Ponedjeljak, 16 Listopad 2023 04:15

STIGLA OSLOBAĐAJUĆA PRESUDA ZA BIVŠEG DIREKTORA TUP-A I ČLANOVE NADZORNOG ODBORA

Nakon što je Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku odustalo od kaznenog progona, odnosno nakon što je općinski državni odvjetnik u Dubrovniku Ante Vetma povukao optužnicu, stigla je i oslobađajuća presuda za bivšeg direktora TUP-a Ivicu Žuvelu i bivšeg predsjednika i članove Nadzornog odbora tog društva Nikšu Njirića, Matea Milkovića i Stjepana Zekića.

Njih se teretilo za nesavjesno poslovanje, odnosno da su TUP-u 2008. godine nanijeli financijsku štetu prihvaćanjem ponude za izradu tehničke dokumentacije društva Kapiteling d.o.o. Zvonimira Franića, koja je, prema mišljenju Državnog odvjetništva, bila višestruko prenapuhana.

Kada je povukao optužnicu općinski državni odvjetnik u Dubrovniku Ante Vetma u obrazloženju koje je uputio Općinskom sudu u Dubrovniku, naveo je kako je jedan od temeljnih dokaza optužbe bilo provedeno vještačenje stvarne cijene ugovorenih radova, ali da se cijena radova ipak mogla ugovoriti slobodno te da time nije počinjeno kazneno djelo.

dm