Ponedjeljak, 29 Kolovoz 2022 19:30

Grad Dubrovnik: U Solitudu postavljeni skalini za ulazak u more

Grad Dubrovnik: U Solitudu postavljeni skalini za ulazak u more Foto: Grad Dubrovnik

Kako bi se olakšao pristup moru slabije pokretljivim osobama, Grad Dubrovnik je postavio skaline kraj Ronilačkog kluba Dubrovnik u Solitudu. Navedeno je realizirano na traženje građana, a skaline su izrađene prema uputama specijalne bolnice Kalos te se planiraju postaviti još jedne u Zatonu.

Za ovu kupališnu sezonu nabavljena su ranije i dva nova liftera za osobe s invaliditetom i teško pokretljive osobe, od kojih je jedan postavljen na plaži u Donjem Čelu na Kalamoti, a drugi u Zatonu kod tamošnjeg Dobrovoljnog vatrogasnog društva. Osim toga, postavljeni su i već prethodno nabavljeni lifteri na kupalištima Copacabana i Solitudo (Mandrač), na Lopudu, u Suđurđu na Šipanu te Zatonu Velikom.

Sadržaj Grada Dubrovnika