Petak, 28 Travanj 2023 21:44

Grad postao vlasnik ljetnikovca Bunić - Kaboga; građani prvi put direktno uključeni u izradu GUP-a; završena obnova zgrade OŠ Marina Getaldića

Grad Dubrovnik nastavlja podupirati rad Medicinsko – biokemijskog laboratorija u Mokošici. U prošloj godini za otoke je izdvojeno 250 000 eura. Prvi put u Hrvatskoj, upravo u Dubrovniku, građani su uključeni u izradu GUP-a i PPU-a.

GRAD DUBROVNIK NASTAVLJA PODUPIRATI RAD MEDICINSKO – BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA U MOKOŠICI

Radi nastavka osiguravanja zdravstvenog nadstandarda i pružanja adekvatne razine zdravstvene usluge za građane, Grad Dubrovnik i u 2023. nastavlja suradnju s Medicinsko biokemijskim laboratorijem Ivanke Maldini u naselju Mokošica.

Naime, radi pružanja laboratorijskih usluga primarne razine, Grad Dubrovnik već petu godinu, od 2018., preuzima trošak bruto plaće laboranta te ostalih materijalnih i režijskih troškova za rad pogona smještenog u ambulanti, a sve kako bi stanovnici najvećeg gradskog naselja Mokošice mogli svih pet radnih dana u tjednu, izvaditi krv i predati uzorke.

Realizacija usluge kroz godine se pokazala izrazito korisnom i važnom, poglavito tijekom razdoblja pandemije COVID-19, a nastavak djelovanja biokemijskog laboratorija omogućit će odgovarajuću zdravstvenu zaštitu te brzo obrađivanje i utvrđivanje eventualnih zdravstvenih poteškoća za više od 10 tisuća stanovnika koji žive na ovom području.

U gradskom proračunu, sukladno novom Ugovoru o suradnji, za ovu namjenu od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine planirani iznos je 17.519,00 eura, dok je od 2018. do 2023. godine za djelovanje medicinsko biokemijskog laboratorija izdvojeno ukupno 74.324,77 eura (560 tisuća kuna).

Iako zdravstvena skrb nije u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, ova gradska uprava kroz brojne potpore, donacije i projekte kontinuirano pomaže rad zdravstvenih ustanova u vidu stvaranja najboljih uvjeta za liječnice, liječnike i ostale medicinske i stručne djelatnike, stavljajući u središte kvalitetu života i zdravlje svih građana.

GRAD DUBROVNIK ZA OTOKE U 2022. IZDVOJIO 250 000 EURA

Grad Dubrovnik je u protekloj 2022. godini u različite projekte i programe na otocima na svom administrativnom području uložio oko 1,9 milijuna kuna, odnosno oko 250 tisuća eura.

Najveći dio ovog iznosa, 480 tisuća kuna, izdvojen je za poboljšanje prometne dostupnosti otoka Koločepa. Grad Dubrovnik već duži niz godina subvencijama pomaže nesmetano odvijanje cjelogodišnje neprofitabilne lokalne brodske linije na relaciji Dubrovnik - otok Koločep i to dva puta dnevno, kako bi se stanovnicima otoka, posebice učenicima, studentima, onima koji u gradu rade te umirovljenicima učinio lakše dostupnim Dubrovnik kao županijsko i administrativno središte.

Značajna sredstva, iznos od 368 tisuća kuna, uložen je u unapređenje zdravstvene zaštite na Elafitskim otocima. Tako je za rad ambulante na otoku Koločepu, za sufinanciranje plaće liječnika, isplaćeno 138 tisuća kuna, dok je za punkt pripravnosti hitne medicine na Elafitima osiguran iznos od 230 tisuća kuna.
Bitno je poboljšana i javna rasvjeta na Elafitima, gdje je ugradnjom 31 solarne ulične svjetiljke proširena mreža javne rasvjete na otoku Lopudu. Projekt je vrijedan 357 tisuća kuna, od čega je polovica sredstava sufinancirana od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Na Koločepu je postavljeno 17 novih stupnih mjesta javne rasvjete, vrijednosti 204 tisuće kuna te na Šipanu 7 novih stupnih mjesta sa solarnim svjetiljkama u LED tehnologiji, vrijednosti 53 tisuće kuna.

Za mjesta Suđurađ i Šipanska Luka, Grad Dubrovnik je osigurao građevinski materijal za uređenje lokalnih puteva, u vrijednosti 95 tisuća kuna. Ujedno je sa 44 tisuće kuna financirana projektna dokumentacija za uređenje šumsko-edukacijske staze u Suđurđu. Na otocima Koločepu i Šipanu organizirana je i akcija ''Zelena čistka'' za uklanjanje otpada odbačenog u prirodu.

Financirani su i brojni kulturni i zabavni programi, od Ljetne škole filma na Šipanu do koncerata, festivala, kazališnih predstava.

