Subota, 17 Rujan 2022 12:38

I u Župi se spremaju za novu odluku o odvozu otpada

Piše:
I u Župi se spremaju za novu odluku o odvozu otpada Foto: JP / Manfred Richter / Pixabay

U Općini Župa dubrovačka planiraju na idućoj sjednici Općinskog vijeća predložiti na usvajanje Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, nakon čega će se u dogovoru s Čistoćom Dubrovnik, koja vrši usluge odvoza otpada na području ove općine, organizirati novi način i formirati cijena sakupljanja komunalnog otpada. Stoga je za očekivati da će cijene i način biti kao na području Grada Dubrovnika, a o čemu smo već pisali OVDJE.

- Obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te izdvojenih vrsta komunalnog otpada s područja Općine Župa dubrovačka povjereno je Čistoći d.o.o. Dubrovnik. Trenutno se na području Općine Župa dubrovačka miješani komunalni otpad odvozi s 57 sabirnih mjesta. Na području se nalazi i 13 zelenih otoka sa spremnicima za papir, staklo i plastiku. Od svibnja ove godine započelo je s radom i mobilno reciklažno dvorište koje se svakih 15 dana premješta u jedno od pet nasalja i to Čibača, Mandaljena i Zagruda, Kupari, Soline i Donji Brgat. – pojasnila je Josipa Gašpar Deranja, viša savjetnica za zaštitu okoliša u općinskom Odsjeku za zaštitu okoliša i prostorno uređenje, dodajući kao je sukladno sporazumu s Gradom Dubrovnikom stanovnicima Općine Župa dubrovačka omogućeno i korištenje reciklažnih dvorišta Pod Dubom i u Mokošici.