne poduzimate ništa. Bit će kasno kad se nešto dogodi. Ili je to svima nezamislivo jer je važnije promoviranje.” – navele su između ostalog majke.

Pismo koje su majke, koje žele ostati anonimne, uputile na adrese nadležnih institucija, primio je načelnik Općine Župa dubrovačka Silvio Nardelli. Naglašava kako se slaže s većinom onoga što su u pismu navele majke te da se radi na rješavanju tih problema.

- Dapače, drago mi je da je ovo pismo stiglo i moram naglasiti kako se s većinom navoda slažem. Činjenica je da je u više navrata dosad uništavana školska ograda koja omogućava neometan prolaz između škole i ugostiteljskog objekta, a nakon što bi je popravili ponovo bi bila slomljena. Također stoje i navodi da se parking, koji je inače u vlasništvu škole, koristi nelegalno. Upravo iz tog razloga je Sporazumom, koji je nedavno potpisan između Dubrovačko-neretvanske županije i Općine Župa dubrovačka, definirano financiranje izrade idejnog projekta nadogradnje Osnovne škole na Mljekari, na zemljištu kojega je Općina kupila. Osigurana su i sredstva za rješavanje djela problema koji se navode u ovom pismu. - kazao je Nardeli.

- Trenutno se postavlja svojevrsna klizna ograda kojom će se riješiti pitanje nelegalnog parkiranja, a kako bi se ubuduće školsko parkiralište koristilo isključivo za potrebe školskih zaposlenika i potrebe roditelja koji djecu odvode i dovode u školu. Također je u okviru ovog sporazuma predviđen i popravak ograde u dijelu koji se koristi kao prolaz. Bit će postavljeni metalni panoi kojima će se riješiti problem držanja životinja, konkretno, pas koji u pismu navode majke, bit će tim panoima potpuno odijeljen od školskog dvorišta i od same djece. Upravo je Općina Župa dubrovačka osigurala 60 tisuća kuna kako bi se riješili problemi na parkingu i postavili metalni paneli. - rekao je Nardelli.

Potvrdio je navode majki kako je ugostiteljski objekt pokraj škole nelegalan.

- I ja imam saznanja da je obližnji ugostiteljski objekt nelegalan, ali taj problem moraju riješiti Inspektorat i Porezna uprava. Kad je u pitanju droga na području Općine, znam da taj problem nažalost postoji i posao oko suzbijanja te pošasti odrađuje policija koja itekako ureduje. - kazao je Nardelli, koji je još jednom pohvalio majke koje su u anonimnom pismu upozorile na probleme oko škole na Mljekari.

Njih, ali i sve ostale Župke i Župljane pozvao mu je da mu se slobodno obrate, naglasivši kako ne moraju to činiti anonimno.

- Moram još jednom naglasiti kako zaista podržavam navode majki u ovom anonimnom pismu. Pohvaljujem sve što su napisale i pozivam ove mame, ali i sve ostale Župke i Župljane da se slobodno jave kako bismo probleme zajedno rješavali. Slobodno mi se mogu obratiti i ne mora to biti anonimno. - kazao je načelnik Općine Župa dubrovačka Silvio Nardelli.

Objavljeno u Aktualno
Nedjelja, 13 Prosinac 2020 23:55

Prijedlog novih cijena vrtića u Župi dubrovačkoj

Na sljedećoj sjednici Vijeća Općine Župa dubrovačka naći će se prijedlog općinskog načelnika Silvija Nardellija kojoj je, ističe se u priopćenju iz njegova ureda, cilj postići pronatalitetnu mjeru, a odnosi se na cijene dječjeg vrtića.

Tako će vijećnici odlučivati o novim cijenama pa bi od utvrđene cijena dječjeg vrtića, koja sad iznosi 550 kuna, za drugo dijete ona bila umanjena za 20 posto (440 kuna), a za treće dijete, po novom prijedlogu načelnika Nardellija, cijena bi bila umanjena za 50 posto (225 kuna).

