Srijeda, 22 Prosinac 2021 08:29

Vedran Antunica: U Stonu će se graditi uspinjača, a u 2022. najveća ulaganja idu u vodovodnu mrežu

Piše:
Načelnik Općine Ston Vedran Antunica Načelnik Općine Ston Vedran Antunica Foto: Davor Mladošić

Općinsko vijeće Općine Ston usvojilo je proračun za 2020. godinu. Stonski općinski načelnik Vedran Antunica ističe kako su u proračunu, koji je nešto veći od 20,5 milijuna kuna, najveći dio sredstava u Stonu rezervirali za nastavak i realizaciju projekata na vodovodnoj mreži.

- Pred nama je i u 2022. nastavak investicija u infrastrukturu i nedostajuću vodoopskrbnu mrežu. Svi veći projekti vezani su za daljnje radove na vodoopskrbnom sustavu. Imamo dva velika projekta od po 20 -tak milijun kuna koje treba realizirati u suradnji s Hrvatskim cestama. Oko 20 posto sredstava iz općinskog proračuna usmjereno je na uređenje komunalne infrastrukture i vodovodne mreže koju nemamo. Velika smo općina s dosta naselja, a vodovodna infrastruktura u naseljima s nekoliko kućanstava je iznimno skupa. - rekao je Antunica.

Istaknuo je kako je znatan dio sredstava osiguran i za brojne socijalne programe.
- Dio proračunskih sredstava usmjeren je na sufinanciranje cijene vrtića, a riječ je o iznosu od oko 2,5 milijuna kuna te brojne druge socijalne programe. - kazao je Antunica.

Brojni projekti koje u Općini Ston žele realizirati bit će kandidirani na europske fondove.
- Pripremamo dosta projekta za EU fondove, za novo programsko razdoblje. Jedan od takvih projekata je uspinjača za koju je u tijeku izrada projektne dokumentacije. Nakon usvajanja prostornog plana uslijed će projektiranje. To je za Općinu Ston jako važan projekt za čiju realizaciju možemo dobiti sredstva iz EU fondova. - kazao je načelnik Općine Ston Vedran Antunica, naglasivši kako je netom usvojeni proračun za 2022. realan i ostvariv.

Uspinjača koja će se uspinjati do Podzvizda za Općinu Ston jedan je od značajnih projekata. Njome će upravljati Općina, a kad bude realizirana itekako će pozitivno utjecati na prohode u proračunu Općine Ston.