Prikazujem sadržaj po oznakama: javna priznanja

Vijećnici Županijske skupštine Dubrovačko – neretvanske županije na sjednici sazvanoj za 4. svibnja raspravit će prijedloge dodjele županijskih javnih priznanja koja se dodjeljuju povodom Dana Županije i blagdana sv. Leopolda Bogdana Mandića, 12. svibnja. Usvojit će i odluku o izvanrednoj dodjeli Zahvalnica Dubrovačko - neretvanske županije medicinskim ustanovama za izniman doprinos u borbi protiv epidemije COVID-19.

Osim Općoj bolnici Dubrovnik, zahvalnice će uz Dan Županije 12. svibnja na svečanoj sjednici Županijske skupštine biti dodijeljene i Zavodu za javno zdravstvo Dubrovačko – neretvanske županije te Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko – neretvanske županije i domovima zdravlja u Dubrovniku, Korčuli, Metkoviću, Pločama i Veloj Luci.

Naime, u Općoj bolnici Dubrovnik u proteklom je razdoblje liječeno 2.012 COVID-19 pozitivnih pacijenata, od toga je na respiratoru ukupno liječeno 189 pacijenata, dok je 306 pacijenata preminulo.

Zanimljivo je istaknuti kako je županijski Zavod za javno zdravstvo testirao i obradio 76.804 korona testova ili 45.732 PCR i 31.072 antigenska testa. Iz našeg je Zavoda na sekvencioniranje poslano gotovo 2.000 uzoraka COVID testova. Za serološko testiranje na prisustvo antitijela obrađeno je 5.723 uzorka. Obrađeni su i uneseni u sustav podaci o 46.427 osoba pozitivnih na SARS-Cov-2 te prikupljene informacije o 29.573 kontakata i poslane obavijesti o potrebi samoizolacije.

nm

Objavljeno u Aktualno

Na temelju članka 17. Odluke o javnim priznanjima Općine Konavle («Službeni glasnik Općine Konavle» br.4/11)Odbor za javna priznanja objavljuje

P O Z I V

za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja

Općina Konavle pokreće postupak za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja koja se dodjeljuju dana 21.listopada,na Dan Općine Konavle.
Javna priznanja se mogu dodijeliti domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama u zemlji i inozemstvu radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Konavle,i to:
I. Imenovanje počasnim građaninom Općine Konavle,
II. Nagrada Općine Konavle za životno djelo,
III. Nagrada Općine Konavle.
IV. Zahvalnica Općine Konavle.
Počasnim građaninom Općine Konavle može se imenovati građanin Republike Hrvatske i druge države koji je osobito zaslužan za napredak i promicanje ugleda Općine Konavle u Hrvatskoj,ali i izvan državnih granica.
Nagrada Općine pod točkom II. dodjeljuje se za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog vijeka i koje predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju Općine Konavle iz sljedećih područja:
– kulture,
– znanosti,
– odgoja i prosvjete,
– zdravstva i socijalne skrbi,
– tehničke kulture,
– športa i tjelesne kulture,
– prostornog uređenja i zaštite okoliša.
Nagrada Općine pod točkom III. dodjeljuje se za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja fizičkim i pravnim osobama ostvarenim u protekloj kalendarskoj godini.
Nagrada Općine Konavle može se dodijeliti za dostignuća i osobite rezultate iz sljedećih područja:
– kulture,
– znanosti,
– odgoja i prosvjete,
– zdravstva i socijalne skrbi,
– tehničke kulture,
– športa i tjelesne kulture,
– prostornog uređenja i zaštite okoliša.
Zahvalnica Općine Konavle je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za donacije i slične aktivnosti,kao i za uspješnu suradnju,te za doprinos razvoju i ugledu Općine Konavle.
Kandidate za dodjelu javnih priznanja u pisanom obliku mogu predlagati:
– najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća Općine Konavle;
– radna tijela Općinskog vijeća Općine Konavle,osim Odbora za dodjelu javnih priznanja;
– općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika;
– pravne osobe i udruge građana sa sjedištem na području Općine Konavle;
– najmanje tri fizičke osobe s prebivalištem na području Općine Konavle.
Prijedlog za dodjelu javnih priznanja treba sadržavati:
– podatke o podnositelju prijedloga;
– iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Konavle,prosudbu postignutih rezultata uz odgovarajuću dokumentaciju;
– vrstu javnog priznanja za koje se osoba predlaže.
Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja mogu se dostaviti do 28.kolovoza 2020.godine.
Prijedlozi se dostavljaju na adresu:Općina Konavle,Cavtat,Trumbićev put 25,Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti.

ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KONAVLE

Objavljeno u Aktualno