Prikazujem sadržaj po oznakama: invalidi

Sukladno mjerama i aktivnostima Strategije za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom Grada Dubrovnika, Grad Dubrovnik je 16. lipnja postavio dizala za osobe s invaliditetom u Suđurđu na otoku Šipanu, mjestu Lopud na otoku Lopudu te u Donjem Čelu na Kalmoti.

Prethodno su dizala postavljena na dvije lokacije u Zatonu (u Zatonu Velikom i na plaži kod postaje Vatrogasnog doma), na plaži Mandrač u Solitudu te na plaži Copacabana.

Gradonačelnik Grada Dubrovnika prošle je godine svojim zaključkom imenovao Koordinacijski tim za praćenje i međusobno obavještavanje o stanju dizala za osobe s invaliditetom na području Grada Dubrovnika te za ažurno otklanjanje kvarova. Svoju opravdanost i učinkovitost Koordinacijski tim pokazao je na primjeru prošlogodišnje hitne intervencije na otklanjaju oštećenja na dizalu u Suđurđu, kad se u najkraćem mogućem vremenu od dojave o nestabilnosti dizala izgradila nova podloga i ponovo postavilo dizalo.

Sve radnje oko postavljanja i održavanja dizala za osobe s invaliditetom na dubrovačkim plažama koordiniraju dva gradska odjela: Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more te Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo u suradnji s tajnicima gradskih kotareva i mjesnih odbora, Gradskim društvom Crvenog križa Dubrovnik i koncesionarima plaža.

Sadržaj Grada Dubrovnika

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Grad Dubrovnik svake godine na početku kupališne sezone postavlja dizala za osobe s invaliditetom na dubrovačkim plažama.
 
Dizala su postavljena na četiri lokacije: Zaton Veliki, kod postaje Vatrogasnog doma u Zatonu, Mandrač u Solitudu i Copacabana.

Ovaj tjedan postavit će se dizala na plažama u Donjem Čelu na Koločepu, na Lopudu i u Suđurđu.
 
Gradonačelnik Grada Dubrovnika prošle je godine imenovao Koordinacijski tim sa zadaćom svakodnevnog praćenja korištenja i međusobnog obavještavanja o stanju dizala za osobe s invaliditetom na plažama na području Grada Dubrovnika te za ažurnost u postupku otklanjanja mogućih kvarova na dizalima.

dpp

Objavljeno u Aktualno

Završen je rad na izradi nove strategije Općine Konavle koja je usmjerena na donošenje plana novih mjera i aktivnosti u svrhu izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Konavala za narednih pet godina. Tijekom razdoblja od četiri mjeseca, na istraživanju postojećeg stanja i definiranju novih mjera sudjelovala je sastavljena radna skupina, pod vodstvom stručnog koordinatora.

S ciljem izrade što kvalitetnijeg dokumenta i donošenja relevantnih mjera provedena je anketa među lokalnim stanovništvom o svijesti građana o pravima i položaju osoba s invaliditetom te održan Okrugli stol čiji su zaključci utjecali i na finalni tekst Strategije.

Strategija je objavljena na javno savjetovanje te je dostupna svim građanima na pregled i primjedbe do 12. studenog 2020. godine.
Strategija je donesena u sklopu projekta „Podignimo letvicu visoko“ koji Zajednica sportova Općine Konavle i Općina Konavle provode s ciljem uključivanja osoba s invaliditetom te djece i mladih s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz sport.

Sadržaj Općine Konavle

Objavljeno u Aktualno

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković uručio je braniteljima Peru Ćoriću, Peru Sutiću i Božu Pavloviću ugovore o kupoprodaji stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika. Riječ je o hrvatskim ratnim vojnih invalidima iz Domovinskog rata, koji će stanove otkupiti od Grada Dubrovnika po posebnim uvjetima, propisanim Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Uredbom o njihovom stambenom zbrinjavanju.

- Radi se o braniteljima koji već dugi niz godina žive u gradskim stanovima, temeljem određenog prava, međutim nisu bili vlasnici nego su im stanovi dani na korištenje. Zahvaljujući posebnim izmjenama Zakona o hrvatskim braniteljima dobili smo mogućnost da kao jedinica lokalne samouprave braniteljima koji koriste gradske stanove, sukladno ostvarenim pravima, te iste stanove ponudimo na otkup, i time riješimo stambeno zbrinjavanje dubrovačkih branitelja. Oni su prethodno već imali temeljno pravo za stambeno zbrinjavanje po rješenju Ministarstva branitelja. Sukladno tome su dobili mogućnost da stanove u kojima žive otkupe uz povlaštene uvjete. - pojasnio je gradonačelnik Franković.

