Četvrtak, 06 Listopad 2022 15:25

Župan Dobroslavić Beroševoj reformi suprotstavio stavove Županije

Piše:
Župan dubrovačko - neretvanski Nikola Dobroslavić Župan dubrovačko - neretvanski Nikola Dobroslavić Foto: dpp

Nije nam prihvatljiv prijenos osnivačkih prava općih bolnica na državu, jer smatramo da se ciljevi reforme mogu postići i bez centralizacije tih ustanova. – jedan je od stavova čelništva Dubrovačko - neretvanske županije koje je župan Nikola Dobroslavić iznio na sastanku s ministrom zdravstva Vilijem Berošem, a na kojem se razgovaralo o novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

Jedna od novih odredbi toga zakona odnosi se i na izmjenu ustroja djelovanja zdravstvenih ustanova prema kojoj bi na području svake županije postojao samo jedan dom zdravlja. Za Dubrovačko -neretvansku županiju to bi značilo najvjerojatnije ukidanje domova zdravlja u Pločama, Metkoviću, Veloj Luci i Korčuli, dok bi kao središnji ostao onaj u Dubrovniku.

Kako je naveo u izjavi za Južni župan Dobroslavić je na sastanku iznio i prijedlog kako u pogledu broja domova zdravlja „specifičan zemljopisni položaj županije opravdava iznimku od, inače razboritog, pristupa da u županijima bude jedan dom zdravlja”.

- Za sanitetski prijevoz smatramo da osnivačima treba prepustiti odluku hoće li ga organizirati pri Hitnoj medicini ili domovima zdravlja, jer nam je sadašnji ustroj u tom pogledu dobar. – rekao je također župan Dobroslavić.

Ističući nadalje kako je ministru Berošu iznio i stajalište Dubrovačko - neretvanke županije o drugim točkama Prijedloga reforme zdravstva, župan je rekao:

- Podržavamo reformu zdravstva jer, unatoč činjenici da nam je zdravstvo kvalitetno, trebaju mu bolja rješenja u financiranju i određene organizacijske poboljšice.