Utorak, 21 Rujan 2021 19:36

Preustroj gradske uprave, koji odjeli se gase, koji osnivaju...

Piše:

Predloženim preustrojem gradske uprave kojega će na sjednici Gradskog vijeća 29. rujna usvojiti vijećnička većina, Grad Dubrovnik imat će jednaki broj upravnih odjel kao i dosada – njih 11. Naime, dva će se upravna odjela spojiti u jedan, a formirat će se i jedan novi upravni odjel, odnosno formirat će se odjel koji je bio ukinut.

Odlukom o preustroju upravni odjeli za promet i komunalne djelatnosti više neće funkcionirati kao dva zasebna odjela već će se spojiti u jedan veliki Upravni odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu.

Grad Dubrovnik dobit će novi odjel koji će se zvati Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove. Odjel je to koji je u gradskoj upravi postojao za mandata Andra Vlahušića, a ugašen je u prvom mandatu Mata Frankovića, a riječ je o negdašnjem Upravnom odjelu za nekretnine koje mu je samo malo preinačen naziv.

Ustrojem gradske uprave, koji je na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća, Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove između ostalog će ustrojiti i voditi registar nekretnina u vlasništvu i suvlasništvu Grada te s pravom korištenja Grada. Taj novi odjel preuzet će i dio poslova iz djelokrugu rada Upravnog odjela za poslove gradonačelnika. Preuzet će i dio službenika i namještenika.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu prema novom preustroju bit će jedan veliki odjel na čijem bi čelu trebala biti osoba izrazito velikih kompetencija.

Da će biti preustroja u radu gradske uprave, gradonačelnik Mato Franković najavio je netom nakon završenog drugog kruga izbora. Doduše, tada je istaknuo kako će u Komunalnom odjelu biti tek manjih korekcija, odnosno najavljivao je oformiti službu koja će rad tog odjela približiti građanima, odnosno koja će građanima biti više na dispoziciji.

Dobra je to ideja o kojoj bi gradonačelnik tijekom spajanja dvaju prometa s komunalijama itekako trebao voditi računa, tim više ako se uzme u obzir da bi se neki komunalni problemi brže rješavali kada bi zaposleni u tom odjelu bili dostupniji građanima.

Kad su u pitanju imena, za pročelnicu novog Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove trebala bi biti imenovana Marijeta Hladilo, koja je inače aktualna pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika. Na čelo tog Odjela bit će vjerojatno imenovana Ivana Brnin.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu vodit će prema neslužbenim informacijama Miljenko Mikulić, koji je inače pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama u Općini Konavle.

 

fabrio250 2019

konavle 250

zupa 250

zupanija 250

oglasavanje 250x349 2019