Prikazujem sadržaj po oznakama: filmski studio

Interdisciplinarni tim stručnjaka za daljnji razvoj projekta Revitalizacija Tvornice ugljeno grafitnih i elektro kontaktnih proizvoda (TUP) u sklopu projekta Novog Europskog Bauhausa obišao je jučer prostore kompleksa TUP-a u Gružu.
 
Riječ je o prvom terenskom obilasku tima predstavnika lokalnih visokoobrazovnih institucija, lokalnih organizacija civilnog društva i ostalih lokalnih stručnjaka koji će različitim znanjima i vještinama dodatno doprinijeti razvoju samog projekta.
 
U sklopu obilaska prostora, susreli su se i s najmoprimcima pojedinih prostora, predstavnicima poduzetnika i udruga smještenima u kompleksu koji su gradonačelniku Frankoviću i cijelom timu predstavili svoje djelatnosti.

tup281022
 
Vizija Grada Dubrovnika je da prostori TUP-a u Gružu budu novo mjesto društvenog okupljanja, ali istovremeno i centar stvaranja novih radnih mjesta gdje se fokus miče s uslužne gospodarske djelatnosti na kreativnu industriju, prvenstveno na filmsku.
 
Kroz projekt će se izraditi sva potreba dokumentacija kojom će biti predviđeni novi kulturni sadržaji na području TUP-a te također filmski studio, koji se planira urediti u jednoj od TUP ovih hala.
 
Prethodno je održan i drugi sastanak prilagođene tehničke pomoći s koordinatorom projekta. Isti će biti financiran od strane Europske komisije a Grad Dubrovnik je jedan od 20 primatelja tehničke pomoći na razini Europske Unije. Na današnjem sastanku su prezentirane aktivnosti koje će biti provedene u sklopu projekta dok je sam početak projekta predviđen za studeni 2022. godine.

dpp

Objavljeno u Aktualno
Označeno u