Od ostalih ulaganja potrebno je istaknuti i važne infrastrukturne radove na izgradnji kanalizacijskog sustava, u izvedbi Vodovoda Dubrovnik, vrijedne 12 milijuna kuna, koji se nastavljaju i kroz ovu godinu. Vodovod je, ujedno, krajem prošle godine potpisao i ugovor o sufinanciranju izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Suđurađ na Šipanu, vrijednosti 13,9 milijuna kuna, na kojem bi radovi trebali uslijediti nakon što se provede javna nabava.

Prošle je godine završen i veliki infrastrukturni projekt rekonstrukcije rive Donje Čelo na Koločepu, vrijedan oko 30 milijuna kuna, financiran iz EU fondova u iznosu od 85 posto, dok je ostatak financiran sredstvima iz državnog proračuna.

GRADONAČELNIK U OBILASKU NOVE ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE MARINA GETALDIĆA

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković, biskup dubrovački mons. Roko Glasnovićć i predsjednik Zaklade Caboga Stiftung Ivo Felner obišli su novu zgradu Osnovne škole Marina Getaldića u Ulici Ilije Sarake.

Radovi obnove, uređenja i adaptacije objekta izvedeni su zahvaljujući vrijednoj donaciji Zaklade Caboga Stiftung, a nekadašnju palaču omeđenu ulicama Ilije Sarake i Pobijana za potrebe organiziranja osnovne škole Gradu je na korištenje bez naknade ustupila Dubrovačka biskupija.

tjedni280423 3 min

Predstavnici donatora izrazili su zadovoljstvo realizacijom projekta koji je osmišljen i temelji se na ideji revitaliziranja zapuštenih objekata unutar zidina s konceptom „povratka stalnog života“ u Grad, a zahtjevni radovi adaptacije palače u školu usklađeni su i s Planom upravljanja jer je upravo revitalizacija povijesne jezgre jedna od važnih odrednica Plana.

Nakon opremanja novog objekta i, u manjoj mjeri, školske zgrade Centar, a što se očekuje u lipnju ove godine, nova škola u povijesnoj jezgri otvorit će vrata za prve male korisnike s početkom nove školske godine. Opremanje potrebnom nastavnom i ostalom školskom opremom također je financirano sredstvima Zaklade. U novom objektu OŠ Marina Getaldića izvodit će razredna nastava od 1. do 3. razreda, čime će se u i ovoj školi steći uvjeti za uvođenje jednosmjenske nastave za sve učenike.

Podsjetimo, radove na obnovi, adaptaciji i uređenju Osnovne škole Marina Getaldića na dvije lokacije izvela je tvrtka Alfaplan građenje d.o.o., dok je nadzor bila zadužena tvrtka Struktura projekt. U realizaciji ovog projekta značajna je bila suradnja s Ministarstvom kulture i medija RH te s Konzervatorskim odjelom u Dubrovniku.

PRVI PUT U HRVATSKOJ GRAĐANI UKLJUČENI U IZRADU GUP-a I PPU-a

Nakon što su prethodno održani inicijalni sastanci s predstavnicima gradskih kotara i mjesnih odbora, a sve u cilju aktivnog uključivanja javnosti u proces izrade sveobuhvatnih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja i Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika, održane su fokus grupe stručnih izrađivača PPU-a i GUP-a s predstavnicima građana. Ovo je prvi put u Hrvatskoj da se na ovakav način, direktnim uključivanjem građana, radi na pripremi prostorno-planske dokumentacije koja će definirati budući urbani razvoj grada.

U sklopu izrade Sociološke studije za Izmjene i dopune PPU-a i GUP-a Grada Dubrovnika održane su četiri fokus grupe kao ključni dio participativnog procesa za potrebe izrade dokumentacije. Vodila ih je dr. sc. Jana Vukić, voditeljica istraživanja i predstavnica izrađivača Sociološke studije, uz prisustvo stručnih izrađivača Izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a iz tvrtke Urbanistica d.o.o.

Sastanci su tako održani s gradskim kotarima, mjesnim odborima, predstavnicima udruga civilnog društva i lokalnim stručnjacima te upravnim odjelima Grada Dubrovnika za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu.

Participacija javnosti zbog svoje važnosti u složenom procesu izrade prostornih planova Grada Dubrovnika osmišljena je kao proces prikupljanja relevantnih podataka za naručitelja i izrađivača izmjena i dopuna. Ciljevi ovih fokus grupa su identificirati ključne aspekte zaštite prostora, prirodne i kulturne baštine uz omogućavanje održivog razvoja i kvalitete života, kako bi se identificirane potrebe u prostoru uvrstile u prijedloge izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a Grada Dubrovnika.

Novi prostorno planski okvir osigurat će skladnost gradnje i poštivanje kulturno-spomeničke baštine Dubrovnika s jedne te s druge strane omogućiti razvoj grada definiranjem novih zona urbanog življenja i stanovanja.

Grad Dubrovnik je tijekom 2020. i početkom 2021., u jednoj jednostavnijoj proceduri, proveo postupak izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a Grada Dubrovnika. Tada je u Odredbe za provođenje ugrađen set mjera i restriktivnijih odredbi koje za cilj imaju doprinijeti unaprjeđenju stanja u prostoru. Odmah potom uslijedio je novi, bitno složeniji postupak sveobuhvatnih izmjena i dopuna. Ugovori za izradu novog PPU-a i GUP-a potpisani su u rujnu 2022. godine. Proces koordinira Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika.

