Srijeda, 13 Prosinac 2017 22:45

Burno Javno izlaganje o Belvederu; Legaz pitao Frankovića zašto nije dosljedan

Piše:

Živo i burno bilo je uz Javno izlaganje koje se danas održalo uz Javnu raspravu o Prijedlozima Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere. Javno izlaganje održano je u prepunoj gradskoj vijećnici.

Dakle, plansko rješenje DPU-a Belvedere nije više u skladu s potrebama daljnjeg korištenja i razvoja ovog područja, odnosno planskih preduvjeta za revitalizaciju turističkog sadržaja pa je tako pokrenut postupak stavljanja izvan snage DPU-a Belvedere, a što neke građane smeta, kako se moglo čuti na javnoj raspravi.
matofrankbelvedereGradonačelnik Mato Franković uvodno je rekao kako je ovaj "projekt važan za Grad i kako je sadašnjim DPU-om ustvari predviđena megalomanija, a kako novi DPU osigurava prolaz do pomorskog dobra u dvije razine, liftom i skalinima". Pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Jelena Lončarić objasnila je kako nakon javne rasprave se izrađuje nacrt konačnog prijedloga, koji ide na mišljenje u Zavod za prostorno uređenje DNŽ i suglasnost ministarstva. Paralelno s tim postupkom radi se Studija utjecaja na baštinu koja ide na ocjenu na UNESCO, nakon zaprimanja tog mišljenja, objasnila je Lončarić, Planovi se mogu uputiti na usvajanje Gradskom vijeću.
guntherbelvederePredstavnik investitora, tvrtke Vila Larus vlasnika Viktora Vekselberga, Gunther Bischof rekao je više o provođenju natječaja kojega je proveo sam investitor. Predstavio je detaljni plan uređenja, naglasivši kako renoviranje postojeće zgrade nije bila opcija. Projektant Marko Dabrović iz tvrtke 3LHD objasnio je tehnički aspekt gradnje, ali i buduću građevinu.
dabrovicbelvedere- Recepcija je izdvojena na gornjem dijelu parcele, kao nekad Excelsior. A postojat će i donja recepcija koja će se povezivati liftom, uspinjačom s gornjom. Javni prostori bit će uz more. Način izgradnje je takav da silueta bude što manja, za razliku od sadašnjeg zdanja koje stvara neprirodan kontrapunkt Grada Dubrovnika. Bit će tu i mini dvorana gdje se mogu održavati događaji s pogledom na Grad, gdje će svi moći doći. Srednji dio se mora obnoviti i pošumiti, tarace će biti ozelenjene s pravim mediteranskim biljem. Što se tiče šetnice, bit će 400 metara kvadratnih na zapadnoj parceli, koja će građanima omogućiti nesmetan pristup plaži. Sobe će biti velike i luksuzne. - rekao je Dabrović, kazavši kako će građanima biti omogućena i upotreba lifta ili skalina.

Izrađivač Procjene utjecaja na baštinu Dubravko Bačić s Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu rekao je kako je ukupna procjena planiranih promjena takva da je projekt pozitivan u odnosu na postojeće stanje. Njegovo izlaganje bilo je poprilično dugo pa su građani vidno negodovali, u jednom trenutku počevši ironično pljeskati na njegove riječi.

Predstavnica izrađivača izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a Ana Putar dodala je kako je osnovna izmjena ta što je zona hotela pretvorena u jedinstvenu zonu turističkog naselja, proširenjem na dosadašnju površinu sporta i rekreacije, dok je dodala kako će tu biti i helidrom.

