Prikazujem sadržaj po oznakama: gradski stanovi

Nakon provedenog Javnog poziva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika koji je trajao 45 dana, utvrđena je Konačna lista reda prvenstva.

Konačna lista objavljena je na službenim stranicama Grada Dubrovnika: Konačna lista prvenstva za davanje stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u najam

Početkom sljedećeg tjedna službe Grada Dubrovnika pozvat će sve sugrađane koji su ostvarili svoje pravo na odabir stana i sklapanje Ugovora o najmu, a nakon čega će gradonačelnik donijeti Odluku o davanju u najam stanova na određeno vrijeme od 10 godina od dana sklapanja ugovora o najmu.

Podsjetimo, nakon provedenog javnog poziva koji je trajao od 17. rujna do 2. studenoga 2022. godine za dodjelu u najam 26 stanova u Mokošici, Povjerenstvo za provjeru administrativne ispravnosti pristupilo je otvaranju i pregledu zahtjeva te uputilo administrativno ispravne zahtjeve Povjerenstvu za provedbu postupka i odlučivanje o najmu stanova koje je zaprimljene zahtjeve bodovalo.

Prije samog propisanog roka za podnošenje prigovora gradska uprava je omogućila svim podnositeljima zahtjeva uvid u dokumentaciju uz obrazloženje od strane članova Povjerenstava.

Nakon što je Povjerenstvo za rješavanje prigovora odlučilo o prigovorima, na prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka i odlučivanje o najmu stanova Gradonačelnik je utvrdio Konačnu listu reda prvenstva.

U Povjerenstva nadležna za provedbu ovog javnog poziva uz službenike Grada Gradsko vijeće imenovalo je i vijećnice i vijećnike Gradskog vijeća kojima je na takav način omogućeno da kao predstavnici građana sudjeluju u svim koracima provedbe i donošenju Odluka. Uz navedeno postupak je proveden transparentno uz javno otvaranje pristiglih zahtjeva prilikom kojeg je pročitan svaki dostavljeni dokument. Imena i prezimena svih podnositelja s naznačenim uvjetima koje su zadovoljili ili nisu zadovoljili javno su objavljena.

Također, svi sugrađani ako imaju saznanja kako osobe koje se nalaze na Konačnoj listi ne udovoljavaju uvjetima imaju mogućnost, kako je propisano i samom Odlukom, prijaviti navedeno gradskoj uprave te će se ukoliko se utvrde nepravilnosti osoba brisati s liste prvenstva.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno

Vijećnik Blaž Pezo (HDZ) na sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika postavio je gradonačelniku Matu Frankoviću pitanje postoji li obitelj koja koristi dva gradska stana te ih još iznajmljuje za korist.

Gradonačelnik Franković odgovorio je kako postoji osoba koja koristi dva gradska stana bez ikakve pravne osnove te je navedene stanove koristila za osobnu zaradu, iznajmljujući jedan turistima a drugi podstanarima. Franković je naveo kako je riječ o Dubravki Slade te da je posljednjih deset godina iskorištavala stanove Grada Dubrovnika za osobnu korist.

Gradonačelnik je kazao kako ovo možda nije jedini takav slučaj.

- Imamo neke indicije da postoji još jedna osoba koja bespravno koristi gradski stan te zarađuje na njemu. - rekao je Franković.

Franković navodi kako je napisana kaznena prijava te je upućena državnom odvjetništvu. Također tvrdi da će Grad pravnim putem tražiti nazad novac kojeg je navedena osoba bespravno zaradila.

P.S.
Iz Grada Dubrovnika naknadno su osjetili potrebu pojasniti kako nije riječ o Dubravki Slade djelatnici Grad Dubrovnika, već da se radi o drugoj osobi.

Vlatko Car

Objavljeno u Aktualno

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković na svom FB profilu osvrnuo se na kritike koje su upućene na prijedlog odluke koji će se naći na sutrašnjoj sjednici Gradskog vijeća, a tiče se najma i u konačnici prodaje gradskih stanova po modelu tzv. Dubrovačke stanogradnje. Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković na svom FB profilu osvrnuo se na kritike koje su upućene na prijedlog odluke koji će se naći na sutrašnjoj sjednici Gradskog vijeća, a tiče se najma i u konačnici prodaje gradskih stanova po modelu tzv. Dubrovačke stanogradnje. 

Naime, glavna zamjerka je to što je u prijedlog uvrštena odredba kako bi oni koji apliciraju na gradske stanove trebali imati podstanarski ugovor najmanje unazad godinu dana. Kritika se odnosi na to da mnogi Dubrovčani žive s roditeljima i nemaju podstanarski status, a pri tome im uvjeti stanovanja nisu dobri, odnosno nije svejedno živi li netko s roditeljima u stanu od 60 kvadrata ili u kući od 200 kvadrata, kao i na to da mnogi stanodavci jednostavno ne potpisuju ugovore.

