Utorak, 22 Ožujak 2022 18:45

Završena rekonstrukcija sustava javne rasvjete Mokošice; postavljeno 77 novih stupova s LED svjetiljkama

Završena rekonstrukcija sustava javne rasvjete Mokošice; postavljeno 77 novih stupova s LED svjetiljkama Foto: Grad Dubrovnik

Završeni su radovi rekonstrukcije javne rasvjete u naselju Mokošica, gdje je na predjelu ulica Put na more, Podumane, Ulica na moru i Staro selo postavljeno 77 potpuno novih stupova s energetski učinkovitim LED svjetiljkama.

Na ovom području javna rasvjeta je najvećim dijelom bila izvedena na drvenim stupovima, sve svjetiljke bile su tehnološki zastarjele i energetski neučinkovite s izrazitim stupnjem svjetlosnog onečišćenja, a dolazilo je i do čestih ispada mreže. Na dijelovima ulica javna rasvjeta nije bila dostatna zbog prevelikog razmaka stupnih mjesta, a u manjem dijelu je nije bilo.

U ulici Put na more postavljeno je devet stupova javne rasvjete visine pet metara, dok je u ulicama Na moru i Podumane postavljeno 35 stupova visine šest metara. Ugrađene su ukupno 44 cestovne LED svjetiljke, a svi rasvjetni stupovi su čelični i predviđeni za zonu jake bure. Raspoređeni su tako da ne smetaju kolnim i pješačkim prilazima kućama i garažama uz cestu, uz što ravnomjerniji međusobni razmak. Dužina trase je oko 1.240 metara.

Na drugoj trasi energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete svih ulica Starog sela postavljen je 31 stup javne rasvjete visine pet metara sa 33 cestovne LED svjetiljke. Ukupna duljina ove trase je oko 1.235 metara. Osnovna svrha instalacije cestovne rasvjete je kvalitetno i sigurno odvijanje cestovnog prometa svih kategorija motornih vozila te pješaka i biciklista.

Grad Dubrovnik je prethodno, a paralelno s izvedbom vodovodne i kanalizacijske mreže na ovim trasama, položio instalacije javne rasvjete te su izrađeni betonski temelji za rasvjetne stupove, koji su sada i postavljeni te je rasvjeta puštena u pogon. Vrijednost ove investicije u sustav javne rasvjete Grada Dubrovnika iznosi 360.632 kuna s uključenim PDV-om.

dpp