Srijeda, 23 Lipanj 2021 21:17

Hotel Croatia izdvaja se iz Jadranskih luksuznih hotela

Jadranski luksuzni hoteli d.d. ( Adriatic Luxury Hotels ) kao jedan od lidera luksuznog hotelijerstva u Hrvatskoj, a kako bi bili u mogućnosti ostvariti nove strateške ciljeve, odlučili su se na izmjenu u strukturi svog portfelja. Hotel Croatia, zajedno s pripadajućom imovinom, odvaja se od Jadranskih luksuznih hotela d.d. na način da se imovina prenosi na novo društvo koje se osniva - Hotel Croatia d.d. Tako bi provedbom ove statusne promjene postojala dva dionička društva - Jadranski luksuzni hoteli d.d. i Hotel Croatia d.d., a dovršetak procesa se očekuje krajem kolovoza 2021. - piše danas u priopćenju Jadranskih luksuznih hotela.

Nadalje iz JLH navode: „Nastavljajući dosadašnju poslovnu politiku, Jadranski luksuzni hoteli d.d. ( Adriatic Luxury Hotels ) ostaju usmjereni na tržište luksuznog hotelijerstva i to je ključni element i budućih ciljeva Društva. Izdvajanje hotela Croatia omogućuje novoosnovanoj tvrtki, Hotel Croatia d.d., iskorištavanje punog potencijala i kompetitivnost na novim tržištima, a očekuje se da će isto pridonijeti i disperziji rizika oslanjanja primarno na tržišnu nišu visoko platežnog turizma. Svi zaposlenici čiji će ugovori o radu biti preneseni na novo društvo, zadržavaju sva prava iz radnog odnosa koja su stekli do dana prenošenja ugovora o radu, a novo društvo preuzima kao poslodavac sva prava i obveze iz prenesenih ugovora o radu u neizmijenjenom obliku i opsegu i to s danom nastupa pravnih posljedica prijenosa.”

„Jadranski luksuzni hoteli d.d. će i nakon dovršetka procesa nastaviti upravljati Hotelom Croatia, odnosno novoosnovanom tvrtkom”, napominju iz JLH.

dpp