laus banner 2021 2

Petak, 18 Prosinac 2020 15:15

Tjedan koji će ostati upamćen po pokretanju najvećeg komunalnog projekta „Aglomeracije Dubrovnik”

Nakon što su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za europski projekt "Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik" i službeno započinje realizacije "Aglomeracije". Za Dubrovnik je to iznimno važan projekt u sklopu kojega će se rekonstruirati vodovna, izgraditi nedostajuća kanalizacijska mreža te novi pročistač otpadnih voda na Petki. Izrađena je projektna dokumentacija nužna za novu cestu za Nuncijatu. Mjere koje je Grad Dubrovnik uveo za ublažavanje krize izazvane COVID pandemijom, Hrvatska mreža zdravih gradova ocijenila je dobrima.

ZAPOČINJE REALIZACIJA "AGLOMERACIJE DUBROVNIK"

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zora Đuroković i predsjednik Uprave Vodovoda Dubrovnik Lukša Matušić potpisali su ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za EU projekt ‘’Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik’’, čime i službeno počinje realizacija ''Aglomeracije Dubrovnik". Za Grad Dubrovnik to je izuzetno važan projekt u čijoj pripremi su sudjelovali Vodovod Dubrovnik, Upravni odjel za europske fondove i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika i Hrvatske vode. Projekt je vrijedan 881,2 milijuna kuna.

aglomeracija tjedni 181220

- Ovo je možda jedan od najvažnijih dana u mandatu ove gradske uprave. Više puta smo isticali koliko je važno koristiti EU sredstva za podizanje kvalitete života naših sugrađana. Na to sigurno utječe kvalitetna vodoopskrbna i kanalizacijska mreža, ali posebno i novi uređaj za obradu fekalnih voda na području Petke koji će spriječiti da se u budućnosti događaju zatvaranja plaža bog izljeva kanalizacije. To je ključ za destinaciju kao što je Dubrovnik za pružanje kvalitetne usluge na svim razinama. Upravo to projekt Aglomeracije rješava.- rekao je dubrovački gradonačelnik Mato Franković, zahvaljujući pri tom svima koji su radili na pripremi ovog zahtjevnog projekta.

Istaknuo je i kako je ova gradska uprava korištenje europskih fondova za razvoj grada zacrtala kao svoj cilj.

- Nakon potpisivanja ovog ugovora možemo se zaista pohvaliti s činjenicom da smo ugovorili više od milijardu kuna bespovratnih europskih i nacionalnih sredstava u mandatu od tri i pol godine ove gradske uprave, od kulturne baštine, preko dječjih vrtića i škola do uskoro Lapadske obale i Aglomeracije.- kazao je gradonačelnik Franković te zahvalio Vladi RH na stalnom praćenja potreba grada.

Provedba projekta obuhvaća izgradnju novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Petka te izgradnju cjelokupne nedostajuće kanalizacijske i vodoopskrbne mreže na području grada Dubrovnika.

Dijelove projekta predstavio je predsjednik Uprave Vodovoda Dubrovnik Lukša Matušić, kroz film koji prikazuje cjelokupan obuhvat.

- Ovo je veliki dan za Vodovod Dubrovnik i Grad Dubrovnik i priželjkujem da provedba čim prije krene.- rekao je Lukša Matušić.

Naime, svi su natječaji već pripremljeni i narednih će dana biti objavljene javne nabave za izvođače radova. Dalje se očekuje odabir izvođača, potpisivanje ugovor i početak radova.

KORAK DO REALIZACIJE NOVE CESTE ZA NASELJE NUNCIJATA

Grad Dubrovnik izradio je projektnu dokumentaciju potrebnu za ishođenje lokacijske dozvole za novu cestu prema naselju Nuncijata. Zahtjev za lokacijsku dozvolu bit će predan nakon što se dobije pozitivno mišljenja na HIA-u, koja je vezana i za braniteljsko naselje na Nuncijati, a koja se dostavlja Ministarstvu kulture RH, odnosno UNESCO-u, što je bio uvjet Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.

nuncijata tjedni 181220

Očekuje se da bi mišljenje na HIA-u (Studija procjene utjecaja UPU Nuncijata na dobro Svjetske baštine) trebalo stići do kraja veljače, s čime bi se ispunili uvjeti za ishođenje lokacijske dozvole.

Predloženim tehničkim rješenjima predviđena je izgradnja novih prometnih površina zapadno od izgrađenog dijela naselja Nuncijata te zamjena postojećeg priključka na D8 novim, sigurnim i protočnim priključkom. Pri izradi građevinskih i prometnih rješenja vodilo se računa o uklapanju novoprojektiranih prometnih površina u planiranu prometnu mrežu UPU stambenoga naselja za branitelje na Nuncijati i projektno rješenje rekonstrukcije državne ceste D8.

Idejno rješenje cjelokupnog zahvata koncipirano je tako do omogućuje faznost izvedbe odnosno samostalnu realizaciju pojedinih dijelova zahvata na način ostvarenja održivih i funckionalnih prometnih cjelina za istočni i zapadni dio obuhvata.

