Petak, 20 Listopad 2017 13:27

Na pagra s obale

Piše:

Od krupnih i cijenjenijih riba našeg mora u njegovom južnom dijelu pagar je česta lovina. Kao i na ostalim dijelovima Jadrana tu ga udičari skoro isključivo love iz plovila, ali kao nigdje drugdje pagra je tu moguće vrlo uspješno loviti i s obale.

Naime, taj dio Jadrana je područje s najviše obale uz koju obitava pagar - onom koja se naglo ruši u dubinu s nekakvih desetak metara u samom kraju pa na tridesetak metara u dometu odbačaja ribolovaca. To su najčešće istureni rtovi, odnosno ponte koje gledaju na otvoreno more. Dobrih lovnih pozicija najviše je na Visu, Lastovu i Mljetu te na obalama Konavovskih stijena, Prevlake i Pelješca. Većina dobrih pozicija su vrlo nepristupačne i teško prohodne, ali uz malo više volje i truda ipak su dohvatljive.

Na tim terenima se najčešće love primjerci od pola do dva kilograma, ali nisu rijetki ni kapitalni. Zbog toga pribor mora kvalitetan. Za ovakav ribolov, poznat kao „rock fishing“, odnosno ribolov sa stijena, najprikladnija je oprema za „surf fishing“, odnosno ribolov dalekim bacanjem s položite obale.
pagDSC01704Štap za takav ribolov treba biti dugačak barem 3,6 m najbolje oko 4,2 metra, velike težine bacanja, od 150 do 250 grama, snažne konstrukcije i elastičan, teleskopski ili još bolje trodijelni. I rola mora biti velika te jaka, pritom niskog prijenosa, od oko 4,3: 1, te poteza od barem jednog metra pri jednom okretaju ručice, najbolje veličine 10.000 do 14.000. Samo je s takvim priborom moguće daleko odbaciti mamac, gubitak olovnice i završnjaka (sistema, predveza) zbog zapinjanja svesti na minimum te uspješno kontrolira riba prilikom izvlačenja.

Kako se lovi na vrlo abrazivnom dnu česta su kidanja i osnovne strune, a ne samo završnjaka. Zato je na kalem umjesto „PE“ višenitke bolje namotati jeftiniji najlon, ali obvezno kvalitetan. Debljina mu ne bi trebala biti manja od 0,40 mm, a najbolje je da bude 0,50 mm, ne samo zbog mogućnosti velikih oštećenja nego i ulova velikih riba.

Završnjak,zapravo samo jedan privez dužine metar dva najbolje je izraditi od „FC“, fluorougljika tek malo tanjeg od osnovne strune na koju se spaja pomoću vrtilice. Na kraju završnjaka treba biti jaka, ali elastična udice, obvezno kratka, oblika „Beak“ili „Cyrcle“, veličine 2/0 do 5/0, odnosno širine luka 15 do 21 mm, ovisno o očekivanoj veličini plijena.
pagP4124Olovnica, težine 50-100, pa čak i 200 grama, ovisno o potrebi, može biti klizna ili pomoću kopče postavljena na vrtilicu koja spaja osnovnu strunu i završnjak.

Od opreme je još neophodno imati i držače štapova jer su napadi pagra rijetki pa je nepotrebno štap stalno držati u rukama, a i loviti je najbolje s dva ili tri probora. Najbolje je koristiti jednodijelne držače jer je na škrapastoj obali teško naći mjesta za „tripod“, a još teže za „rod-pod“. Štapovi se nikako ne smiju zabijati u škrape jer se mogu oštetiti.

Najbolji mamci za lov pagra su veliki morski i crv goli štrcaljac, svježa cijela srdela i glave lignje ili lignjuna. Na njih će zagristi i zubatac,veliki sarak i pic, ali u ovo doba godine često i ovrata. No, kad je u lovnoj zoni puno sitne ribe najbolje je loviti krakom hobotnice jer njega ribice ne mogu „obrstiti“ prije nego ga ugleda koja krupna riba.

Potez pagra je iznenadan i vrlo snažan pa je štapove potrebno dobro uglaviti i osigurati od izlijetanja iz stalka pri napadu. Za razliku od zubaca, na koga podsjeća po silini prvog napada, pagar se i kasnije žestoko bori. Ulovljenog, pogotovo većeg, najsigurnije je prihvatiti mrežnom prihvatnicom, jankom.

Za lov pagra opisanim načinom najprikladnije vrijeme oko prve i zadnje četvrti mjeseca, posebice u vrijeme izmjene plime i oseke, a dobrom ulovu pridonose vjetrovi iz južnog kvadranta, a u manjoj mjeri kad je bura te maestral.