Petak, 03 Ožujak 2023 20:51

Predstavljen prijedlog zone posebnog režima prometa; asfaltirana Zagrebačka; veće plaće u vrtićima

Prije negoli je uputio u javno savjetovanje, gradonačelnik Mato Franković predstavio je nacrt Odluke o uvjetima prometovanja oko Grada, odnosno u zoni posebnog prometnog režima. Asfaltiran je dio ceste u Zagrebačkoj ulici koji je bio najviše oštećen, Zaposleni u vrtićima dobit će veće plaće, a objavljena je i konačna lista prvenstva za stanove za mlade i mlade obitelji u Mokošici.

GRAD DUBROVNIK DONOSI ODLUKU O OGRANIČENJU PROMETA OKO POVIJESNE JEZGRE

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković predstavio je nacrt Odluke o uvjetima ulaza, prometovanja i izlaza vozila iz zone prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni Grada Dubrovnika, od Ilijine glavice do Boninova.

Glavni fokus nacrta Odluke je na potrebama građana, a cilj je postići ravnotežu između svakodnevnog života i gospodarskih aktivnosti te potreba turističkog sektora uz zaštitu zaštićene kulturno-povijesne baštine. Uvođenjem posebnog prometnog režima Grad Dubrovnik će na trajno održiv način riješiti probleme prevelikog prometnog opterećenja u zoni oko povijesne jezgre.

Gradonačelnik Mato Franković naglasio je da se radi o prvoj ovakvoj odluci u Republici Hrvatskoj.

- Ona je posljedično element napora ove gradske uprave da Vlada RH izmijeni Zakon o sigurnosti prometa na cestama, a što je omogućilo Gradu da, u skladu sa smjernicama UNESCO-a, smanji prometno opterećenje u zoni oko povijesne jezgre, a time i negativne utjecaje na spomeničku baštinu.- rekao je Franković.

Istaknuo kako i Plan upravljanja kao jedan od osnovnih ciljeva uključuje smanjenje prometa u kontaktnoj zoni.

Dokument propisuje određene uvjete i pravila tko može ući u zonu posebnog režima, a obuhvaća sve kategorije; gospodarske subjekte i privatne osobe. Radi jednostavnosti i preglednosti, postoje oznake u bojama.

zonapromettjedni030323

Crveno su označeni oni koji u pravilu neće moći prometovati što se odnosi na kamp kućice, kamperska vozila, traktore i slična vozila.

Zelenom oznakom označeni su oni koji uvijek mogu prometovati, ulaziti i izlaziti iz zone – poput javnog prijevoza, mopeda, motocikala, interventnih službi, oružanih snaga, HGSS-a.

Plava oznaka pripast će građanima koji žive u predmetnoj zoni i imaju prijavljeno prebivalište dulje od godinu dana, a žele svojim vozilom prometovati zonom neometano.

Žuta oznaka je za sve ostale, pod uvjetom da imaju reguliran status: PPK, pre-paid parking, parkiralište ili garažno mjesto izvan sustava javnih parkirališta.

Smeđa oznaka rezervirana je za različite kategorije gospodarstvenika. Zbog širine ovog segmenta, razlikuju se gospodarstvenici koji obavljaju prijevoz osoba i tereta jer su njihova vozila stalno na kolniku i u javnom je interesu organizirati njihov ulazak, prometovanje i izlaz iz zone. Važno je za istaknuti da se prometovanje turističkih autobusa, osobnih vozila 7+1 i 8+1 i car sharinga nastavlja pod istim uvjetima.

ZAGREBAČKA ULICA ASFALTIRANA I SIGURNA ZA PROMETOVANJE

Završeni su radovi na uređenju kolnika u Zagrebačkoj ulici na potezu od Kapelice do Vatrogasaca, koji je bio iznimno oštećen te je predstavljao opasnost za sve sudionike u prometu, a posebice vozače mopeda i motocikala.

Cesta je sanirana u punoj širini na dionici duljine 250 metara i površine oko 2 000 kvadratnih metara. U potpunosti je uklonjen mikroasfalt , kao i dio završnog sloja asfalta koji se nalazio ispod mikroasfalta. Nakon provedbe svih pripremnih radnji, ugrađen je novi sloj asfaltnog zastora tipa eruptivac koji kvalitetom odgovara zahtjevima jedne od prometom najopterećenijih gradskih ulica.

zagrebacka tjedni03023

Radovi su trajali sedam dana nakon čega je ocrtana horizontalna signalizacija te su ponovno ugrađeni senzori za smart parking, a za to vrijeme građanima s PPK karticama je bilo omogućeno parkiranje na donjoj razini parkinga Žičara.

Vrijednost investicije je 75 tisuća eura, a radove je izvela tvrtka tvrtka Tehnogradnja d.o.o., ugovorni izvođač radova na održavanju nerazvrstanih cesta u gradu Dubrovniku.

UTVRĐENA KONAČNA LISTA PRVENSTVA ZA STANOVE IZ DUBROVAČKE STANOGRADNJE

Nakon provedenog Javnog poziva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika koji je trajao 45 dana, utvrđena je Konačna lista reda prvenstva.