Obiteljima sa četvero i više djece vrtić bi u potpunosti bio besplatan, prijedlog je Silvija Nardellija.

dm

Objavljeno u Aktualno

Sjednica Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka održat će se 18. prosinca. Na dnevnom redu posljednje ovogodišnje sjednice župskog Općinskog vijeća je 47 točaka među kojima je i prijedlog proračuna za 2021. godinu.

Pred župskim vijećnicima je između ostalog Prihvaćanje Izvješća Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka i usvajanje ponovnog Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Župa dubrovačka te Program Potpore male vrijednosti u poljoprivredi Općine Župa dubrovačka za razdoblje od 2021.-2027. godine.

Na dnevnom redu je i Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o oslobađanju od plaćanja zakupnine za korištenje poslovnog prostora i javne površine.

Nakon rebalansa Proračuna za 2020. godinu, župsko Općinsko vijeće usvojit će proračun za 2021. godinu koji je planiran u iznosu od 47,21 milijuna kuna.

Načelnik Općine Župa dubrovačka Silvio Nardelli nedavno je javnim pismom predstavio „Proračun za građane” kako bi Župljane upoznao s projektima u koje će biti utrošeno najviše sredstava u nadolazećoj godini.

Naime, iz ukupnog proračuna Općine Župa dubrovačka za aktivnosti komunalnog gospodarstva planiran je iznos od 22,7 milijuna kuna. Kroz navedeni iznos osigurana su sredstva u iznosu od 3,5 milijuna kuna za održavanje javnih i zelenih površina na cijelom području Općine te 7,8 milijuna kuna za nastavak izgradnje Groblje Dubac.

Nadalje, osigurano je i 1,3 milijuna kuna za potrebe redovnog održavanja javne rasvjete, plaćanja električne energije, kao i za izgradnju iste na javnim površinama.

Za potrebe tekućeg investicijskog održavanja cesta osigurano je ukupno 2,3 milijuna kuna, a odnose se na lokalne nerazvrstane ceste i županijske ceste na području Općine Župa dubrovačka.

Na dnevnom redu je i Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Župa dubrovačka namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Općinskog vijeća u 2021. godini, Zaključak o povećanju temeljnog kapitala Općine Župa dubrovačka u društvu Vodovod Dubrovnik, Prijedlog dodatka Ugovora s društvom Libertas Dubrovnik...

Pred župskim vijećnicima na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici Općinskog vijeća je i Prijedlog zaključka o raspisivanju Javnog poziva za otkup zemljišta za proširenje ceste LC69049 u naselju Gornji Brgat, Prijedlog zaključka o raspisivanju Javnog poziva za otkup zemljišta za proširenje ceste LC69050 u naselju Čibača prema naselju Čelopeci, Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Srebreno I” te Prijedlog ponude za kupnju zemljišta potrebnog za izgradnju Reciklažnog dvorišta.

Objavljeno u Aktualno

Načelnik Općine Župa dubrovačka Silvio Nardelli i ravnatelj Županijske uprave za ceste Ivo Kaštelan jučer su u prostorijama Općine potpisali ugovor s izvođačem radova, tvrtkom MANI – CO, kojim se nastavljaju radovi na rekonstrukciji ceste LC 69050 na dionici od Male rijeke do rijeke Tarante. Također, potpisan je i Ugovor s tvrkom Terra d.o.o. za poslove nadzora radova, koje će obavljati nadzorni inženjer Joško Butigan.

Općina je prethodno dogovorila otkup zemljišta od privatnih vlasnika te s istima potpisala predugovore o prodaji.

Predmetna dionica na kojoj će se izvesti rekonstrukcija duga je 120 metara, a radovi podrazumijevaju izgradnju dva kolna traka, nogostupa, javne rasvjete i rješavanje oborinske odvodnje. Ukupna vrijednost radova iznosi 1,38 milijuna kuna.

„U nastavku ovih aktivnosti potrebno je izgraditi novi most na rijeci Taranti. Za ovu svrhu u tijeku je izrada projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole, a ista se očekuje u sljedećoj godini. Podsjetimo, početkom ove godine završena je dionica između Spomen obilježja i Male rijeke u Mandaljeni kojom se povećala sigurnost i kolnog i pješačkog prometa, a novim radovima isti će se još dodatno unaprijediti.” - navodi se u priopćenju iz Općine Župa dubrovačka.

dpp

Objavljeno u Aktualno

Poštovani žitelji Župe dubrovačke , predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Župa dubrovačka prikuplja i investira sredstva. Sa željom da Vam omogućimo uvid u rad naše Općine i da je učinimo što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.zupa-dubrovacka.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti sredstva iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Proračun Općine za 2021. planiran je u iznosu od 47.215.000,00 kuna.