POTVRĐENA USPJEŠNOST PRIJAVE GRADA DUBROVNIKA NA ITU MEHANIZAM

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske prihvatilo je kao uspješnu prijavu Grada Dubrovnika na Poziv za urbana područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027., putem kojeg će Dubrovnik i okolne općine imati na raspolaganju 22 milijuna eura za realizaciju strateških projekata.

Naime, Ministarstvo je izvršilo pregled i provjeru prihvatljivosti prijave Grada Dubrovnika od 10. veljače 2023. te je utvrđeno kako su ispunjeni svi uvjeti, odnosno kriteriji prihvatljivosti definirani Pozivom.  Ukupna sredstva koja će kroz ovaj mehanizam biti na raspolaganju za 22 urbana područja u Republici Hrvatskoj iznose 681,28 milijuna eura. Odlukom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Urbano područje Dubrovnik s Gradom Dubrovnikom kao gradom središtem te općinama Dubrovačko primorje, Župa dubrovačka i Konavle kao sastavnicama uspostavljeno je u srpnju 2021.

Grad Dubrovnik pripremio je potpunu dokumentaciju za niz projekata koji se planiraju financirati sredstvima iz dostupnih fondova Europske unije, među ostalima i iz ITU mehanizma. Jedna od ključnih investicija je Park 'n' Ride sustav na području Pobrežja čime bi se prometno rasteretilo uže gradsko područje. Ističe se i nabavka električnih vozila kroz projekt „Elektrifikacija i digitalizacija javnog autobusnog prijevoza“ te ulaganja u zelenu infrastrukturu. Tako se među projektima izdvajaju i rekonstrukcije parka u Pilama, prostora oko Platane na Brsaljama i Parka Gradac, čime bi se ozelenio i potpuno krajobrazno preuredio prostor od Pila do Boninova.

Prijavi je prethodila izrada Strategije razvoja Urbanog područja Dubrovnik usvojena od strane Koordinacijskog i Partnerskog vijeća te je prošla proces savjetovanja s javnošću, a koja je preduvjet svih ulaganja kroz ITU mehanizam.

GRAD DUBROVNIK POSTAO VLASNIK LJETNIKOVCA BUNIĆ - KABOGA

Grad Dubrovnik postao je u cijelosti vlasnik ljetnikovca Bunić - Kaboga. Ugovor o prijenosu vlasništva potpisali su danas u Zagrebu gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković i ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda Boris Mostarčić.

Na inicijativu Grada Dubrovnika, formalizirana je odluka Vlade Republike Hrvatske o prijenosu prava vlasništva na nekretnini Hrvatskog restauratorskog zavoda u korist Grada Dubrovnika, bez naknade. Ugovorom o darovanju od 17. svibnja 2018. godine Grad je prethodno preuzeo dvije trećine suvlasničkog prostora i time postao većinski vlasnik, dok je prizemlje objekta nastavio koristiti Hrvatski restauratorski zavod.

tjedni280423 1 min

Hrvatski restauratorski zavod svoju djelatnost će nastaviti obavljati u primjerenijem prostoru u Gružu, u suvremeno obnovljenoj zgradi Državnog arhiva u Dubrovniku gdje su uređene dvije restauratorske radionice.
Ljetnikovac je u potpunosti obnovljen donacijom Batahovina Foundation u iznosu od tri milijuna eura, a prijenosom prava vlasništva Gradu omogućit će se bolje i svrsishodnije upravljanje ljetnikovcem koji će i dalje biti korišten za različite javne, kulturne i društvene namjene.

UREĐENO IGRALIŠTE „NOVA MOKOŠICA – NAŠ DOM”

Završeni su radovi uređenja sportskog igrališta "Nova Mokošica - Naš dom". Na sportskom terenu u potpunosti je asfaltirana podloga nakon čega su ponovno iscrtane crte za mali nogomet i košarku, a postojeći zidovi i tribine nanovo su obojeni. Golovi za mali nogomet u cijelosti su popravljeni i obojeni, na golovima i na koševima su postavljene nove mrežice te su sanirane rupe u zaštitnoj ogradi.

tjedni280423 2 min
Investiciju vrijednu 27.972,70 eura s uključenim PDV-om izveo je ugovorni izvođač tvrtka Tehnogradnja d.o.o., sukladno ugovoru o redovnom održavanju dječjih igrališta i sportskih terena na području Grada Dubrovnika.

Grad nastavlja s utvrđenim programom uređenja sportskih i dječjih igrališta, a sve kako bi najmlađi sugrađani imali adekvatne vanjske prostore za rekreaciju, zabavu, igru i druge brojne aktivnosti. Za ovu namjenu u ovogodišnjem proračunu osigurano je približno 160 tisuća eura.

Sadržaj Grada Dubrovnika