Konačna lista objavljena je na službenim stranicama Grada Dubrovnika: Konačna lista prvenstva za davanje stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u najam

Početkom sljedećeg tjedna službe Grada Dubrovnika pozvat će sve sugrađane koji su ostvarili svoje pravo na odabir stana i sklapanje Ugovora o najmu, a nakon čega će gradonačelnik donijeti Odluku o davanju u najam stanova na određeno vrijeme od 10 godina od dana sklapanja ugovora o najmu.

Nakon provedenog javnog poziva koji je trajao od 17. rujna do 2. studenoga 2022. za dodjelu u najam 26 stanova u Mokošici, Povjerenstvo za provjeru administrativne ispravnosti pristupilo je otvaranju i pregledu zahtjeva te uputilo administrativno ispravne zahtjeve Povjerenstvu za provedbu postupka i odlučivanje o najmu stanova koje je zaprimljene zahtjeve bodovalo.

Prije samog propisanog roka za podnošenje prigovora gradska uprava je omogućila svim podnositeljima zahtjeva uvid u dokumentaciju uz obrazloženje od strane članova Povjerenstava.

Nakon što je Povjerenstvo za rješavanje prigovora odlučilo o prigovorima, na prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka i odlučivanje o najmu stanova Gradonačelnik je utvrdio Konačnu listu reda prvenstva.

U Povjerenstva nadležna za provedbu ovog javnog poziva uz službenike Grada Gradsko vijeće imenovalo je i vijećnice i vijećnike Gradskog vijeća kojima je na takav način omogućeno da kao predstavnici građana sudjeluju u svim koracima provedbe i donošenju Odluka. Uz navedeno postupak je proveden transparentno uz javno otvaranje pristiglih zahtjeva prilikom kojeg je pročitan svaki dostavljeni dokument. Imena i prezimena svih podnositelja s naznačenim uvjetima koje su zadovoljili ili nisu zadovoljili javno su objavljena.
Također, svi sugrađani ako imaju saznanja kako osobe koje se nalaze na Konačnoj listi ne udovoljavaju uvjetima imaju mogućnost, kako je propisano i samom Odlukom, prijaviti navedeno gradskoj uprave te će se ukoliko se utvrde nepravilnosti osoba brisati s liste prvenstva.

VEĆE PLAĆE I BOLJI UVJETI RADA ZAPOSLENIMA U VRTIĆIMA

Novi kolektivni ugovor za zaposlenike u gradskim ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja na snagu je stupio 1. ožujka za što će se u gradskom proračunu osigurati dodatnih 1.096.619,24 eura. Ugovor kojim se povećavaju plaće, ali i druga materijalna prava svih zaposlenika, potpisao je gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković sa Sindikatom radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske i Sindikatom obrazovanja, medija i kulture Hrvatske.

vrticitjedni030323

Godinama su djelatnici dubrovačkih vrtića zaostajali u visini primanja u odnosu na svoje kolege koji su isti posao obavljali u općinama Konavle i Župa dubrovačka. Ovim kolektivnim ugovorom osigurana su veća primanja i priznanje za predani rad svih djelatnika dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Dubrovnik. Među ostalim, radna prava pomoćnika za djecu s poteškoćama odsada su izjednačena s radnim pravima ostalih zaposlenika.

S obzirom na potrebe i stalan rast broja djeca, gradska uprava u posljednjih šest godina uložila više je od 200 milijuna kuna u objekte predškolskog i školskog obrazovanja te je otvoreno 280 novih upisnih mjesta. Energetski su obnovljeni vrtići Ciciban i Izviđač, izgrađeni su novi vrtići Put na more i Palčica II te je otvoren novi prostor u sklopu dječjeg vrtića u Zatonu.

Osim većih materijalnih prava i preko milijun eura vrijednog povećanja kolektivnog ugovora, Grad Dubrovnik je u siječnju ove godine potpisao i nove ugovore s privatnim dječjim vrtićima kojima su ovim ustanovama osigurana veća financijska sredstva, kako se povećanja cijena ne bi odrazila na roditelje. Do početka nove pedagoške godine u rujnu, Grad Dubrovnik planira otvoriti 120 novih mjesta u gradskim dječjim vrtićima, a procijenjena cijena nadolazeće investicije bit će poznata po okončanju postupka javne nabave.

ISPLAĆENE POTPORE ZA PODSTANARE

Ukupno 35.204,00 eura potpora isplaćeno je ovaj tjedan iz gradskog proračuna za dvije kategorije podstanara, kroz programe socijalne skrbi Grada Dubrovnika.
 
Tako je potpora za najam stana mladima isplaćena za 55 korisnika, u ukupnom iznosu od 3.590,00 eura. Ova mjera uključuje mlade podstanare do 35. godine života, a koji zadovoljavaju i ostale propisane kriterije.
 
Subvencija za troškove najma stana isplaćena je i za 187 korisnika, u ukupnom mjesečnom iznosu od 31.614,00 eura, a uključuje obitelji i samce slabijeg imovnog stanja.
 
Gradsko vijeće Grada Dubrovnika u listopadu prošle godine donijelo je novu Odluku o socijalnoj skrbi, kojom je, između ostalog, povećan cenzus za ostvarivanje prava na subvenciju podstanarstva. Za ovu je godinu za mlade podstanare u gradskom proračunu osiguran iznos od 47.382,00 eura, a za subvencioniranje stanarine ostalim socijalnim kategorijama 406.132,00 eura.

Sadržaj Grada Dubrovnika