Iz ukupnog proračuna Općine Župa dubrovačka za aktivnosti komunalnog gospodarstva planiran je iznos od 22.708.700,00 kuna. Kroz navedeni iznos osigurana su sredstva u iznosu od 3.565.000,00 kuna za održavanje javnih i zelenih površina na cijelom području Općine, 7.840.200,00 kuna za nastavak izgradnje Groblje Dubac.

Kroz ovaj iznos osigurano je 1.322.000 kuna za potrebe redovnog održavanja javne rasvjete , plaćanja električne energije , kao i za izgradnju iste na javnim površinama. Za potrebe tekućeg investicijskog održavanja cesta osigurano je ukupno 2.322.000 kuna, a odnose se na lokalne nerazvrstane ceste i županijske ceste na našem području.

Za komunalnu aktivnost izgradnje kanalizacijske mreže i oborinske odvodnje osigurano je 4.782.000,00 kuna od kojih je 4.000.000,00 kuna osigurano za izgradnju 1.faze kanalizacije Čibača. Na ovoj aktivnosti osigurana su i sredstva za izradu glavnih izvedbenih projekata 2. i 3. Faze kanalizacije Čibača.

Krozz aktinost komunalno gospodarstvo osigurana su sredstva za održavanje morske obale , razvoj vodoopskrbe i ostale komunalne aktivnosti.

Za potrebe izrade Prostorno planske dokumentacije osigurano je 505.000,00 kuna , a odnose se na izradu Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Župa dubrovačka kao i više urbanističkih planova uređenja.

Zahvaljujući donaciji Ministarstva turizma u iznosu od 418.000,00 kuna krećemo sa rekonstrukcijom nogometnog igrališta NK Župa dubrovačka za koje će Općina izdvojiti dodatno 500.000,00 kuna , dok je za potrebe uređenja dječjih igrališta osigurano 200.000,00 kuna.

Kako bismo i dalje za potrebe mještana Župe dubrovačke zadržali utvrđeni vozni red autobusnih linija osigurana je subvencija JGP Libertas u iznosu od 500.000,00 kuna.

Za zdravstvenu i socijalnu skrb namjeravamo izdvojiti 1.692.000,00 kuna ;od toga 80.000,00 kuna kako bi i nadalje zadržali laboratorijske usluge u okviru zdravstvene stanice Srebreno kao i za potrebe pedijatrije . Osigurana su sredstva za rad svih socijalno, humanitarno, zdravstvenih udruga, udruga proizašlih iz Domovinskog rata.

Socijalni program u iznosu 1.557.000,00 kuna osigurava pomoć najugroženijim obiteljima s područja naše Općine, nagradu za novorođenu djecu, te sufinanciranje dobro razrađenog sustava javnog prijevoza učenicima, umirovljenicima te korisnicima posebnih kategorija.

Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 1.000,00 kuna za prvo dijete, 1.500,00 za drugo, 3.000 kuna za treće dijete, a 5.000 kuna za četvrto i svako sljedeće dijete, te sufinanciramo boravak djece u vrtiću. Općina Župa dubrovačka sufinancira rad vrtića u iznosu od 6.630.000,00 kuna.

Za redovan rad svih sportskih klubova koji djeluju na području naše Općine putem Zajednice sportova osigurano je 650.000,00 kuna, kao i sredstva za održavanje sportskih objekata.

Obrazovanje djece i mladih je najsigurnije i najisplativije ulaganje u našu budućnosti, stoga sufinanciramo kupnju školskih udžbenika učenicima osnovne škole; pravo na novčanu pomoć za kupnju udžbenika i ostalog školskog pribora pripada obiteljima s područja Župe dubrovačke čiji iznos ukupnih mjesečnih primanja ne prelazi 2.000,00 kuna po članu obitelji, a čija djeca redovno pohađaju osnovnu ili srednju školu.- 300,00 kuna po djetetu za osnovno obrazovanje od 1. do 4. razreda- ,400,00 kuna po djetetu za osnovno obrazovanje od 5. do 8. razreda,- 1.100,00 kuna po djetetu za srednjoškolsko obrazovanje.

