Srijeda, 24 Studeni 2021 21:12

Vlahušić prozvao gradonačelnika Frankovića da nije javnosti predstavio proračun

Nezavisni gradski vijećnik Andro Vlahušić kritizirao je danas u priopćenju gradonačelnika Dubrovnika Mata Frankovića da nije javnosti predstavio proračun za koji se očekuje kako će biti usvojen na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća, a što je dosad, napisoa je Vlahušić bila praksa.

„Gospodin Franković do danas nije predstavio proračun dubrovačkoj javnosti, kao ni projekcije za naredne tri godine. Nije predstavio projekte za koje je dobio potporu građana, sa kompletnim financijskim planovima, koji su se trebali vidjeti i na prihodovnoj i rashodovnoj strani proračuna. Čudno, jer je nedavno izabrao svoje nove pročelnike, sa kojima je trebao ponuditi svoju viziju grada u narednim godinama. Pogledajmo zato, što proračun za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu donose građanima. Brojke su istinite, jer narod kaže „Ako laže koza, ne laže rog“ .” - napisao je Vlahušić te se uhvatio brojki:

„Nominalno proračun za 2022, godinu iznosi 563 milijuna kuna, od čega su donacije i pomoći 140 milijuna kuna. Pojedinačno najveći iznos pomoći su plaće djelatnika u školama u iznosu od 72 milijuna kuna, koje do pred par godina nisu uopće bile dio proračuna. Od 423 milijuna kuna realnih prihoda proračuna, kojima ustvari upravlja Gradsko vijeće i gradonačelnik, prihodi od imovine su 167 milijuna kuna, prihodi od poreza 155 milijuna kuna te administrativnih pristojbi u iznosu od 89 milijuna kuna. Porez na dohodak i prirez iznose 124 milijuna kuna, od čega je prirez deset posto ili 12 milijuna kuna. Porez na imovinu planira se u iznosu od 24 milijuna kuna, a porez na robe i usluge u iznosu od 7 milijuna kuna.

Od administrativnih pristojbi komunalna naknada iznosi 40 milijuna kuna, a komunalni doprinosi 21 milijun kuna. Prihodi od imovine iznose 167 milijuna kuna, od čega su prihodi od zidina 80 milijun kuna, a Dubrovnikcarda 20 milijuna kuna. U naredne dvije godine prihod od zidina planiraju se povećati na 100 milijuna kuna, a Dubrovnikcarda na 25 milijuna kuna. Kao što materijali pokazuju Mato Franković odustao je od izjednačavanja cijena ulaznica za zidine i Ducarda za naredne tri godine te time smanjio prihod proračuna grada za ogromni iznos.” - naveo je Vlahušić

„Od izvornih gradskih prihoda, u iznosu od 423 milijuna kuna, „Androvi prihodi“ iznose 130 milijuna kuna. Zidine , Ducard, Koncesija za žičaru, zaustavljanje autobusa na Pilama, Revelin, iznose 130 milijuna kuna ili 30 posto od izvornoga proračuna. Bez stalnih prihoda koje sam izborio protivno stavu HDZ -a i većine političara u Dubrovniku, proračun za narednu godinu iznosio bi 293 milijuna kuna. Taman za plaće i rate kredita.” - piše u priopćenju nezavinsog gradskog vijećnika Andra Vlahušića.

Vlahušić je još u priopćenju napisao:
„Na rashodovnoj strani proračuna, za uzete kredite u vrijeme obilja, za preskupe kapitalne projekte, platit ćemo dogodine 43 milijuna kuna, a godinu iza 63 milijuna kuna. Na rashodovnoj strani proračuna jedini europski projekt je Lapadska obala u iznosu od 27 milijuna kuna, dok drugi projekti nisu navedeni za dogodine, kao ni naredne tri godine. U proračunu nema novaca za stanove za mlade, plan upravljanja povijesnom jezgrom, povratka na predepidemijske plaće, azila za životinje, nogometnoga stadiona u Lapadu, kao ni sportske dvorane u Gospinom polju.

Koliko je rashodovna strana tragična najbolje oslikava iznos za javne potrebe u kulturi u iznosu od samo jednoga milijuna kuna. Programska djelatnost svih ustanova u kulturi, uključujući Dubrovačke ljetne igre i Zavod za obnovu planira se u iznosu od deset milijuna kuna. Ako nema za kulturu, ima za rashode ureda gradonačelnika i njegov protokol koji iznosi 13 milijuna kuna.

Za naredno Gradsko vijeće pripremio sam amandmane na gradski proračun samo na prihodovnoj strani, koji trebaju povećati proračuna za (160) sto šesdeset milijuna kuna. Svi prihodi koje ću predstaviti su realni i ostvarivi već za narednu godinu. Jedino što je potrebno za povećanje prihoda je politička volja jer nijedna kuna neće biti uzeta od poreza građana ili poduzetnika, samo kvalitetno i odgovorno upravljanje gradskom imovinom. Amandmane za rashode prepuštam drugim političkim strankama i gradskim vijećnicima, koji će znati kako najbolje utrošiti dodatnih 160 milijuna kuna.” - napisao je Vlahušić

dpp

 

fabrio250 2019

konavle 250

zupa 250

zupanija 250

oglasavanje 250x349 2019