Temeljem važećih zakona i uredbi, a nastavno na zahtjev branitelja, Ministarstvo hrvatskih branitelja provelo je postupak stambenog zbrinjavanja te dostavilo izračun kupoprodajne cijene stanova. Grad Dubrovnik time nastavlja stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja, u suradnji s nadležnim ministarstvom, što je jedan od prioriteta ove gradske uprave.

- Znate da je Dubrovnik jedan od gradova u Republici Hrvatskoj koji ovo pitanje još uvijek nije riješio i još imamo branitelja koji nisu stambeno zbrinuti. Danas rješavamo tri branitelja, a pred nama su još brojni drugi. Dogodine ćemo uručiti ključeve braniteljima za stanove u Mokošici i onda preostaje rješavanje pitanja Nuncijate za koju smo, danas mogu svečano reći, dobili suglasnost Konzervatorskog odjela u Dubrovniku. Potrebno jer izraditi HIA studiju, a nakon toga ćemo ići u usvajanje prostornog plana i Nuncijata će moći ići dalje. - najavio je također gradonačelnik.

Trojica branitelja Domovinskog rata, kojima su danas uručeni kupoprodajni ugovori, zahvalili su gradonačelniku Frankoviću na angažmanu i pomoći u konačnom rješavanju njihovog stambenog pitanja.

DPP

Objavljeno u Aktualno

Nerijetko se na dubrovačkim parkiralištima mjestima predviđenima za osobe s invaliditetom koriste i ostali vozači, bilo da parkiraju na duže vrijeme ili samo na nekoliko minuta. Osobe s invaliditetom, baš kao i čitatelji portala Dubrovnikpress.hr, često upozoravaju na ovaj problem, a s ciljem edukacije građana i dubrovački je Sanitat prije nekoliko mjeseci pokrenuo akciju „Želiš li se mijenjati za mjesto?”.

Nesavjesne vozače kaznama sankcionira i policija, no sve te mjere izgleda nisu dovoljne. Ne bi li došli do mjesta koja su za njih predviđena, osobe s invaliditetom ulaze u konflikte s pojedinim vozačima koji ne drže do propisa, jer nakon što ih ljubazno zamole da svoj automobil parkiraju negdje drugdje, osobe s invaliditetom moraju ponekad otrpjeti i salve uvreda na svoj račun. Isto je stanje i na parkiralištima ispred trgovačkih centara. Mjesta za osobe s invaliditetom uredno su ocrtana, ali također budu nedostupna onima kojima su namijenjena, upozorava čitatelj portala Dubrovnikpress.hr.

„Može li policija uredovati na nepropisno zauzimanje mjesta za osobe s invaliditetom ispred butiga kao što su Konzum, Tommy, Pevec, Lidl itd, jer to je redovita pojava, nemoguće je poći u bilo koju butigu, a da na invalidskom mjestu netko nije parkiran bez oznake invalida, pa čak i preko dva invalidska mjesta. Svaki put k'o budala se svađam s ljudima, prebit će me jednom netko. Ne znam ima li policija ovlasti za to uopće.” - navodi čitatelj.

Kad je u pitanju nadzor parkirnih mjesta ispred trgovačkih centara iz Policijske uprave dubrovačko - neretvanske navode kako su ta parkirališta pod ingerencijom trgovačkih lanaca ispred kojih se nalaze, osim ako nije riječ o nerazvrstanim cestama.

„Vezano za parkiranje vozila na mjestima predviđenim za osobe s invaliditetom ispred trgovačkih centara, Zakon o sigurnosti prometa na cestama u članku 1. propisuje da se ovim Zakonom utvrđuju temeljna načela međusobnih odnosa, ponašanje sudionika i drugih subjekata u prometu na cesti. Prometom na cesti prema ovome Zakonu podrazumijeva se promet vozila pješaka i drugih sudionika u prometu na javnim cestama i nerazvrstanim cestama koje se koriste za javni promet. Prema Zakonu o sigurnosti prometa ovdje se ne radi o javnoj cesti (autoceste, brze ceste, ceste namijenjene isključivo za promet motornih vozila, državne ceste, županijske ceste, lokalne ceste), dok je nerazvrstana cesta površina koja je dostupna većem broju raznih korisnika - pored ostalog i prostori parkirališta. U odnosu na navedeno policija ima ovlast postupanja na nerazvrstanoj cesti.” - navode iz PU dubrovačko -neretvanske.

