Petak, 24 Ožujak 2023 18:28

Subvencije za energetsku obnovu; na Dupcu se grade grobnice; krenulo spajanje UTD Raguse i TUP-a

Gradsko je vijeće usvojilo program povećanja energetske učinkovitosti višestambenih zgrada na području Dubrovnika. Crijevićeva ulica dobila je novi vodoopskrbni sustav. Senkićevo na Lopudu uredit će se u novi društveni centar. Gradonačelnik Mato Franković obišao je radove na izgradnji groblja Dubac.

GRADSKO VIJEĆE USVOJILO PROGRAM POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI VIŠESTAMBENIH ZGRADA

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika jednoglasno je prihvatilo Prijedlog programa povećanja energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Dubrovnika.

Pročelnica Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Zrinka Raguž istaknula je kako je od 2018. došlo do promjena unutar europske i nacionalne zakonske regulative te da su poduzete potrebne prilagodbe i izmjena Programa, a sve sukladno Zakonu o energetskoj učinkovitosti.

- Program je usklađen s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine. Programom imamo za cilj potaknuti suvlasnike višestambenih zgrada da ulažu u izradu projekata energetske učinkovitosti i da ih prijavljuju na natječaje resornog ministarstva. Na osnovu ovog Programa raspisat će se Javni poziv i zaprimat će se prijave za sufinanciranje projektne dokumentacije. - rekla je pročelnica Raguž, dodavši kako je Grad još od 2018. sufinancirao izradu projektne dokumentacije za 33 zgrade u iznosu od milijun kuna kao i radove na obnovi zgrade na Batali u iznosu od 200 000 kuna.
Strateški cilj je ušteda električne i toplinske energije, smanjenje troškova za energiju, povećanje ugodnosti boravka i rada u zgradama, poticanje poboljšanja energetske učinkovitosti u postojećim višestambenim zgradama te ocjena njihovog učinka.

Grad Dubrovnik kontinuirano razvija projekte energetske učinkovitosti sukladno Akcijskom planu energetske učinkovitosti iz prosinca 2022. kojim je utvrđena trogodišnja provedbena politika za poboljšanje energetske učinkovitosti na gradskom području. Trenutno je u pripremi i javni poziv za sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije te nabave, instaliranja i ugradnje opreme za fotonaponske sunčeve module za proizvodnju električne energije za kućanstva, za što je u Proračunu za 2023. planiran iznos od 199.084 eura.

GRADONAČELNIK OBIŠAO RADOVE NA IZGRADNJI GROBLJA DUBAC

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković sa suradnicima obišao je gradilište groblja Dubac s načelnikom Općine Župa dubrovačka Silviom Nardellijem i direktorom Groblja Dubac Đurom Lonzom. U tijeku su radovi na 2. etapi projekta koja obuhvaća izgradnju samih ukopnih mjesta i objekata u obuhvata groblja.

dubac tjedni 240323

Prethodno su završeni radovi na 1. etapi, odnosno izgradnji jednokilometarske dvotračne ceste sa svom potrebnom infrastrukturom uključuje dva velika parkirališta s 200 mjesta, nogostup, skaline, ograde, javnu rasvjetu i elemente hortikulturnog uređenja. Za taj dio projekta ishođena je uporabna dozvola, izvijestio je direktor Groblja Dubac Đuro Lonza gradonačelnika Frankovića i načelnika Nardellija.

Trenutno su na katoličkom groblju prodana gotovo sva grobna mjesta, osim grobnica u zidu, dok na muslimanskom, pravoslavnom i groblju bez obilježja ima još slobodnih mjesta. Ukupno je na cijelom obuhvatu moguće smjestiti 3.550 grobnih mjesta, što će se kako je ranije i najavljeno sukladno potrebama i zahtjevima dograđivati u narednim razdobljima. Naime, zbog dodatne potražnje pokrenut je postupak projektiranja novih grobnih polja na katoličkom groblju, što se očekuje sljedeće godine, a broj će ovisiti o interesu građana.

