Utorak, 02 Srpanj 2024 13:39

ZAVRŠENI RADOVI NA JAVNOJ RASVJETI U ULICI JURJA LUMBURA

ZAVRŠENI RADOVI NA JAVNOJ RASVJETI U ULICI JURJA LUMBURA Foto: Grad Dubrovnik

U cijelosti su završeni radovi na postavljanju nove trase javne rasvjete u ulici Jurja Lumbura u Sustjepanu u ukupnoj dužini od 226 metara, od crkve svetog Stjepana prema groblju. Polaganje instalacija izvodilo se dvostrukim zasijecanjem armirano-betonske podloge u cijeloj dužini dok je u spomenutoj ulici izrađeno sedam temelja za sedam stupnih mjesta s ukupno osam svjetiljki u LED tehnologiji.

Podsjetimo, ovim zahvatom koji je iniciran od strane građana Gradskog kotare Gruž cijela je ulica osvijetljena po EU propisima i direktivama o svjetlosnom onečišćenju.

Ukupni trošak navedene investicije iznosio je 21.884 eura.

Grad Dubrovnik