Četvrtak, 29 Travanj 2021 11:28

Vlahušić: Kultura je najveći prihod, a ne rashod Grada, ne razumiju to svi politički akteri

Ne razumiju to svi politički akteri, ali upravo je kultura najveći prihod, a ne rashod Grada Dubrovnika, piše danas u priopćenju kandidat za gradonačelnika Dubrovnika liste Dubrovnik – naš grad Andro Vlahušić.

„Da Dubrovčani u najslavnijim vremenima ovog grada nisu hranili duh naprednim idejama iz cijelog svijeta, a istovremeno poštovali vlastito stvaralaštvo i tradiciju, današnji Dubrovnik ne bi imao onu materijalnu snagu koju ima zbog svoje arhitekture i ljepote. Iz tog osjećaja i tog duha, dakle iz kulture, priljeva se većina proračunskih prihoda Grada Dubrovnika i to treba razumjeti i dalje njegovati. Zato je integracija ideja kulture i umjetnosti u školski sustav za nas u platformi Dubrovnik naš Grad jako važna jer je odgoj kreativnih mladih ljudi otvorena duha, jedina garancija da će Dubrovnik u budućnosti biti još snažniji.” - navodi Vlahušić

„Upravo takvih ljudi, na počecima svojih karijera, u Dubrovniku itekako ima i kulturna politika Grada Dubrovnika treba im aktivno davati prostora da ostvaruju maksimum svojih potencijala te Dubrovnik vrate na globalnu umjetničku i kulturnu scenu.” - napisao je kandidat DNŠ Andro Vlahušić.

Vlahušić navodi i kako „politika financiranja kulture treba biti usmjerena prema financiranju projekata, a ne bezrazložnom povećanju broja zaposlenika ustanova”.

„Čak i kada su nositelji projekata ustanove, u fokusu mora biti projekt, a ne ustanova sama po sebi. Na taj način osnažuju se one ideje i projekti koji su kvalitetni, bez obzira na to tko ih predlaže.” - navodi Andro Vlahušić.

U ostatku priopćenja kandidat za gradonačelnika Andro Vlahušić još je napisao:

„Ustanove mogu širiti poglede Dubrovnika prema svijetu i obrnuto, kao što je to do 2018. godine činila Umjetnička galerija Dubrovnik, i tada one djeluju ispravno – promovirajući umjetničke slobode i vrhunske umjetničke dosege. One ne mogu i ne smiju biti poligon političkog dodvoravanja, već bi kreativnim i kvalitetnim projektima trebale doprinositi ugledu i duhu Dubrovnika. Zaposlenici ustanova u kulturi po zakonu su jednakopravni službenici lokalne samouprave i ne može ih se diskriminirati ili omalovažavati, ali ćemo raditi na racionalizaciji njihovog raspoređivanja.

Dubrovačke ljetne igre kao naš najveći nacionalni festival, moraju biti nadnacionalne, međunarodno orijentirane i prepoznate, čime bi se ponovno pozicionirale na karti svjetskih zbivanja.

U post-pandemijskom vremenu, Dubrovnik mora stvarati i kulturne atrakcije, VIP programe sa zvijezdama, poput planirane opere Josea Cure koja se nije dogodila 2017. radi rušenja proračuna.

Izvaninstitucionalna kultura nekad je bila isključivo rezervirana za Lazarete i „Staru bolnicu“, a danas ona raste u kompleksu TUP-a u Gružu i to ćemo bezrezervno podržavati. Tom prijedlogu, iz vremena kandidature za EPK, treba dodati i Komolac, kao prostor primijenjene umjetnosti i onih kreativnih djelatnosti u kojima se isprepliću umjetnost, umjeteonstvo i obrt.

Novi, obnovljeni prostor Lazareta treba ispunjavati velikim međunarodnim izložbama poput one o Xi'anskoj vojsci od terakote, koja je također bila planirana u suradnji s veleposlanstvom NR Kine ili realiziranih projekata „Nordijsko staklo“ i „Fabergeova jaja“.

Platforma Dubrovnik naš Grad i kandidat Andro Vlahušić čvrsto podupiru revitalizaciju Orsule i dat će punu podršku novim koncertnim programima međunarodnog i urbanog karaktera. Suradnja s JU Rezervat Lokrum dala je konceptu Orsule novu snagu 2017. i namjera nam je nastaviti na tom tragu. Sam Lokrum treba imati vlastiti festival, koji nije samo glazbeni nego se bavi i drugim umjetničkim formama, poput skulpture ili konceptualne umjetnosti. Drugi naš otok, Daksu, uredili bismo kao prostor religijske i komemorativne umjetnosti s memorijalnim centrom.” - stoji u priopćenju kandidata liste Dubrovnik – naš grad Andra Vlahušića.

dpp