Iz Policije također ističu kako je „nerazvrstana cesta po Zakonu o cestama javno dobro upisano u zemljišnim knjigama kao neotuđivo vlasništvo jedinice lokalne samouprave, pa je prema tome Zakonu upitno jesu li površine ispred trgovačkih centara nerazvrstane ceste, odnosno jesu li vlasništvo tih centara ili su vlasništvo jedinice lokalne samouprave koja u tome slučaju ima ovlast uređenja prometa tj. postavljanja prometne signalizacije kojom se pored ostalog i uređuju mjesta rezervirana za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, te su sudionici u prometu dužni pridržavati se ograničenja, zabrana i obveza izraženih pomoću postavljene prometne signalizacije tj. prometnih znakova”.

Nesavjesnim vozačima, onima koji ne poštuju prometna pravila među koja svakako spada i zabrana parkiranja na mjestima predviđenim za osobe s invaliditetom, policijski službenici redovito ispisuju kazne za nepropisno parkiranje. Tako su u prvih sedam mjeseci tekuće godine policijski službenici temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama poduzeli ukupno 127 mjera za prekršaje nepropisnog parkiranja na mjestima rezerviranim za parkiranje vozila osoba s invaliditetom.

Kaznama sankcionira i Prometno redarstvo Grada Dubrovnika. Od ukupno 2 852 obavijesti vozačima o počinjenim prekršajima na području Grada Dubrovnika, 43 obavijesti odnosile su se na parkiranje na mjestima predviđenim za osobe s invaliditetom.

Ne bi li potaknuo vozače da razmisle prije nego parkiraju na mjesta koju se za osobe s invaliditetom i dubrovački je Sanitat još početkom veljače pokrenuo akciju „Želiš li se mijenjati ta mjesto?”, koja je, navodi direktor Sanitata Tomislav Tabak, postigla dobre rezultate.

- U komunikaciji s građanima reagirali smo na mnoge dojave o nepropisnom zauzeću mjesta za OSI kao što i vidimo angažiranost građana na društvenim mrežama u isticanju problema na koje nailaze. Postavljanjem dodatnih znakova na mjesta rezervirana za osobe s invaliditetom pojačali smo svijest kod građana kako ne postoji ono „stat ću dvije sekunde” ni u kojem slučaju. Potaknuli smo ih da malo više razmisle o tome hoće li zauzeti to mjesto. - rekao je Tabak, istaknuvši kako i djelatnici Sanitata, na parkiralištima kojima upravljaju, redovito ispisuju kazne za vozila kojima nije mjesto na mjestu koje je predviđeno za vozilo osobe s invaliditetom.

- Što se tiče samih kazni, od siječnja do srpnja 2018. godine izdano je 27 naloga, a za isto razdoblje 2019. godine izdano ih je 20. Ovi podaci ne mogu nam ništa konkretno kazati zbog toga što nemamo podatak o svim onim kratkotrajnim zaustavljanjima, kojih je danas puno manje. Stvarno stanje na terenu, odnosno parkiralištima kojima upravlja Sanitat, najbolje opisuju naša lica kampanje koji nam dojavljuju kako je situacija doista bolja i da su mjesta za OSI češće slobodna. - kazao je Tabak.

Osim, s parkirnim mjestima, osobe s invaliditetom često se susreću i s preprekama na prilazima zebrama. Problem s tim preprekama, odnosno vozilima parkiranima uz zebru, imaju i ostali građani, posebice u ljetnim mjesecima. Zebra kojoj se gotovo pa ne može prići jest ona na Kapelici, upozorava čitatelj portala Dubrovnikpress.hr.

„Kako svako jutro prolazim preko Kapelice ono što redovito vidim je parkirane taksije na invalidskom mjestu, ispred i preko pješačkog prijelaza na Kapelici, a taksisti preko puta na zidiću ćakulaju i čekaju red na vožnju. To nije nešto što se dogodi tu i tamo nego redovito, svakodnevno i ne vjerujem da policija to ne vidi, ali očito ne reagira.” - navodi čitatelj.