Proračun obuhvaća nastavak financiranja produženog boravka prvim i drugim razredima u osnovnoj školi i projekata izvannastavnih aktivnosti učenika.

Osigurana su sredstva za projektiranje dogradnje zgrade Osnovne škole Župa dubrovačka i tzv. „tople veze“ sa školskom sportskom dvoranom čime se omogućiti osnovnoškolsko obrazovanje u jednosmjenskom radu u jednoj zgradi za potrebe naše Općine .

Učenicima srednje škole osiguravamo besplatan prijevoz , te dodjeljujemo učeničke stipendije u iznosu od 400,00 kuna mjesečno, a studentske ovisno o mjestu studiranja u iznosu od 600,00 i od 800,00 kuna . Ovim mjerama olakšavamo financijski teret školovanja ali i nagrađujemo njihov trud i uspjehe.

Studentima koji studiraju izvan grada Dubrovnika isplaćujemo za prijevoz jedanput u kalendarskoj godini iznos od 400,00 kuna. Stipendijama su obuhvaćeni i učenici i studenti deficitarnih zanimanja , oni koji dolaze iz obitelji slabijeg imovnog stanja kao i stradalnici Domovinskog rata. Za ovu aktivnost izdvajamo preko 500.000,00 kuna godišnje.

Poštovani stanovnici, izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u narednoj 2021. godini. Iz godine u godinu trudimo se da život u Župi dubrovačkoj napravimo po mjeri svakog čovjeka, pogotovo u teškim vremenima koja su nas snašla.

Dosad smo donijeli niz olakšica gospodarstvenicima i ljudima koji su ostali bez posla. Ukoliko imate bilo kakve prijedloge, a koje se odnose na bilo koje područje našeg djelovanja, a za koje smatrate da bi mogli poboljšati i olakšati život u našoj Općini, budite ih slobodni uputiti.

Vaš načelnik
Silvio Nardelli

Objavljeno u Aktualno

Načelnik Općine Župa dubrovačka Silvio Nardelli i ravnatelj Doma zdravlja Dubrovnik Branko Bazdan danas su u prostorijama Općine potpisali Ugovor o kapitalnoj donaciji za nabavku kombi vozila za sanitetski prijevoz za potrebe prijevoza pacijenata Općine Župa Dubrovačka i Općine Konavle.

Donacijom osiguranom iz Proračuna Općina Župe dubrovačke i Općine Kanavle, nabavit će se kombi vozilo za sanitetski prijevoz koje će Dom zdravlja Dubrovnik svojim sredstvima doraditi i iz običnog vozila prenamijeniti u medicinsko.Vozilo čija je vrijednost 300.000 kuna će biti opremljeno potrebnom medicinskom opremom, sjedalicom, nosilima , dodatnim hlađenjem, defibrilatorom kao i svjetlosnom i zvučnom signalizacijom, a sve u skladu prema normama EU HRN1789.

Prije dvije godine istim modelom, zajedničkim financiranjem Općine Župa dubrovačka, Općine Konavle i Doma zdravlja nabavljeno je sanitetsko vozilo, a kako bi se dodatno poboljšala zdravstvena zaštita žitelja ovih dviju općina zajedničkim financiranjem osigurana su sredstva za nabavku još jednog sanitetskog vozila.

Na taj način poboljšat će se prijevoz iz Župe i Konavala ka Općoj bolnici Dubrovnik, kao i prijevoz pacijenata iz bolnice u kliničke centre Zagreb, Split, Rijeka.

dpp

Objavljeno u Aktualno

Župan Nikola Dobroslavić i načelnik Općine Župa dubrovačka Silvio Nardelli potpisali su u petak u palači Ranjina Sporazum o zajedničkom ulaganju u OŠ Župa dubrovačka.