Na zahtjev Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, idejno rješenje priključka gradskog naselja Nuncijata na državnu cestu D8, uključeno je i u obuhvat Studije procjene utjecaja UPU Nuncijata na dobro Svjetske baštine (HIA), kako bi se sagledali kumulativni utjecaji izgradnje novog naselja i izgradnje prateće mreže prometnica i priključka na državnu cestu D8. Zaključak Studije procjene utjecaja na dobro Svjetske baštine pokazao je kako nema štetnog utjecaja plana i prometnice na Povijesnu jezgru (dobro Svjetske baštine), dok je prisutan blagi negativni utjecaj na područje Gruškog zaljeva, koji će se maksimalno ublažiti prostorno-planskim i drugim predloženim mjerama.

HRVATSKA MREŽA ZDRAVIH GRADOVA: "MJERE GRADA DUBROVNIKA ZA UBLAŽAVANJE POSLJEDICA PANDEMIJE PRIMJER SU DOBRE PRAKSE"

Poslovni sastanak Hrvatske mreže zdravih gradova, koji se trebao održati u Dubrovniku, održao se 11. prosinca online zbog epidemioloških razloga. U radu poslovnog sastanka sudjelovao je zamjenik pročelnika Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Miho Katičić, koji je u ime Grada Dubrovnika član Predsjedništva Hrvatske mreže zdravih gradova.

Glavne teme poslovnog sastanka bile su mentalno zdravlje u Hrvatskoj u vrijeme pandemije te prikaz stanja i aktivnosti za ublažavanje posljedica pandemije po gradovima članicama mreže. Predsjednica Hrvatske mreže zdravih gradova Selma Šogorić posebno je pohvalila mjeru privremene novčane pomoći Grada Dubrovnika, koju je kao primjer dobre prakse istaknula i na sastanku Europske mreže zdravih gradova.

mreza tjedni 181220

Podsjetimo, privremena novčana pomoć za kućanstvo, podsjetimo, iznosila je 3.000 kuna mjesečno, za samca 1.500 kuna mjesečno, dok je subvencija troškova najma stana korisnicima privremene novčane pomoći iznosila 1.500 kuna po kućanstvu. Privremenu novčanu pomoć koristilo je 128 građana, dok je 16 građana koristilo privremenu subvenciju za podstanarstvo. Ukupno je iz gradskog proračuna isplaćeno 781.500 kuna.

Primjeri dobre prakse u Gradu Dubrovniku za vrijeme epidemije izazvane virusom Covid-19 objavljeni su i u publikaciji "Epoha zdravlja", koju redovito objavljuje Hrvatska mreža zdravih gradova.

EDUCIRANJE DJELATNIKA VRTIĆA U SKLOPU PROJEKTA "GRAD ZA DJECU"

Tijekom provedbe projekta “Grad ZA djecu”, odgojiteljice i stručne suradnice Dječjih vrtića Dubrovnik redovno pohađaju edukacije koje se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, a koje su usmjerene na jačanje njihovih stručnih kompetencija. Istaknute teme ovih predavanja su poboljšanje komunikacije i interakcije s djecom, razvijanje kreativnosti, zaštita djece od nepovoljnih utjecaja, stvaranje zdravog i podržavajućeg okruženja za djecu, inkluzivan odgoj djeteta, suvremene spoznaje o neuromitovima i utjecaju videoigara za djecu te metode savjetovanja kojom se ljudima pomaže uspostaviti kvalitetnije odnose.

Održavaju se i specijalizirane edukacije poput „Primjene terapeutske igre“, edukacije za provedu redovnih i posebnih programa, a sve s ciljem unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Tako su stručnost i znanje odgojiteljice i stručne suradnice imale priliku nadograditi kroz edukacije: Primjena terapeutske igre u vrtićkom okruženju, PECS (Picture Excange Communication System), Realitetna terapija, Izabrane tehnike, More than Words, Poticanje komunikacije i socijalnih vještina djece s razvojnim odstupanjima, ADOS 2 edukacija, Poseban program kinezioloških aktivnosti, Edukacija za lutkarsku izobrazbu, Senzorna integracija, Provođenje posebnog likovnog programa, Zajednica odgojitelja koji uče, Uspješni dječji vrtić, Uspješno mentorstvo pristupu usmjerenom na dijete, Montessori edukacija te Kateheza dobrog pastira.

Također, tijekom projekta vrtići su dobili i instrumente, odnosno testove Komplet e- potjeh, Wechslerov test inteligencije za djecu, ADOS baterija testova, ADI-R testovi, Beyley skala procjene te Mullen skala.

Podsjetimo, projekt „Grad ZA djecu - poboljšanje usluga i uvjeta za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Dubrovnika“ ukupne vrijednosti 14.080.986,10 kuna u potpunosti je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Sadržaj Grada Dubrovnika

fabrio250 2019

konavle 250

zupa 250

zupanija 250

oglasavanje 250x349 2019

dubrovackaplacabanner250px28042020