Prilazi zebrama inače se mogu fizički osigurati kao što je već učinjeno na nekim od pješačkih prijelaza na užem gradskom području, no taj posao nije u ingerenciji policije. Naime, iz PU dubrovačko - neretvanske navode kako „policija nema ovlast postavljanja fizičkih prepreka (stupića) da onemogući parkiranje na pješačkim prijelazima, jer jedinica lokalne samouprave uređuje promet na svom području uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove”.

Zebra na Kapelici svakako je jedan od onih na čijim su prilazima stupići i više nego potrebni. Inače, prometovanje Zagrebačkom, kao i prometovanje taksista oko povijesne jezgre trebalo bi se urediti u nadolazećim mjesecima. Možda je to i razlog zašto nema stupića na prilazima zebri kod Kapelice.

Objavljeno u Aktualno
Označeno u

Dubrovački paraolimpijac Mihovil Španja apelirao je danas na na gradonačelnika Dubrovnika Mata Frankovića, na konferenciji za novinare u povodu početka kampanje Sanitata „Želiš li se mijenjati za mjesto“, da se u zgradi gradske uprave izgradi lift za sobe s invaliditetom, ali i da se ostale institucije takvim osobama učine dostupnijima. Kao loš primjer naveo je zgradu u kojoj se nalaze Upravni poslovi Policijske uprave dubrovačke- neretvanske u kojoj se izdaju osobne iskaznice, putovnice i vozačke dozvole.

- Čitao sam da će se gradska uprava potruditi i naći rješenje da u svojoj zgradi izgradi lift za osobe s invaliditetom kako bi i oni imali mogućnost pristupa uredu gradonačelnika. Ovo je ujedno i poziv ostalim institucijama da naprave slično. Možda nije tema, ali naglasio bih da su prostori Prometne policije u kojoj se izdaju i osobne iskaznice neprilagođeni osobama s invaliditetom, Mislim da to nije pitanje nikakvih troškova već pazimo li na takve stvari ili ne. Apeliram na gradonačelnika da se taj lift u zgradi gradske uprave napravi, da postane realnost u skoro vrijeme, ali i kod ostalih institucija, pogotovo onih javne namjene da objekte prilagode osobama s invaliditetom. To je samo pitanje dobre volje. - kazao je Španja.

Gradonačelnik Mato Franković mu je odgovorio kako će već idućeg tjedna biti raspisana javna nabava za izgradnju lifta za osobe s invaliditetom u zgradi gradske uprave.
- Evo jednu ekskluzivu, već idući tjedan bit će raspisana javna nabava za izgradnju lifta. Dobili smo suglasnost konzervatora, napravili smo projekt, idući tjedan kreće javna nabava i od sredine proljeća ćemo imati ugrađen lift za osobe s invaliditetom u gradskoj upravi. - najavio je gradonačelnik Franković.

Objavljeno u Aktualno

„Želiš li se mijenjati za mjesto”, naziv je kampanje koja je danas predstavljena u dubrovačkom Sanitatu, a koja ima za cilj upozoriti vozače da svoje automobile, pa ni na kratko vrijeme, ne parkiraju na mjesta predviđena za invalide.

Direktor Sanitata Tomislav Tabak uvodno je rekao kako je riječ o akciji koju su započele njihove kolege iz Splita, a kojom se postavljanjem tabli s natpisom „Želiš li se mijenjati za mjesto“, želi apelirati na građane da se ne koriste parkirnim mjestima za osobe s invaliditetom.
sanitatpressinv0602 3- Postavljanjem tabli na parkirališta i Sanitat se uključio u ovu akciju. I trenutno je postavljeno 39 tabli pokraj parkirnih mjesta predviđenih za osobe s invaliditetom i ostalo nam je još danas i sutra ujutro postaviti preostale table. - kazao je Tabak.
sanitatpressinv0602 5- Cilj kampanje je da svaki građanin, osoba s invaliditetom može lakše doći do mjesta koje je za nju predviđeno, i da utječemo na građane koji zlorabe mjesta na kojima mogu parkirati samo osobe sa znakom pristupačnosti. Sanitat će se i ubuduće uključivati u ovakve i slične akcije koje imaju za cilj podizati svijest građana. S ovom akcijom smo prvenstveno htjeli malo i šokirati javnost i pokazati kako neki od sugrađana zlorabe mjesta za parkiranje predviđena za osobe s invaliditetom. - rekao je Tabak.