U POVIJESNOJ JEZGRI REKONSTRUIRANO JOŠ 100 METARA VODOOPSKRBE MREŽE

Crijevićeva ulica dobila je novi vodoopskrbni cjevovod koji će značajno poboljšati uvjete vodoopskrbe u tom dijelu povijesne jezgre Dubrovnika. Umjesto dotrajale cijevi stare preko pola stoljeća djelatnici Vodovoda postavili su nešto više od 100 metara nove cijevi većeg promjera.

- Ova investicija značajno će utjecati na kvalitetu opskrbe pitkom vodom tamošnjih stanovnika jer smo ujedno i spojili ovaj cjevovod s cjevovodom u Ulici Dinka Ranjine. Time smo stvorili svojevrsni prsten koji nam omogućuje alternativni pravac opskrbe cijelog područja u slučaju kvara na mreži. - rekao je predsjednik Uprave Vodovoda Dubrovnik Lukša Matušić.

crijeviceva tjedni 240323

Radovi su nastavak napora Vodovoda da se modernizira cjelokupna vodoopskrbna mreža unutar zidina, što je proces koji se konstantno odvija.

- Opskrba pitkom vodom povijesne jezgre i rekonstrukcija tamošnje mreže iznimno je zahtjevan proces u kojem uz Vodovod sudjeluje i niz javnih tijela, uključujući i konzervatore. Stoga se svaka rekonstrukcija detaljno planira, kako bi je izveli na najbolji mogući način, ali i osigurali njenu dugovječnost. Tako već sad planiramo nekoliko budućih rekonstrukcija koje nam je želja pokrenuti nakon sezone. - zaključio je Matušić.

Investicija, koja je obuhvaćala i rekonstrukciju priključaka te vraćanje površine u prvobitno stanje, bila je vrijedna nešto više od 56 tisuća eura s PDV-om, a Vodovod je financirao iz vlastitih sredstava.

UREĐUJE SE SENKIĆEVO, NOVI DRUŠTVENI PROSTOR ZA STANOVNIKE LOPUDA

Grad Dubrovnik u suradnji s JVP Dubrovački vatrogasci, DVD-om Lopud te na inicijativu Mjesnog odbora Lopud provodi čišćenje posjeda Senkićevo na otoku Lopudu, što je prvi korak prema budućoj valorizaciji ovog vrijednog prostora i njegovom pretvaranju u objekt društvene namjene.

senkicevo tjedni 240323

Nekretnina u vlasništvu Grada Dubrovnika sastoji se od objekta i pripadajućeg zemljišta s parkom. Nakon čišćenja i uređenja prostora, najavio je gradonačelnik Mato Franković na sjednici Gradskog vijeća, Grad Dubrovnik navedeni prostor planira obnoviti i adaptirati u objekt javne namjene, a prema iskazanim potrebama stanovnika Lopuda za takvim sadržajima.

Nakon završenog čišćenja, nadležne službe Grada Dubrovnika obići će posjed te pokrenuti izradu projektne dokumentacije i poduzeti sve daljnje potrebne korake kako bi se ovaj prostor priveo svrsi na zadovoljstvo Lopuđana.

ZAVRŠENI RADOVI NA SANACIJI DIJELA CESTE OD PETROVA SELA DO MOKOŠICE

Završeni su radovi na sanaciji dijela prometnice od Petrova sela do Mokošice. Uređeno je oko 140 metara ceste, a radovi su obuhvatili uklanjanje oštećenog asfaltnog zastora, iskop zemljanog materijala, ugradnju kamenog nasipa, tamponiranje i u konačnici izradu novog sloja asfaltnog zastora.

petrovo selo 240323

Naime, zbog trase ceste izvedene na nepovoljnom terenu, velike oborine i procjeđivanje podzemnih voda doveli su do slijeganja i klizanja kako okolnog terena, tako i same prometnice. Sanacijom oštećene dionice podignuta je razina sigurnosti svih sudionika u prometu.

Vrijednost investicije je 24 tisuće eura, a radove je izveo ugovorni izvođač radova na održavanju nerazvrstanih cesta tvrtka Tehnogradnja.

IZVRŠEN PRVI KORAK U SPAJANJU UTD RAGUSE I TUP-a

Gradsko vijeće je jednoglasno usvojilo Odluku o davanju suglasnosti društvu UTD Ragusa d.d. za pripajanje društva ELEKTROCARBON-ESOP d.o.o. za usluge, čime je napravljen prvi korak u integraciji društava TUP i UTD Ragusa.

