Subota, 14 Kolovoz 2021 12:46

Održat će se tematska sjednica Županijske skupštine o Lučinom Razdolju

Piše:

Donošenje odluke o provođenju dopunskoga geološkog i hidrogeološkog istraživanja i to trasiranjem na cjelokupnome lokalitet u planiranoga Centra za gospodarenje otpadom Lučino Razdolje kod Trnovice, jedina je točka dnevnog reda tematske sjednice Županijske skupštine koja će se održati 24. kolovoza.

Naime, novo trasiranje na lokalitetu Županijskog centra za gospodarenje otpadom na Lučinu razdolju već duže vrijeme traže srđevci, a bilo je ono i jedno od njihovih predizbornih obećanja. Tematsku sjednicu tražili su netom što je konstituiana Županijska skupština.

Zahtjev za sazivanjem tematske sjednice podržalo 13 oporbenih vijećnika, a u njemu se navodi kako je argumentirana rasprava o temi Županijskoga centra za gospodarenje otpadom u interesu članova Skupštine i svih žitelja Županije.

Navodi se kako je taj Centar sustav građevina i uređaja za obradu, uporabu ili zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada kapaciteta oko 40.000 tona godišnje, u sklopu kojeg se i postrojenje za obradu građevnog otpada kapaciteta 7.520 tona godišnje za pet gradova i 17 općina u Županiji, a u sklopu kojega je planirana izgradnja šest pretovarnih stanica u Dubrovniku, Metkoviću, Janjini te otocima Mljetu, Lastovu i Korčuli.

U zahtjevu za sazivanjem tematske sjednice, vijećnici podsjećaju kako je lokacija Centra kod sela Trnovice trasirana dva puta, 2008. i 2013. godine te navode kako je 2008.
neosporno utvrđeno da se područje CGO-a Lučino razdolje nalazi u IlI. vodozaštitnoj zoni zbog čega lokacija ne može biti podobna za izgradnju centra.

„Drugi je put 2013. trasiran lokalitet uz sami potencijalni CGO i boja trasera se nije pojavila na promatranim izvorima. Ta druga mikrolokacija, nažalost, nije bila dobro odabrana što je potvrdilo sporije prodiranje trasera i njegovo razlijevanje po površini terena. Nažalost, odluka o prihvatljivost i izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Lučinu Razdolju temelji se na rezultatima tih drugih istraživanja, ne uzimajući
uopće u obzir trasiranje iz 2008. Međutim, treba naglasiti kako ni dobiveni rezultati drugoga trasiranja ne mogu isključiti negativne posljedice po nizvodne
ekosisteme poput prirodnoga rezervata Malostonskoga zaljeva i podzemnih sustava
kojima se prihranjuju izvorišta, od kojih neka i vodoopskrbna, poput Nerezina u Slanome” – navodi se u zahtjevu.

Također stoji kako „trasiranje koje je izvršila tvrtka Geoaqua 2013. godine nije dokazalo vezu s izvorištima, ali to ne znači automatski da te povezanosti na području Lučina Razdolja nema”.

Taj je stav, upozoravaju vijećnici, iznio i predstavnik Hrvatskih voda i član Povjerenstva za postupak provjere utjecaja Centra za gospodarenje otpadom Zdravko Brajović.

Potpisinici zahtjeva za sazivanjem tematske sjednice upozoravaju kako fokusiranje na trasiranje iz 2013. može lako služiti kao paravan za skretanje pogleda s važnih činjenica poput poput one da je mikrolokacija Lučino Razdolje jedno od tri najgore za izgradnju CGO-a na području između Neretve i Konavala na kojem je najveći broj vrtača koje su iznimno propusne.

„Osim ekoloških rizika, novci će biti utrošeni u projekt koji neće biti održiv i kontinuirano će stvarati gubitke koji će se prenijeti na krajnje korisnike. Jednostavno rečeno - plaćat ćemo najskuplje deponiranje otpada u Hrvatskoj. Traži se stoga da županija kao osnivač Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o. iz Slanoga, koja nositelj projekta, temeljem ovlasti iz Zakona o trgovačkim društvima sazove Skupštinu društva i pokrene sve potrebno da se napravi dopunsko trasiranje na cjelokupnome lokalitetu Lučino Razdolje kod sela Trnovice te da za isto odredi i financijska sredstva”. - navodi se u zahtjevu za sazivanjem tematske sjednice Županijske skupštine kojega je podržalo 13 oporbenih vijećnika.