Petak, 25 Kolovoz 2017 11:01

Najčešće greške zbog kojih se gubi već ulovljena riba i kako ih izbjeći

Piše:

Svakome se ribolovcu udičaru sigurno barem jednom dogodilo da na dohvat ruke izgubi naizgled pravilno zakačenu i korektno zamaranu ribu. Ponekad je to zbog loše sreće, ali češće je u pitanju sitnija ili krupnija greška koju ribolovci, kad već ribu vide u rukama, svjesno ili nesvjesno počine u odlučujućoj fazi borbe. Opisat ćemo nekoliko grešaka koje udičarima najčešće zagorče lov sa štapom i rolom, a koje se, uz malo koncentracije i prakse, mogu uspješno ukloniti s liste loših navika.

Najčešća greška, koja se ne događa samo početnicima, odnosi se na maksimalno pritezanje kočnice role u trenutku kad je zamorena riba na površini, blizu prihvatnice (janke) ili ruke. Ta greška biva fatalna u lovu riba koje na površini čine posljednji, najžešći pokušaj da se spase. Tako čak i osrednji sarak ili pic mogu pokidati jaku strunu, posebice neelastičnu PE višenitnu.

Mala raspoloživa radna dužina strune, združena s visoko podignutim vrhom štapa, u kombinaciji s očajničkim trzajem ribe koja se uplašila prihvatnice ili dodira dna pri obali, dovode do kidanja strune i gubitka ulova. Da bi se to izbjeglo, kočnicu u toj fazi ne smije se stezati nego popustiti, a kalem valja kontrolirati kažiprstom ruke kojom se drži štap. Na svaki nagovještaj bijega treba pomaknuti prst i pustiti ribu da izvuče malo strune, sve dok se ona ne izvrne na bok i ispliva na površinu. Tek tada je treba privući i prihvatiti.

F16080
Druga tipična greška također se odnosi na završnu fazu borbe s ribom. Naime, događa se da kapitalac, bez naizgled vidnog razloga, spadne s udice i otplovi u dubinu. To je posljedica stvaranja velike rane na ustima ribe tijekom duže i oštrije borbe, a što mnogi ribolovci ne uzimaju u obzir. Štoviše, najčešće naknadno počine još jednu grešku, jer ribi na trenutak dopuste da bude na nezategnutoj struni, pa udica, potpomognuta težinom olovnice,lako ispadne.

Česte su i greške pri prihvaćanju riba mrežnom prihvatnicom (jankom). Najčešći uzrok leži u nedostatku odgovarajućeg saka, jer je gubitak neminovan pri pokušaju prihvaćanja kapitalca sakom veličine mreže za leptire. Tada se riba, čiji samo rep uđe u mrežu, odrazi od nje, iskoči i nestane u dubini. Zato je bolje, ako sak nije dovoljno velik, ribu prihvatiti rukom.

Drugi karakteristični slučaj gubitka ribe iz saka događa se u lovu priborom s dvije ili tri udice na priboru. Tada se slobodne udice skoro uvijek zakvače za kakvu prepreku u plićaku, okvir ili mrežicu prije nego riba i uđe u janku. Osobito se to često događa varaličarima, jer u puno slučajeva jedna ili više udica na varalici ostaju slobodne. Taj problem se može znatno umanjiti upotrebom janke kojoj je mrežica plastificirana zbog čega teže zapinje. No, i tada je najsigurnije ribu prihvaćati rukom ili kukom.
DSC09870
Veoma česta greška je proganjanje sakom nezamorene ribe u nastojanju da se prihvati s repa. Tada struna najčešće puca zbog nepodešene snage kočenja.

P5087
No, ne gube ulove samo lovci na kapitalce i krupnije ribe. I oni koji s obale love ribice često pogriješe. Najčešći je razlog tome kombinacija dugog štapa i prihvatnice kratke drške. Pri pokušaju prizemljivanja ribice, tanak najlon puca kad ni maksimalna savitljivost štapa ne osigurava dovoljno manevarskog prostora za prihvat ulova. U takvim situacijama, posebice u slučaju iznenadnog krupnog ulova, bolje je ribu polako nasukati na obalu - ako to njena konfiguracija dozvoljava - i prihvatiti je rukom. Plijen treba nasukati tako da se štap drži paralelno s tlom. Ako se štap drži visoko, riba će pri skokovima, kad se nasuče na suho, s lakoćom pokidati strunu, jer se njena težina tada izravno prenosi na slabu strunu.