Potpisivanju su nazočili u zamjenica župana Žaklina Marević, pročelnica UO za društvene djelatnosti Jelena Dadić i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela u Župi dubrovačkoj Jure Marić.

Sukladno Sporazumu Dubrovačko-neretvanska županija financirat će izradu Idejnog projekta za rekonstrukciju i dogradnju OŠ Župa dubrovačka i sportske dvorane vrijednog 250 tisuća kuna.

Općina Župa dubrovačka obvezala se uložiti ukupno 115 tisuća kuna čime će biti financirana već gotova izrada Projektnog zadatka za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju škole, izrada tri varijantna rješenja planiranog zahvata rekonstrukcije i dogradnje te postavljanje kliznih vrata na ulazu u zonu škoel kao i postavljanje i popravke ograde oko školskog dvorišta i pojačanu kontrolu koštenja dvorišta i parkinga.

Dogradnjom škole osigurat će se i deset novih učionica, a s obzirom na sve veći broj učenika u Župi dubrovačkoj.

dpp

Objavljeno u Aktualno

Župska stranka, odnosno predsjednik Antun Bašić, uputio je otvoreno pismo načelniku Općine Župa dubrovačka Silviju Nardelliju ususret sjednici Općinskog vijeća na kojoj je predviđen novi rebalans proračuna.

Pismo prenosimo u cijelosti:

Prošlo je više od sedam mjeseci od kako smo vam predložili mjere za pomoć gospodarstvu i stanovništvu Župe dubrovačke, te vam ponudili suradnju i podršku u novonastaloj i krajnje neočekivanoj situaciji koja nas je zadesila. Kao plod naše inicijative, formirana je koordinacija kroz koju smo cijelo ovo vrijeme upozoravali na ozbiljne posljedice po gospodarske prilike koje će prouzročiti pandemija, pokušavali smo sugerirati i konkretne korake kojima bi se što kvalitetnije prilagodili novonastaloj situaciji a u trenutcima kada nismo u potpunosti bili shvaćeni, a naši prijedlozi uvaženi, bili smo spremni na kompromis s vjerom da ćemo do iduće prilike doći do zajedničkog jezika. Sjetit ćete se da smo tražili da se sve mjere koje donesemo traju do kraja 2020. godine, da smo tražili ozbiljnije rezove i snažniju reakciju kao mjeru predostrožnosti za razdoblje koje nam prethodi.

To razdoblje je došlo, prije sedam mjeseci turizam je bio praktički jedina direktno pogođena branša, danas posljedice osjećaju svi. Broj od preko četrdeset zahtjeva za Privremenom novčanom pomoći dovoljno govori u kakvoj se situaciji nalaze naši sumještani. Predloženi rebalans proračuna na nikakav način ne sugerira vašu namjeru prilagođavanju novonastaloj situaciji niti nakon više od sedam mjeseci življenja i suočavanja s globalnim poremećajem koji nam iz dana u svakom smislu ozbiljno narušava životni standard.

Rebalans se zapravo bitno ne razlikuje od prethodnih koje ste donijeli, a trebao bi, jer je situacija bitno drugačija od prethodnih. Osim hladnog pogona, iz proračuna ste izostavili projekte koji su se mogli realizirati u ovoj godini, a u njega ste uvrstili nove fantomske projekte čija je realizacija krajnje upitna. Iz godine u godinu prenosite višak novca iz proračuna, tako ste iz prošle u ovu godinu prenijeli nevjerojatnih 10,7 milijuna kuna. Tim novcem se komotno moglo realizirati više najavljivanih projekata poput Igrališta na Brašini, Kanalizacije u Čibači i sl. Nastavak je to nažalost hoda po utabanim stopama stagnacije i zaostajanja Općine u pružanju kvalitetnog servisa njenim mještanima.

