Petak, 25 Studeni 2022 12:51

Franković otkrio što su građani predložili za proračun

Piše:
Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković Foto: dpp

Prije negoli ga je predstavio javnosti i prije negoli ga usvoji Gradsko vijeće, gradonačelnik Mato Franković prijedlog proračuna za 2023. godinu, koji je planiran na iznos od 86,5 milijuna eura, uputio je u javno savjetovanje. Drugim riječima, Franković je građanima pružio priliku da predlože neke od projekata.

Kad su u pitanju projekti koji će omogućiti građanima sudjelovanje u kreiranju gradskog budžeta, kao najvažniji projekt u 2023. Franković je istaknuo participativno budžetiranje.

- U 2023. kreće puna implementacija participativnog budžetiranja. Naši sugrađani započet će s procesom glasanja po kotarima i mjesnim odborima za projekte i ta će proces trajati cijelu godinu da bi proračun za 2024. bio kreiran prema tim rezultatima, prema izjašnjavanju građana. Način na koji je grad razvio taj projekt jedinstven je i sigurno najbolji u Hrvatskoj. Otišli smo i korak dalje i nastavljamo i u idućoj godini s participativnim budžetiranjem u sedam gradskih škola gdje djecu učimo što je to participativno budžetiranje i kako promijeniti neke stvari u školi. Participativno budžetiranje će promijeniti stvari i u mjesnim odborima i gradskim kotarima i to je sjajna priča koja će itekako zaživjeti u 2023. godini. - najavio je Franković te se osvrnuo na prijedloge koji su građani uputili na proračun.

- Stiglo je sedam, osam prijedloga. Većina se odnosila za osiguranje sredstava za određene projekte. Grad kao jedinica lokalne samouprave nije obvezan provoditi javno savjetovanje, ni državni proračun ne ide na javno savjetovanje. - rekao je te iznio što su predlagali građani.

- Bilo je prijedloga za izgradnju kanalizacijske i vodoopskrbne mreže, ali ti projekti nisu u djelokrugu grada već Vodovoda i izvodit će se kroz projekt Aglomeracije Dubrovnik.- rekao je Franković.