Subota, 10 Prosinac 2022 18:49

Franković pojasnio kako kani financirati rad gradskih kotara i mjesnih odbora

Piše:
Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković Foto: dpp

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća, na kojoj je usvojen proračun za 2023., vijećnica SJG Petra Marčinko amandmanom je tražila da se sredstva za rad gradskih kotara i mjesnih odbora povećaju za 200 tisuća eura, što bi u konačnici bio iznos od 332.723 eura. Marčinko, naime, smatra kako bi se navedenim sredstvima financijski, ali i organizacijski ojačao rad gradskih kotara i mjesnih odbora, koji bi s određenim sredstvima mogli planirati i realizirati manje komunalne projekte.

Iako se s vijećnicom Marčinko složio kako ulogu kotara i mesnih odbora treba jačati, Franković je njezin amandman odbio. Istaknuo je naime, kako se već izrađuje dokument prema kojem bi se putem sustava e-riznice doznačavala sredstva za kotare i mjesne odbore. stva za rad.

- Gradski kotari i mjesni odbor su vrlo biti i više puta smo istaknuli njihovu važnost i ponosan sam što je na protekle izbore izašao veliki broj kandidacijskih lista jer smo im posljednje četiri godine dali priliku da budu vidljivi, da budu bitni, a mogli smo ih ignorirati kao nekad prije. Uistinu smo bili i ostat ćemo maksimalni partner gradskim kotarima i mjesnim odborima jer oni najbolje znaju što je najvažnije. - kazao je Franković.

Kad je u pitanju raspodjela sredstava na višoj razini od simbolične, a kako bi članovi vijeća kotara i mjesnih odbora zaista mogli i raditi, odnosno realizirati neke od projekata, Franković je istaknuo kako se po modelu grada Rijeke, sredstva prema kotarima i mjesnim odborima mogu doznačavati kroz sustav e-riznice, na čemu se u gradskoj upravi već radi.

- Naš Statut nije usklađen sa zakonskim aktima i računi koje su kotari i mjesni odbori nekada imali, više ne postoje. Kontaktirali smo neke gradove poput Rijeke su nam kazali kako su račune za kotare izbrisali jer je uveden sustav riznice. Mi po modelu Rijeke pripremao dokument kroz koji ćemo definirati kako i na koji način ćemo ubuduće osigurati sredstva kotarima putem sustava e-riznice. Naime, za svaku utrošenu kunu je odgovorna jedna osoba, ja i ne može kotar imati svoj račun i trošiti novce, a da ja budem odgovoran za to. Sustav je tako posložen, ali ćemo s novim dokumentom definirati kako će stvari funkcionirati. Regulirat ćemo čak i donacije prema kotarima.- kazao je Franković.

Grad, naglasio je, mora poticati participativno budžetiranje.

- Naš najveći zadatak je motivirati nositelje vlasti u gradskim kotarima i mjesnim odborima da budu aktivni sudionici, a to baš i nisu bili dosad. Na radionice bi došlo par ljudi. Vjerujem da ćemo kad donesemo odluke koje su potrebne zajedno raditi na tome da sustav profunkcionira. - rekao je Franković.