Poštovani načelniče, podsjetit ću vas da imate zakonsku obavezu (Zakon o proračunu) proračunska sredstva koristiti u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja, a posebno u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti. U tom pogledu potrebno je napraviti potpunu rekonstrukciju tijela Općine, počevši s ukidanjem Odsjeka za gospodarenje nekretninama, micanje s plaće zamjenika načelnika jer je njegova funkcija tek ceremonijalna, bez ikakvih stvarnih ovlasti, upravljačkih i financijskih. Ukidanje drugih radnih mjesta koja nisu opravdala svoju funkciju. Potrebno je konkretno rasteretiti građane poreznih nameta, te pružiti podršku svim mještanima jednako. S druge strane predlažemo hitno usmjeravanje svih stručnih službi Općine na pripremanje i provedbu projekata koji se mogu financirati ili sufinancirati iz Fondova EU. Kao i do sada, pozivam vas da realno sagledate činjenice, uvažite naše sugestije te konačno napravite nešto korisno za našu Župu.

predsjednik Župske stranke – Župka
Antun Bašić

Objavljeno u Aktualno

U sklopu dogovorene posjete biskup Mate Uzinić i generalni vikar don Hrvoje Katušić, u pratnji župnika župe Svetog Ilara don Miljenka Babajića, općinskog načelnika Silvia Nardellija i pročelnika Jure Marića, obišli su prostor budućeg Pastoralnog centra.

Već ranije u suradnji Općine, Biskupije i Hrvatske udruge arhitekata proveden je javni međunarodni arhitektonski natječaj i izabrano je najbolje urbanističko rješenje. Sukladno tom Rješenju na zemljištu koje je u vlasništvu Općine Župa predviđena je izgradnja plivališta i sportske dvorane, dok je na zemljištu koje je u vlasništvu Biskupije predviđena izgradnja crkve i Pastoralnog centra.
Obostrana je želja da se sukladno mogućnostima čim prije, etapno , započne sa izradom projektne dokumentacije, navode iz Općine Župa dubrovačka.

S direktorom Groblja Dubac Đurom Lonzom isti su obišli i gradilište budućeg groblja gdje se biskup upoznao s aktivnostima koje su trenutno u tijeku, a vezane su za samu izgradnju groblja, kao i s dinamikom radova.

Biskup Uzinić se s posebnom pažnjom zanimao za „Biblijski vrt” koji je planiran oko ostataka stare crkve Svetog Vlaha kao i za lokacijom buduće kapele koja je predviđena u sklopu projekta.

Nakon obilaska u prostorima Općine nastavljeno je s radnim sastankom vezano za detaljnije upoznavanje s projektnom dokumentacijom Groblja Dubac te s ostalim temama od općeg interesa za Općinu i Biskupiju.

dpp

Objavljeno u Aktualno

Načelnik Silvio Nardelli jučer je s ravnateljem Doma zdravlja Brankom Bazdanom i pomoćnicom ravnatelja Vedranom Ivotom, posjetio novu pedijatricu u pedijatrijskoj ordinaciji u Župi dubrovačkoj dr.Ivanu Domić.

Ordinacija za zdravstvenu zaštitu djece od 1. rujna ove godine djeluje u sastavu Doma zdravlja Dubrovnik, dok je dosadašnja pedijatrica dr. Mirela Čurlin bila je u koncesijskom najmu.
Zbog velikog broja djece Općina Župa dubrovačka je svibnju 2009. godine u suradnji s Domom zdravlja ustupila adekvatan prostor u svom vlasništvu bez naknade te osigurala potrebna sredstva za adapataciju istog, dok je Dom zdravlja osigurao opremu za namještanje prostora te stručno osoblje za rad.

Dolaskom nove pedijatrice dr. Ivane Domić promijenjeno je radno vrijeme Pedijatrijske ordinacije u Srebrenom.

Novo radno vrijeme je:
- parni datumi: od 07:00 - 14:30 (rad s pacijentima od 7:00 do 13:00)
- neparni datumi; od 13:30 - 20:30 (rad s pacijentima od 14:00 do 19:00)

Ordinacija radi i dvije parne subote u mjesecu.

Telefon ordinacije je 487-183

U ambulanti je sa radom nastavila dosadašnja medicinska sestra Ana Sambrailo.

Načelnik Nardelli poželio je Dr. Domić puno uspjeha u liječenju najmlađih pacijenata i pomoći njihovim roditeljima.

Sadržaj Općine Župa dubrovačka

Objavljeno u Aktualno
Stranica 4 od 7