Petak, 10 Prosinac 2021 02:32

Pripremaju se velike promjene u prometu prema Pilama

Piše:

Iako se već dugo najavljuje uvođenje reda u prometu oko povijesne jezgre, posebice platoa Pila, jer zastoji i gužve u prometu na tom prostoru zapravo i nastaju jer svatko hoće goste na Pilama, red će se uvesti tek nakon što na snagu stupe izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama. No, neke izmjene o pristupu Pilama bit će predstavljene na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici Gradskog vijeća krajem prosinca, najavio je gradonačelnik Mato Franković.

- Na Vijeću 27. ili 28. prosinca predstavit ćemo prijedlog da gratis dolazak na Pile imaju samo oni koji su kupili DuCard, a dosad su to bili vaučeri za muzeje. Ima tu puno promjena koje ćemo predstaviti, od prometovanja preko Zagrebačke i svega ono što donosi novi Zakon o sigurnosti na prometa cestama. - kazao je Franković.

Naime, izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koje će nakon javnog savjetovanja biti upućene Vladi, a s Vlade u saborsku proceduru na usvajanje, omogućit će jedinicama lokalne samouprave s bogatom kulturno povijesnom baštinom da same uvode red u prometu na svom prostoru, naravno uz suglasnost MUP -a.

U Zakon će se uvesti nova „zona prometa u zaštićenoj kulturno – povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni” koja predstavlja kulturno povijesnu cjelinu te područje koje okružuje kulturno dobro koje je upisano na listu svjetske baštine ili u listu ugrožene svjetske baštine i za koje se određuju mjere radi osiguranja zaštite vrijednosti kulturnog dobra prema posebnom propisu koji uređuje zaštitu i očuvanje kulturnih dobara te u kojoj se skupno ograničava ulaz u zonu i uređuju načini i uvjeti prometovanja vozila.

Izmjene su to za koje se gradonačelnik Mato Franković zalaže još otkad je izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama liberalizirano tržište taksi usluga, a što je za posljedicu imalo zagušenje prometovanja u Dubrovniku.

Tako je posve jasno da će se zakonskim izmjenama omogućiti da Grad Dubrovnik uvede red na svojim prometnicama, prvenstveno u zoni oko povijesne jezgre. Te se izmjene, već unaprijed je jasno, mnogima neće svidjeti, prvenstveno ne onima koji goste žele iskrcavati na Pilama ili u zoni oko povijesne jezgre, a što mnogi na razno razne načine izbjegavaju plaćati.

Da će problema biti svjestan je i gradonačelnik Franković, koji ističe da će doći i do poskupljenja cijena za zaustavljanje na Pilama. Ipak, Franković ističe kako se to neće dogoditi u sezoni 2022.

- Radimo na odluci i nastavit ćemo održavati sastanke s onim dionicima kojih se tiču Pile. Pričali smo i o slotovima i dogovorili sve što smo vidjeli da je problematično. Istaknut je i prepaid problem i kako ga riješiti, a budućnost donosi povećanje cijena najma Pila, ali ne za iduću godinu jer je prekasno. Budućnost nam to donosi, ali ne u idućoj godini, to nikako.- kazao je Franković.

- Kada na snagu stupi novi Zakon o sigurnosti prometa na cestama i kad nam omogući da budemo gospodari svoga prostora i uvedemo zonu posebnog prometnog režima, prestat će nered u prostoru pa će se znati kako i na koji način se može doći na Pile. - rekao je gradonačelnik Mato Franković.