Utorak, 25 Srpanj 2017 14:31

DURA: Tržnica poljoprivrednih proizvoda

U Dubrovniku, na platou pokraj žičare na Srđu, 27. srpnja 2017. održat će se tržnica poljoprivrednih proizvoda. Sajam će okupiti male proizvođače, a radno vrijeme sajma je od 9:00 do 21:00 sati. Na sajmu će se predstaviti proizvodi proizvođača iz dubrovačke regije poput marmelade od mandarina, prirodnih sokova, arancina, bruštulanih mjendula, smokvenjaka, a isti će se moći i kupiti.

U sklopu sajma, u Lazaretima, održat će se i koncerti grupe “OPG” s početkom u 23:00 sata. Ulaz na koncert je besplatan.

Sajam i koncert dio je projekta AGROBIZNIS - oplemenjivanje poljoprivredne baštine u prekograničnoj Dubrovačko-hercegovačkoj regiji koji za cilj ima uspostaviti stalnu komunikaciju između poljoprivrednih proizvođača i konzumenata poljoprivrenih proizvoda. Kako bi se ovaj cilj ostvario, Europska unija kroz instrument za predpristupnu pomoć (IPA) u okviru Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina financira dvogodišnji projekt s oko 350.000 eura. Zahvaljujući ovim sredstvima kroz projekat će se raditi na jačanju unutarnjih kapaciteta u obje regije i podizanju svijesti o postojećim vrijednostima tradicionalnih i autohtonih proizvoda.

Implementaciju projekta u Hrvatskoj vodi Grad Dubrovnik u partnerstvu s Razvojnom agencijom grada Dubrovnika DURA-om, Informestom - partnerom iz Italije, Kinookusom i Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. U Bosni i Hercegovini vodeći partner je Općina Ravno, a partneri Okusi Hercegovinu i Oxfam, a uz stručnu pomoć Poljopivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Aktivnosti projekta imaju za cilj jačanje unutarnjih kapaciteta u obje regije, podizanje svijesti o postojećim vrijednostima tradicionalnih i autohtonih proizvoda. Proizvodni resursi u Popovom polju i Dubrovačkoj regiji, nakon mapiranja, stručne i znanstvene obrade, će se objediniti, standardizirati, brendirati, napraviti prepoznatljivim za tržište na koje će se plasirati. Uvođenje u proizvodnju inovativnih metoda koje su planirane projektom, voditi će ka povećanju količine i kvalitete prinosa, a samim tim povećati konkurentnost na tržištu. Formiranjem mreže u koji će ući svi zainteresirani iz sektora proizvodnje hrane i sektora turizma olakšat će pristup regionalnom i EU tržištu. Izradom „Vodiča za farmere“, „Vodiča za investitore“, usvajanjem EU regulative vezane za poljoprivrednu proizvodnju sudionici projekta će imati smjernice za daljnji rad na poboljšanju tržišnih odnosa u regiji.

Svi ste pozvani!
trznica2DURA