Gradonačelnik Mato Franković, koji je podržao ovu akciju, pohvalio je Sanitat na izvrsnoj inicijativi.
- Potrebno je sigurno i u Gradu i na razini cijele Hrvatske govoriti o iskustvima, podići svijest sugrađana tome što znači parkirati na mjesto za osobe s invaliditetom. Kad krenete od sebe mnogi će reći da im to ne pada napamet, ali postoje ljudi koji stalno parkiraju gdje ne bi trebali. U Mokošici primjerice, ispred osnovne škole imaju dva mjesta za osobe s invaliditetom gdje svaki dan parkiraju ljudi koji nemaju nikakvu vrstu invaliditeta. Dođu, parkiraju, odvedu dijete u vrtić ili školu i pođu ća, a tih par minuta su uzeli mjesto nekome kome ono pripada. - rekao je gradonačelnik, istaknuvši kako u Dubrovniku još uvijek sva mjesta za osobe s invaliditetom nisu ocrtana po standardnim dimenzijama.
sanitatpressinv0602 4- Još uvijek nisu sva mjesta za osobe s invaliditetom u dimenzijama u kojima bi trebala biti. U Ulici kralja Zvonimira označili smo par takvih mjesta u propisanim dimenzijama i onda se dio sugrađana pobunio zašto su ta mjesta toliko široka, a kad smo im rekli da probaju sjesti u kolica, otvore vrata i uđu u automobil, shvatili su zašto ta mjesta trebaju biti široka. Inače, moram reći da je u ovoj akciji Split išao i korak dalje, napravili su skeč, koji bismo i mi mogli napraviti u budućnosti, a u kojem su čekali da netko parkira na mjesto za osobe s invaliditetom te ljude upozoravali da tu ne smiju parkirati. Pohvale Sanitatu i gradskom Odjelu za promet na trudu da povećam broj mjesta za osobe s invaliditetom i da ih ocrtamo onako kako to zakon propisuje. - kazao je gradonačelnik Franković.

Pročelnik gradskog Upravnog odjela za promet Đuro Šutalo najavio je kako će sva mjesta predviđena za parkiranje osoba s invaliditetom ubuduće biti standardizirana prema važećim dimenzijama 3,90 x 5 metara upravo kako bi imala potreba manevarski prostor.
sanitatpressinv0602 2Direktor Sanitata Tomislav Tabak istaknuo je kako će uskoro na području cijelog Grada profunkcionirati „smart parking“ pa će građani putem aplikacije imati mogućnost fotografirati automobile u prekršaju i pozvati pauk vozilo ili komunalno redarstvo da kazni one koji uzurpiraju mjesta za osobe s invaliditetom.
sanitatpressinv0602 6Istaknuvši kako je aktualna gradska uprava ipak svjesna gorućih problema osoba s invaliditetom, paraolimpijac Mihovi Španja, podijelio je građane u tri skupine.
- Postoje tri skupine građana, prva su oni koji su izuzetno korektni i kojima ne pada napamet parkirati na mjesta za osobe s invaliditetom. Druga skupina su oni koji nisu još dovoljno osviješteni i mislim da prema njima najviše ide ova kampanja i da ćemo s ovim tablama možda ih osvijestiti da je isto parkirali dvije minute ili 20 minuta na mjesta koja nisu za njih predviđena. - rekao je Španja.
sanitatpressinv0602 1- Treća kupina su oni koji su najkritičniji, kojima bez obzira na bilo koju riječ, ništa ne ulazi u glavu, da bez obzira o kojem se vremenskom razdoblju radi, parkiranjem na takva mjesta ugrožavaju nečija osnovna ljudska prava. Ako netko, pogotovo sa 100- postotnim invaliditetom želi u kupnju ili ima neku obavezu to mu nije dozvoljeno jer je eto netko odlučio da zaslužuje više, Nažalost, takvim prometnim divljacima samo rigoroznija kazna dolazi u obzir jer im ne ulazi u glavu. Apeliram na sve sugrađane da zaista već od danas, ako nisu dosad, pripaze, pogotovo kad je riječ o osobama s nekim težim oblicima invaliditeta. – rekao je Španja.

Objavljeno u Aktualno