Njihovo izlaganje najviše je zasmetalo predsjedniku Udruge Divlja liga vaterpolo Igoru Legazu, koji je imao okršaj i s gradonačelnikom Frankovićem.
legazbelveder- Godine 2013. Gradsko vijeće je usvojilo DPU za područje oko Belvedera, ponte sv. Jakova. Ne postoji idealan plan. Ali, za Grad Dubrovnik se može reći da je postojeći plan idealan, za ovo područje, najvrjednije u cijeloj Dalmaciji. Postojeći DPU ima zonu sporta i rekreacije, ali i javnu garažu s preko 500 mjesta. Košarka, odbojka, mali nogomet, bazen... Značajan za Divlju ligu da se zimi može trenirati, igrati, pucati! Bila je predviđena koncertna dvorana, kao i splet raznovrsnih puteva. Svima dostupno! Ali, preko noći se pojavljuje projekt koji podrazumijeva hotelsko naselje, zaboravite tamo pristup, pustite što vam ovi pričaju. Podvalila se priča o šetnici. Što će nama šetnica?! Mi imamo nekoliko stoljeća star put, sve do kud je bila kuća Nikole Barbarića. Sjećate se?! Do tu dopire današnji javni put, koji nije prestao biti javan, osim u vremenima kad je Austro-Ugarska napravila vježbalište za vojnike. Sve vrijeme je tamo javni prostor. A danas je to prometnica, koju Grad ne želi uknjižiti na svoje vlasništvo, po Zakonu o cestama. Gura nam se ideja o šetnici. Što će nam ona pored ovog puta?! - između ostaloga je rekao Legaz, kojemu smeta i što će biti helidrom na dijelu starog puta "koji nije za cestovni promet, a kamoli će biti za zračni".

- Gradonačelniče Mato Frankoviću, prije dva i pol mjeseca ste kazali Ljubu Nikoliću da bi Igor Legaz bio ponosan na vas kako ste u Ministarstvu branili Put Vlaha Bukovca. Bukovac je crta koja se ne smije proći. Pa zašto niste dosljedni? - energično je pitao Legaz te dobio pljesak nazočnih.

Franković, koji je inače cijelo vrijeme molio građane da ne uskaču jedni drugima u riječ, mu je odgovorio kako je on uvijek dosljedan, dodajući kako vjerojatno Legaz DPU nije dobro iščitao kad mu toliko toga smeta. Legaz se raspravljao i s Dabrovićem, kojemu je rekao da je u sukobu interesa "jer mu predstoji velika lova".
arikibelvederŠto se tiče ostatka rasprave, nju je napustio gradski vijećnik DUSTRA-e Rikard Rossetti, koji je u jednom trenutku konstatirao "kako se prije autom nije mogla proći bijela raštija", željevši objasniti niti kako onda nije bilo idealno. Građani su ustvrdili da to nije bilo tako te dio stanovnika ovoga prostora mu poručio kako troši vrijeme. U tom trenutku, Rossetti je napustio gradsku vijećnicu.
beusanbelvederNikolu Beusana iz Lučke kapetanije zanimalo je planira li se u budućnosti izgradnja marine, budući da se planira privezište za 12 plovila. Dabrović mu je odgovorio da se ne planira marina, dodajući da tko zna što će biti u interesu Grada i investitora u budućnosti.
bogdanbelvederGradski vijećnik HSS-a Vido Bogdanović rekao je da je Belveder "ruglo Grada", naglasivši kako mu se čini da se ovdje radi o sentimentalnoj investiciji jer "vjeruje kako Belvedere neće lako donijeti novac". Smatra kako je javni interes maknuti "arhitektonsko smeće s ovoga područja".
nikolicbelvedereGradski vijećnik Ljubo Nikolić objasnio je kako ima veliko povjerenje u arhitekta Dabrovića "koji je dijete Grada". Naveo je projekte koji su se predstavljali kao spasonosna rješenja, ističući kako je svaki imao sa sobom neku negativnu konotaciju. Radi se tu, kazao je, o "garaži, golfu na Srđu, marini na Lapadskoj obali". Precizirao je kako ne misli da će takav biti i ovaj projekt, ali i dodao kako treba biti oprezan.

Javni uvid traje 15 dana, zaključno do 22. prosinca, svaki radni dan od 08:00 do 16:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik.