Petak, 01 Travanj 2022 16:19

Župan Dobroslavić dao svoje viđenje uzroka zašto županije još uvijek premalo koriste financijske instrumente EU

Župan Nikola Dobroslavić Župan Nikola Dobroslavić Foto: arhiva Dubrovnikpress.hr

Županije još uvijek premalo koriste financijske instrumente Europske unije, kazao je župan dubrovačko – neretvanski Nikola Dobroslavić na konferenciji o Kohezijskoj politici u organizaciji Europske investicijske banke (EIB).

Župan tu izjavu temelji na činjenici da su hrvatske županije relativno male u odnosu na regije u Europskoj uniji te da je njihova fiskalna moć slaba.

- Županije se moraju oslanjati na državni proračun i fondove EU koji su u velikoj mjeri bespovratni. - kazao je Dobroslavić.

- Bespovratno financiranje je iznimna prilika za županije, gradove i općine za ostvarenje njihovih razvojnih projekata. Dubrovačko -neretvanska županija maksimalno koristi taj vid financiranja, bilo da inzistira na projektima koje provodi Vlada i državna poduzeća ili provodi vlastite projekte, najčešće prekogranične. Kao član Odbora regija i izvjestitelj za mišljenje o Proračunu EU 2021.-2027., mogu naglasiti koliko smo inzistirali da se ne smanjuju sredstva za kohezijsku politiku, niti za Zajedničku poljoprivrednu politiku, posebno ruralni razvoj, ali i da se ne povećava postotak vlastitog udjela u financiranju. U budućnosti očekujem bolji fiskalni kapacitet županija i prigodne kreditne aranžmane za naše projekte. – naglasio je Dobroslavić.

U nastavku izlaganja župan Nikola Dobroslavić govorio je o razvojnim planovima i strateškim projektima na prostoru Dubrovačko - neretvanske županije naglasivši da se i dalje pripremaju strateški projekti uz potporu Vlade, no da nije do kraja riješeno financiranje, te da se veseli suradnji s EIB -om kroz financiranje projekata poput autoceste Metković - Dubrovnik, brzih cesta do Zračne luke i Pelješke ceste, obnove zgrade Opće bolnice Dubrovnik, projekta protiv zaslanjenja doline Neretve, višenamjenskog kongresnog centra i škola, a sve s naglaskom na zeleno i digitalno.

Europska investicijska banka je u zajedničkom vlasništvu država članica EU, s ciljem poticanja gospodarskog rasta i zapošljavanja, poticanja mjera za ublažavanje klimatskih promjena kao i promicanja politika EU izvan Europske unije. Grupa EIB koju čine Europska investicijska banka i Europski investicijski fond preispitujući svoj kohezijski pristup tijekom prošle godine usvojili su novu “Kohezijsku orijentaciju 2021.-2027.” kao temelj za povećanje i modernizaciju kohezijskih aktivnosti EIB-a u godinama koje dolaze. EIB posuđuje novac na tržištima kapitala. Čak 90 posto daje se za EU projekte s tim da se nikad ne uzima novac iz proračuna EU. Jedan od većih primjera financiranja od strane EIB u Dubrovačko - neretvanskoj županiji je proširenje i dogradnja Zračne luke Dubrovnik u suradnji s HBOR -om.

dm

 

fabrio250 2019

konavle 250

zupa 250

zupanija 250

oglasavanje 250x349 2019