Radi pojednostavljenja samog postupka pripajanja društva TUP društvu UTD Ragusa bilo je potrebno najprije provesti pripajanje društva Elektrocarbon-ESOP d.o.o., osnovanog od strane malih dioničara TUP-a. Ovim postupkom UTD Ragusa d.d. držat će 96,59 posto dionica TUP-a.

Gradonačelnik Mato Franković rekao kako će se do kraja godine provesti i spajanje društava UTD Ragusa i TUP, što je konačni cilj koji će dovesti do lakšeg i ekonomičnijeg upravljanja pod jednim društvom u vlasništvu Grada Dubrovnika te do financijskog i poslovnog osnaživanja društva.

Stjecanje vlasništva nad kompleksom TUP-a posredstvom društva UTD Ragusa povijesno je važna odluka ove gradske uprave za budući urbani razvoj Gruža, ali i cijekoga grada.

STRATEGIJA ZAŠTITE KULTURNE BAŠTINE I PROCES OBNOVE DUBROVNIKA NAKON DOMOVINSKOG RATA PREDSTAVLJENI U VILNIUSU

Ravnateljica Zavoda za obnovu Dubrovnika Mihaela Skurić sudjelovala je na radnom sastanku Generalnog tajništva i Regionalnog tajništva Centralne i Istočne Europe CEER i Organizacije gradova svjetske baštine koji se održao u glavnom gradu Litve, Vilniusu.

Radni sastanak obuhvatio je i stručnu panel raspravu na temu razvoja Akcijskog plana za Program odgovora u kriznim situacijama, gdje je ravnateljica Mihaela Skurić kroz prezentaciju “Dubrovnik’s Old City: The Destruction of a World Heritage Cultural Site” svim sudionicima prenijela i pobliže predočila iskustva Dubrovnika u zaštiti i očuvanju kulturno-spomeničke baštine za vrijeme Domovinskog rata, ali i segmente cjelovite obnove koja je uslijedila nakon ratnih razaranja.

Dotaknula se najvažnijih poduzetih mjera u kontekstu revitalizacije i obnove mnogobrojne infrastrukture, angažiranosti brojnih nacionalnih i lokalnih dionika i stručnjaka koji su doprinijeli u čitavom dugotrajnom procesu obnove grada, njegova razvoja i boljitka. Istaknula je važnost brzog odgovora međunarodne zajednice, kasnije formaliziranog kroz UNESCO Akcijski plan.

Panel rasprave kao i radni sastanak usmjereni su na proaktivno djelovanje, promišljanja i postavljanja temelja za sustavno djelovanja kada je riječ o mogućim nenadanim situacija poput prirodnih katastrofa i oružanih sukoba. Razmatrali su se odgovori i ideje prevencija i reakcija u cilju očuvanja materijalne i nematerijalne baštine.

Poseban fokus izlagača stavljen je na pomoć zemljama poput Ukrajine i Sirije, opsege nastalih štete u navedenim državama te razmatranja u pogledu uključivanja programa potpore unutar Organizacije gradova svjetske baštine i smjernica koje bi osigurale očuvanje i zaštitu ugrožene kulturne baštine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA MARKO POTREBICA S UČENICIMA DUBROVAČKE PRIVATNE GIMNAZIJE

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika Marko Potrebica održao je u Gradskoj vijećnici predavanje učenicima Dubrovačke privatne gimnazije u okviru njihove terenske nastave iz predmeta sociologije, politike i gospodarstva te im približio rad Gradskog vijeća i gradske uprave.

gimnazijalci potrebica tjedni 240323

Upoznao ih je s procesom donošenja odluka na razini Grada Dubrovnika i provođenja gradskog proračuna te dao uvod u organizaciju jedinica lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj, procese odabira zastupničkih tijela i izbor dužnosnika.

Učenici su aktivno sudjelovali u predavanju te kroz razgovor s predsjednikom Gradskog vijeća Potrebicom iznosili svoja stajališta i stečena znanja.

U pratnji profesora i ravnatelja škole učenici su potom obišli i druge gradske ustanove te sudjelovali na na probi Dubrovačkog simfonijskog orkestra.

Sadržaj Grada Dubrovnika