Petak, 21 Srpanj 2017 22:20

„Inter line“ štapovi su idealni za „sabiki“

Piše:

Karakteristike ribolovnih štapova ovise o velikom broju čimbenika, više ili manje važnih. Kod štapova s provodnicima, između ostalog u znatnoj mjeri i od toga koliko pri opterećenju zakrivljenost štapa prati zakrivljenost strune na njemu. Što su te dvije zakrivljenosti sličnije, to je veća iskorištenost najvažnijih osobina štapa - snaga i elastičnost. No, ma koliko provodnika bilo na takvom štapu te dvije zakrivljenosti nikad neće biti identične. S druge strane, više provodnika znači teži i skuplji štap. Zbog svega toga  na štap se postavlja manji broj provodnika, tek toliko da omogući dobro iskorištenje mogućnosti štapa, uz prihvatljivu cijenu i težinu.

Identičnu zakrivljenost, odnosno optimalno iskorištenje svih dobrih osobina, uz najmanju težinu, štap može imati samo kad struna prolazi kroz njegovi sredinu. Takav  štap, poznat pod imenom „inter line“, proizvođači nastoje izraditi još od davne 1880. godine, ali su tek posljednja dva desetljeća uspjeli svladati veći dio problema koje ih priječe u tome.
DSC09079 Ivan BabicJedan od većih, još neriješenih problema je izgled i način postavljanja role na štap. Zbog njih struna u štap ulazi manje ili više dalje od role, ovisno je li ona klasična, stacionarna, ili multiplikator. To znači da se do mjesta ulaza zakrivljenosti štapa i strune ne poklapaju, ali je to odstupanje zanemarivo. Postavljanje rola na kraj štapa, čime bi se postiglo da struna prolazi cijelom njegovom dužinom, odnosno identična zakrivljenost, zahtijevalo bi promjenu njihovih konstrukcija, što je neisplativo, ali, što je još gore, i uzrokovalo poremećaj ravnoteže cijelog sistema.

Najbolje rješenje svih tih problema, barem za sada, je upotreba bacačkih nisko profilnih multiplikatora. Struna s njih u štap ulazi pod najmanjim kutom pa mogu biti postavljeni vrlo blizu ulaza, odnosno dalje od kraja štapa. Zbog malog kuta ulaza mali je otpor trenja. Naime, zbog pregiba strune na mjestu ulaska u štap javlja se povećani otpor trenja, pogotovo kas je na štapu stacionarna i klasična multiplikator rola. Isto se događa i na vrhu štapa. Otpori se smanjuje tako da se ti otvori prave od materijala za izradu prstena provodnika struna, a otvor na vrhu štapa i u oblika lijevka.

I samo provlačenje strune kroz štap dosta je težak i kompliciran posao. Otpor koji struna pruža pri povlačenju još je izraženiji pri zabacivanju, čime se smanjuje domet i onemogućava ribolov tankom strunom koja se lijepi za stjenku štapa kada se ovlaži. Zato se još uvijek ne prave „inter line“ štapovi namijenjeni dalekom bacanju. Problem se samo ublažava ubacivanjem specijalnih prstenastih provodnika unutar štapa koji smanjuju otpor strune. Za značajnije smanjenje tog otpora trebao bi se povećati njihov broj, ali bi se time povećala i težina te cijena štapa. Ipak, kako takvi provodnici ne trebaju biti na nožicama, oni su znatno lakši od klasičnih vanjskih.

Unatoč spomenutim i još nekim, manje važnim nedostatcima, „inter line“ štapovi su sve prisutniji na tržištu. Proizvode ih renomirane tvrtke kao dokaz svoje tehnološke superiornosti. Svima im je zajedničko da su jednodijelni te da su namijenjeni ribolovu iz plovila- pendulom i bulebtinom. Posljednjih nekoliko godina osobito ih rado koriste za lov skosavanjem „sabiki“ varalicama. Između ostalog i zato što se izvan upotrebe završnjak s tim varalicama jednostavno uvuče u štap i tako sprečava zapinjanje njegovih brojnih udica za dijelove plovila, ostalog pribor te ribolovca.
DSC09083 In line stapDSC09084 In line stapDSC09088 In line stap