Ponedjeljak, 02 Svibanj 2022 22:41

UPU Nuncijata; gradnja kuća za branitelje predviđena je sjeverno i južno od crkve Gospe od Nuncijate

Piše:
Buduća gradnja na ovom području navodno neće puno utjecati na vizure Buduća gradnja na ovom području navodno neće puno utjecati na vizure Foto: arhiva/dubrovnikpress

Na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća koja je zakazana za 9. svibnja uvršten je Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja za branitelje na Nuncijati. Usvajanje ovog UPU -a preduvjet je za gradnju na tom području na koju dio branitelja čeka dugi niz godina.

Gradnja za branitelje na Nuncijati predviđena je sjeverno i južno od crkve Gospe od Nuncijate uz postojeći put.

Površina obuhvata Plana je oko 4,96 hektara, od čega je u cijelosti u vlasništvu Grada Dubrovnika oko 2,37 hektara, a u suvlasništvu Grada oko 2,59 hektara zemljišta.

Inače, Odluka o izradi UPU -a stambenog naselja za branitelje na Nuncijati donesena je još u prosincu 2015. na sjednici Gradskog vijeća, da bi 2016. jedno vrijeme taj postupak bio zaustavljen. Naime, županijski Zavod za prostorno uređenje i Konzervatorski odjel u Dubrovniku odbili su izdati pozitivno prethodno mišljenje, uputivši ga na procjenu UNESCO -u i ICOMOS -u, koji nisu preporučavali nikakvu novu izgradnju na zapadnim padinama Srđa između jadranske magistrale i vrha platoa Srđa, odnosno na području predložene proširene „buffer zone” .

Krajem lipnja 2018. godine Odbor za svjetsku baštinu UNESCO -a utvrdio je obuhvat „buffer zone” čime su stvoreni preduvjeti za izradu stručnih analiza i nastavak postupka izrade Plana.

UPU -om koji će usvojiti Gradsko vijeće dodatno su postroženi uvjeti gradnje. Tako se u sjevernom dijelu obuhvata Plana smanjuje zona stambene namjene i ukida zona mješovite namjene u korist povećanja sportsko - rekreacijske namjene i javnih zelenih površina. U jugozapadnom dijelu obuhvata Plana, gdje nema dovoljno zemljišta za isključivo samostojeće građevine, omogućena je gradnja i samostojećih i dvojnih građevina radi ujednačavanja kriterija dodjele zemljišta. S obzirom na veliku eksponiranost i utjecaj na sliku grada, u Planu se navodi kako je dokazano da je utjecaj buduće gradnje minimalan.

Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja za branitelje na Nuncijati izrađen je u kolovozu 2021. i upućen Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja radi ishođenja suglasnosti o usklađenosti sa Zakonom o prostornom uređenju. Područje obuhvata navedenog Plana u cijelosti je neizgrađeno.