Petak, 12 Veljača 2021 11:46

Zašto i kad pucaju ribolovni štapovi i kako to spriječiti

Piše:

Osim što su sve kvalitetniji, ribolovni štapovi su i sve skuplji te - osjetljiviji! Kako bi izbjegli značajne financijske gubitke, ribolovci koji love njima moraju spoznati uzroke pucanja štapova i kako ih izbjeći.

Izuzmu li se lomovi nastali izvan ribolova, a oni su najčešći, tri su razloga pucanja štapova. Prvi je ribolovac, drugi riba i treći tvornička greška. Zapravo, drugi razlog možda i ne postoji, jer kada je na štapu neočekivana riba (ovrata umjesto šparmića, primjerice) ili neočekivano velika riba, a štap pukne, opet je kriv ribolovac ili je razlog broj tri, koji tek u ekstremnoj situaciji pokaže koliko tijelo štapa (ne)valja. Uostalom, ukoliko lovite šparmiće, a udari podlanica, trebala bi puknuti struna - osim ako nije debela pola milimetra. Ali, tko još takvom lovi šparmiće? Dakle, ribolovac je taj od koga sve ovisi!

Najčešća greška koja dovodi do pucanja štapa tijekom ribolova je udaranjem, čak i dodirivanje štapa tvrdih predmeta - stijena, dijelova brodice, itd. Ma koliko bila nevidljiva, na taj način nastala oštećenja su pogubna, osobito za štapove od ugljičnih vlakana.

Vrlo čest uzrok su upotreba prejake strune i prejako podešena kočnica role! Kada je to optimalno, a štap ipak pukne, razloga je više: višedijelni štap nije dobro utaknut, nasađen, struna se zamrsila oko vrha štapa, u odbačaju je korišten pretežak teret, pri zamaranju plijena previše se agresivno „pumpalo“ ili je kut između štapa i strune postao znatno oštriji od 90 stupnjeva.

Dobar štap sve te greške najčešće „oprosti” pod uvjetom da je dobro sklopljen. Ako nije - puca oko spoja. Naime, nakon brojnih odbačaja, gornji dio se ponekad „odšteka“, pa spoj bude jedva primjetno labav, što je nekad posve dovoljno da uzrokuje lom. To se najčešće događa kod „spinning“ i „surfcasting“ štapova koji ribolovci žestoko forsiraju. Takav lom može nastati i zbog tvorničke greške - labavo izrađenog spoja, što je iznimno rijetka pojava kod skupljih štapova. Kad, pak, kod takvih štapova istovremeno puknu i tijelo štapa i držač role i stopa role, to znači samo jedno – došlo je do ekstremnog preopterećenja jer je odbačeni teret bio prevelik ili je zamah bio prejak ili oboje zajedno.

Čak i ako je spoj malo labaviji, strpljiv ribolovac nježnijim zamaranjem može sačuvati štap od pucanja. No, puno je bolje povremeno kontrolirati spojeve štapa tijekom ribolova, izvan ribolova redovito ih čistiti te mazati parafinom, odnosno voskom svijeće te prije ribolova rukom kontrolirati podešenost kočnice role. Jačina kočnice, obično se provjerava tako da se rukom uzme struna ispred role i poteže dok kočnica ne počne proklizavati. Međutim, u stvarnosti, kod zamaranja ribe, struna se poteže kroz provodnike na štapu. Pritom se dio energije „gubi“ - trenjem strune o prstene provodnika pretvara se u toplinu, dio energije potezanja preko provodnika prenosi se na štap, dok se na rolu prenosi ostatak, često nedovoljan da uzrokuje proklizavanje diskova u njenoj kočnici. Tako prevelika, ali nepravilno usmjerena snaga potezanje umjesto proklizavanja diskova u kočnici role uzrokuje pucanje strune ili štapa. Zato jačinu kočnice treba konačno podesiti neposredno prije ribolova potezanjem strune kroz provodnike savijenog štapa, najbolje pod kutom od 90 stupnjeva.

Kod „parabolik“, štapova za „spinning“ i „surfcasting“ najbolji lijek protiv pucanja štapova pri odbačaju je pravilno odabrana težina koja se odbacuje, obvezno manja od na štapu deklarirane najviše.

pucanjestapa120221 1

U pravilu „blank“, tijelo štapa odjednom puca na više mjesta. To obično znači da nije tvornička greška nego da je ribolovac preforsirao. Ukoliko pukne na jednom mjestu može biti tvornička greška u materijalu, odnosno da je tu bio udaren. Ako pukne na spoju, štap možda nije bio dobro sklopljen ili mu je koji spoj olabavio uslijed brojnih i silnih zamaha. U takvim slučajeva štap puca oko spojeva. Uglavnom pukne gornji nastavak negdje iznad spoja. Pukne li negdje pri vrhu, oko drugog ili trećeg provodnika, vjerojatno je u pitanju tvornička greška. Naime, iako tanak, vrh ne puca tako lako jer se savija, tijekom borbe prema lovini. Najveća mu opasnost prijeti tijekom prihvaćanja ulova, ukoliko je štap duži a prihvat se vrši rukom, bez mrežne prihvatnice. Tada ne treba previše opteretiti sam vršnjak podizanjem štapa okomito u vis, pogotovo ne u položaj „12 sati“.

Štap može puknuti tijekom zamaranja i u povoljnijim položajima, čak i u najpovoljnijem, kad je paralelan s površinom mora. Najčešće se to događa kad se iz plovila „pumpanjem“ zamara velika riba, a ona pobjegne pod barku. Isto se dogoditi može i kad je štap u položaju „5“, čak i „6 sati“ usmjeren prema dnu, pa i onda kad se postupi na najbolji način - vršnjak štapa gurne u vodu. Međutim, s pravilno podešenom kočnicom to se vrlo, vrlo rijetko događa.

Sve navedeno vrijedi za bolje pa zato i skuplje štapove, koji veoma rijetko imaju tvorničke greške. Loši pucaju na dva, tri, mjesta odjednom.

Kada je u pitanju materijal od koga su izrađeni, štapovi od staklenih vlakana se bolje savijaju i teže pucaju, dok štapovi od ugljičnih vlakana pucaju kao staklo!

 

fabrio250 2019

konavle 250

zupa 250

zupanija 250

oglasavanje 250x349 2019