Srijeda, 21 Prosinac 2022 10:55

U Konavlima se priprema reciklažno dvorište za građevinski otpad

Općina Konavle Općina Konavle Foto: Arhiva DPP

Konavle bi trebale dobiti reciklažno dvorište za građevinski otpad.

Prema riječima konavoskog načelnika Boža Lasića, za iduću je godinu predviđeno planiranje i projektiranje jednog takvog objekta namijenjenog upravo za građevinski otpad, a koji bi bio smješten pored sadašnjeg reciklažnog dvorišta u Konavoskom polju.

- Za to smo u proračunu za iduću godinu osigurali oko 750 tisuća kuna. Ilegalno odlaganje građevinskog otpada je veliki problem i mi ga godinama saniramo a sada želimo osigurati i reciklažno dvorište za taj materijal. Nadamo se da će se tada smanjiti i ova bacanje građevinskog materijala uz prometnice. Bitno je da se ljudi nauče, a takvih problema imaju svi ne samo mi u Konavlima, rekao je Božo Lasić, načelnik Općine Konavle.

kšc