Četvrtak, 10 Siječanj 2019 12:04

Prvi dubrovački park s igralištem za pse

Prvi park s igralištem za pse bit će smješten u Mokošici, a investicija je planirana Proračunom za 2019. godinu. Odabrana lokacija ukupne je površine oko 2270 metara četvornih, prostire se na dijelu č.zem. 1021/1 k.o. te u naravi zauzima ozelenjenu uzvisinu s uskom zaravni na ulazu u naselje između "magistrale“ i Vinogradarske ulice. – piše jutros u priopćenju Grada Dubronika.
 
Nadalje iz Grada pojašnjavaju kako je „igralište za pse koncipirano kao ograđena parkovna površina koja osim osnovnih elemenata parka (staze, vegetacija, urbana oprema) sadrži i  sprave za pse“.

„Prema idejnom rješenju iz prosinca 2018. godine igralište je koncipirano tako da se zadrži prirodna konfiguracija terena i svo postojeće visoko zelenilo, a da se istovremeno iskoristi što veća površina za park. Park će se protezati longitudinalno slijedeći smjer obuhvata i maksimalno koristeći postojeću zaravan i dio padina prema jugu.“ – nadalje piše o investiciji u mokoški park.
 
„Budući da park omogućuje vlasnicima da svoje pse puste s uzice kako bi se mogli slobodno kretati unutar za to predviđenog i ograđenog prostora, izvest će se posebno ograđene zone za male i za velike pse. Iste su elipsoidnog oblika sa šljunčanim stazama. Između staza stvaraju se zelene zone za boravak i igru. Sprave za pse smještene su u ravnoj zoni parka, a ograda je oblikovana tako da slijedi zaobljenu geometriju terena. U južnoj, strmoj, zoni gdje su staze formirane do ruba ograde teren je osiguran potpornim zidovima izvedenim od kamena kao suhozid prosječne visine do 70 cm. Pješački pristup omogućit će se s istoka Vinogradarskom ulicom, odnosno sa sjeveroistoka Ulicom Bartola Kašića.
 
Previđen je i priključak na vodu s mjestom za točenje na uzlazu u park. Na ulazu će se smjestiti i ograđeni pred prostor u kojemu se pas pušta s lanca prije ulaska u park. Bit će osiguran hlad, pitka voda i kante za pseći otpad. „ – piše još u priopćenju Grada Dubrovnika.

DPP