Srijeda, 27 Srpanj 2022 19:13

Što je istina? Znate li gdje završava otpad kojeg odvajate?

Od jednog dijela naših sugrađana često možemo čuti komentare kako odvajanje otpada nema smisla jer sav otpad ide na isto mjesto. Što je istina i kako to Čistoća zaista radi?

Pokušajmo na trenutak zamisliti kolonu od 120 najvećih šlepera i kolika je to količina otpada?

Upravo toliko odvojenog papira, kartona, metalne i staklene ambalaže, ambalažne folije itd. prikupila je dubrovačka Čistoća od početka godine, dodatno razdvojila i pripremila za predaju ovlaštenim oporabiteljima.

U prethodnom razdoblju Čistoća je na gotovo sva javna odlagališta, gdje je god prostor to dopuštao, postavila spremnike za odvojeno odlaganje papira i kartona, plastične, metalne i staklene ambalaže.

Odvojeno prikupljeni otpad, kao i onaj prikupljen putem reciklažnih dvorišta, Čistoća u svom pogonu u Župi dubrovačkoj dodatno razvrstava i priprema za odvoz oporabiteljima.

Odvojen i razvrstan otpad pokretnom trakom prolazi kroz specijalni stroj koji otpad preše i balira. Tako balirani otpad uvezuje se žicom u kocke i skladišti dok se ne prikupe određena količina, te je kao takav pripremljen za daljnji transport ovlaštenim oporabiteljima.

Za svaki prikupljeni odnosno predani kilogram metala, plastike, papira, stakla kao i za ostale vrste otpada ispunjaju se prateći listovi, dokumentacija cijelog puta pojedinog otpada od spremnika do oporabitelja.
Činjenica kako, prosječno mjesečno, 20 šlepera prevozi reciklabilni otpad ovlaštenim oporabiteljima pokazuje koliko odvajanje otpada ima smisla.

Naznačene količine itekako potvrđuju da je jedan broj naših sugrađana počeo odvajati otpad. A da možemo odvojiti više, možemo. Cooltura odvajanja otpada nema alternativu, kako za nas tako i buduće generacije.
Odvajati je lako, odbacujmo stare navike, poručuju i mole iz Čistoće.

dpp