U jutrošnjem priopćenju Srđ je Grad ističe kako stanove uopće ne treba ni prodavati već isključivo davati u najam. 

„Posljednjih par dana dio političkih stranaka iskazuje nezadovoljstvo na prijedlog odluke vezano za „Dubrovačku stanogradnju”. Ovim putem jasno želim istaknuti kako smatram da navedena odluka treba dobiti politički konsenzus u Gradskom vijeću. Naime, nacrt Odluke već je bio na Gradskom vijeću te je kao takav prošao raspravu vijećnika. Uz navedeno provedeno je javno savjetovanje te su održana dva radna sastanka na koja su pozivani predstavnici klubova vijećnika. Svi prijedlozi koji su bili usmjereni ka poboljšanju odluke povjerenstvo je razmotrilo, prihvatilo te implementiralo u samu odluku.” - naveo je pak gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković.

Franković dalje piše:„Prijedlog koji nije prihvaćen, budući nije u skladu s modelom koji se razrađuje ovom odlukom jest prijedlog da model „Dubrovačke stanogradnje” ne bude model stjecanja nekretnine nakon 10 godina već bi se prema navedenom prijedlogu isti provodio isključivo kao trajni najam stanova. U svim raspravama koje su se vodile kao i na kasnije održanim sastancima sudjelovale su sve političke stranke osim jedne, a to je HNS.”

„Grad Dubrovnik je zaprimio i dopis pravobraniteljica za osobe s invaliditetom koja u istom daje pojašnjenje i prijedlog poboljšanja odredbi odluke, a koje se odnose na osobe s invaliditetom. Grad je iste prihvatio te ih i implementirao u prijedlog Odluke, a o čemu je i obavijestio Pravobraniteljicu. Do današnjeg dana nije zaprimljen niti jedan amandman na samu Odluku, a kojim bi se predložile izmjene ili dopune odredbi u cilju poboljšanja same odluke.” - navodi gradonačelnik Dubrovnika.

Nadalje Franković piše kako zna „da je vrijeme predizborne kampanje te kako se žele steći određeni politički bodovi”. 
„No smatram kako oni nikako ne bi smjeli biti temeljeni na ovoj iznimno važnoj temi za sve naše sugrađane. Također, smatram kako je ne sudjelovanje u radu prilikom izrade odluke, a kasnije kritiziranje same odluke licemjerno. Cilj je da ova odluka bude pravična i najvažnije dijametralno suprotna posljednjem POS modelu kojeg smo vidjeli u Gradu, a putem kojeg je određeni broj naših sugrađana iskoristio priliku te stekao još jednu nekretninu, dok su brojni sugrađani koji nemaju riješeno stambeno pitanje ostali zakinuti. Kao predlagatelj navedene odluke, sutra na Gradskom vijeću i dalje ću inzistirati na konstruktivnoj raspravi samo s jednim ciljem, a to je što pravičnija odluka.” - napisao je gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković.

dm

Objavljeno u Aktualno

Gradsko vijeće na sjednici u četvrtak usvojit će Prijedlog odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika s mogućnošću kupnje u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području Grada Dubrovnika. Odlukom se propisuju i postupak za određivanje reda prvenstva za davanje stanova u najam na vrijeme od 10 godina s mogućnošću njihova otkupa.

Lokacija i kvadratura stanova koje Grad daje u najam s mogućnošću otkupa bit će navedeni u javnom pozivu. Predmet najma je i garažno ili parkirno mjesto koje pripada stanu.

Zahtjev za dodjelom gradskog stana u desetogodišnji najam s mogućnošću otkupa moći će podnijeti osobe koje u trenutku raspisivanja javnog poziva nemaju navršenih 46 godina života.

Mladu obitelj čine podnositelj zahtjeva i njegov bračni ili izvanbračni drug te njihova zajednička ili posvojena djeca, jedan roditelj koji je podnositelj zahtjeva i dijete/djeca ili samohrani roditelj koji je podnositelj zahtjeva i dijete/djeca koji zajedno žive, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno.

Članom mlade obitelji smatra se i dijete koje ne živi u obitelji, odnosno nalazi se na školovanju u drugom administrativnom području do završetka redovnog školovanja, a najkasnije do 26 godine života.

Zahtjeve za davanjem stana u najam s mogućnošću otkupa mogu podnijeti državljani Republike Hrvatske koji nemaju riješeno stambeno pitanje.

Podnositelj zahtjeva i članovi obitelji ne smiju imati u svom vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan, kuću ili stan za odmor te kuću ili stan namijenjen za iznajmljivanje na području Republike Hrvatske.

Također moraju biti podstanari najmanje godinu dana u kontinuitetu do dana utvrđenog u javnom pozivu i na dan objave u javnom pozivu, a s najmodavcem ne smiju biti u srodstvu, ne koriste gradski stan, nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu građevinsko zemljište, poljoprivredno ili drugo zemljište veće od jednog hektara ili poslovni prostor na području Republike Hrvatske i nisu oslobođeni od plaćanja komunalnog doprinosa.

