Prikazujem sadržaj po oznakama: belvedere

Gradsko će vijeće na prvoj ovogodišnjoj sjednici u srijedu usvojiti Konačni prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja i Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika, a radi izmjene planskih rješenja koja se odnose na lokaciju Belvedere i stvaranje preduvjeta za revitalizaciju hotelskog kompleksa Belvedere.

Sukladno izmjenama i dopunama PPU-a i GUP-a Grada Dubrovnika unutar zone planiranog turističkog naselja Belvedere, gradi se na temelju provedenog arhitektonsko - urbanističkog natječaja, a u skladu s uvjetima GUP-a, prema kojima maksimalna izgrađenost građevinske čestice može biti 40 posto.

Na području uređenih kupališta neće biti dopušteno ograđivati plaže, prekidati javne šetnice i onemogućivati javni pristup moru. Uređene plaže moraju obvezno imati planiranu mogućnost javnog dužobalnog prolaza.

Također na području budućeg turističkog naselja Belvedere moguće je uređenje plaže izgradnjom sunčališta i terasa, ali bez izmjene postojeće obalne linije i bez većih intervencija u postojeće stijene.

Prema izmjenama i dopunama PPU-a i GUP-a Grada Dubrovnika u sklopu turističkog naselja Belvedere planira se izgradnja helidroma, otvorenog za javnu uporabu.

Uz izmjene i dopune PPU-a i GUP-a na Vijeću će izvan snage biti stavljen Detaljni plan uređenje Belvedere jer isti nije više u skladu s potrebama daljnjeg korištenja i razvoja tog područja.

Inače za područje Belvedera izrađena je i Studija procjene utjecaja na dobra Svjetske baštine, na temelju mišljenja Konzervatorskog odjela u Dubrovniku koju je UNESCO načelno prihvatio.

N.Metković

Objavljeno u Aktualno
Stranica 2 od 2