Vrijednost pokretnina te novčana sredstva i vrijednosni papiri podnositelja zahtjeva i članova obitelji ne smiju prelaziti vrijednost veću od 300 tisuća kuna.

Jedan od uvjeta ja da u posljednjih 15 godina nekretnine u svom vlasništvu nisu prodali, darovali, da se nisu odrekli od nasljedstva ili na bilo koji način ustupili nekretninu, odnosno svoje suvlasništvo trećoj osobi.

Zainteresirani za ovakav vid stambenog zbrinjavanja moraju imati prijavljeno prebivalište u Dubrovniku najmanje sedam godina neprekidno do podnošenja zahtjeva ili 18 godina s prekidima ili minimalno jednu godinu u kontinuitetu do podnošenja zahtjeva, a članovi obitelji moraju imati prijavljeno prebivalište na području Grada Dubrovnika. Podnositelj zahtjeva i članovi obitelji ne smiju imati duga po osnovi javnih davanja,

Podnositelj zahtjeva s kojim Grad sklopi ugovor o najmu stana s mogućnošću kupnje dužan je sebe i obitelj prijaviti na adresi stana koji je predmet ugovora o najmu u roku 30 dana od dana zaključenja ugovora te mora zadržati to prebivalište za cijelo vrijeme trajanja ugovora.

U zahtjevu je podnositelj dužan navesti za koju kategoriju stana se natječe. Dokumentaciju mora predati kompletnu jer dostava dopunske dokumentacije izvan zadanog roka nije dopuštena.
Ukoliko se dogodi da dva ili više zahtjeva građana imaju isti broj bodova, prednost za ostvarivanje prava utvrđivat će se prema redoslijedu prioriteta kao što je veći broj djece koja prebivaju na istoj adresi, vrijeme trajanja podstanarstva na području Grada Dubrovnika, vremenu prebivanja podnositelja zahtjeva na području Grada.

Ako se dogodi da više podnositelja zahtjeva udovoljava navedenim prioritetima. Izabrat će se onaj podnositelj koji je prije podnio zahtjev, a vrijeme predaje zahtjeva smatra se vrijeme predaje preporučeno poštanskom uredu ili vrijeme predaje na protokol Grada Dubrovnika.

Izabrani podnositelji zahtjeva na sklapanje ugovora bit će pozvani pisanim putem, a korisnik koji se neopravdano ne odazove pozivu u zadanom roku gubi pravo na sklapanje ugovora.

Za navedeni način stambenog zbrinjavanja predviđeno je i bodovanje prema broju članova obitelji navedenih u zahtjevu. Podnositelj zahtjeva ostvaruje 10 bodova, a za svakog sljedećeg člana obitelji pet bodova.

Prema broju djece predškolske dobi ili djece koja se redovito školuju, podnositelj zahtjeva za svako dijete ostvaruje 10 dodatnih bodova.

Na temelju prosječnih mjesečnih primanja svih članova obitelji u posljednjih godinu dana podnositelj zahtjeva također ostvaruje bodove.

Ukoliko mjesečno primanje po članu obitelji iznosi 2 000 kuna neto ostvaruje se 25 bodova.
Za mjesečno primanje po članu obitelji od 2 001 k do 3 000 kuna neto ostvaruje 20 bodova. Za primanja od 3 001 do 4 000 kuna neto mjesečno po članu obitelji predviđeno je 15 bodova, a za primanja iznad 4 001 kune neto mjesečno po članu obitelji ostvaruje 5 bodova.

Bodovi se ostvaruju i prema ukupnoj dužini prebivanja na području Grada Dubrovnika. Tako oni koji na području Grada Dubrovnika prebivaju 35 godina i više ostvaruju pravo na 25 bodova. Vrijeme prebivanja u Dubrovniku od 25 do 34 godine podnositelju zahtjeva donosi 20 bodova. Ukoliko u Dubrovniku prebiva 15 do 24 godine dobit će 15 bodova, a za vrijeme prebivanja u Dubrovniku od 7 do 14 godina predviđeno je 5 bodova.

Bodovi se ostvaruju i prema stupnju invaliditeta podnositelja zahtjeva i dužini podstanarstva

Ukoliko za vrijeme važenja liste prvenstva podnositelj zahtjeva ili netko od članova njegove obitelji stekne vlasništvo dužni su o tome obavijestiti Grad koji ih briše s liste prvenstva.

Inače, visina mjesečne najamnine iznosit će 1 500 kuna, a ukoliko dođe do promjene valute, odnosno kad Republika Hrvatska uvede euro, iznos najamnine odredit će se prema tečaju važećem na prvi dan uvođenja eura. Najamnina će se plaćati 15. u mjesecu.

nm

Objavljeno u Aktualno